Podmienená pravdepodobnosť a Bayesov princíp
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Podmienená pravdepodobnosť a Bayesov princíp PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Podmienená pravdepodobnosť a Bayesov princíp. Bayesova veta - príklad.

Download Presentation

Podmienená pravdepodobnosť a Bayesov princíp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podmienená pravdepodobnosť a Bayesov princíp


Bayesova veta - príklad

Ekonóm verí, že v období vysokého ekonomického rastu sa americký dolár zhodnocuje s pravdepodobnosťou 0.70; v období mierneho rastu sa americký dolár zhodnocuje s pravdepodobnosťou 0.40 a počas obdobia nízkeho rastu sa americký dolár zhodnocuje s pravdepodobnosťou 0.20.

V každom časovom období je pravdepodobnosť vysokého ekonomického rastu 0.30, pravdepodobnosť mierneho ekonomického rastu je 0.50 a pravdepodobnosť nízkeho ekonomického rastu je 0.20

Predpokladajme, že dolár sa v prítomnom období zhodnotil. Aká je pravdepodobnosť, že práve prežívame obdobie vysokého rastu?

Označme jav:

H vysoký ekonomický rast  P(H) = 0.30

M mierny ekonomický rast  P(M) = 0.50

L nízky ekonomický rast  P(L) = 0.20

A americký dolár sa zhodnocuje P(A|H) = 0.70

P(A|M) = 0.40

P(A| L) = 0.20


Náhodné premenné a ich parametre


Uvažujme o rôznych možných poradiach narodení chlapcov (B) a dievčat (G) pri štyroch pôrodoch. Existuje 24 = 16 možností, teda výberový priestor je

BBBBBGBB GBBBGGBB

BBBGBGBG GBBGGGBG

BBGBBGGB GBGBGGGB

BBGGBGGG GBGGGGGG

Ak je narodenie chlapca a dievčaťa rovnako pravdepodobné (P(G) = P(B) = 0.5) a pohlavie každého dieťaťa je nezávislé od predchádzajúcich, potom pravdepodobnosť každej z týchto 16 možností je 1/16.


BBBB (0)BGBB (1) GBBB (1)GGBB (2)

BBBG (1)BGBG (2) GBBG (2)GGBG (3)

BBGB (1)BGGB (2) GBGB (2)GGGB (3)

BBGG (2)BGGG (3) GBGG (3)GGGG (4)


Kumulatívna distribučná funkcia F(x) diskrétnej náhodnej premennej X je definovaná nasledovne:


  • Login