Sulama su yu kal tes ve tuzluluk
Download
1 / 14

SULAMA SU YU KALİTESİ VE TUZLULUK - PowerPoint PPT Presentation


 • 458 Views
 • Uploaded on

SULAMA SU YU KALİTESİ VE TUZLULUK. Prof.Dr.Belgin ÇAKMAK. Neden su kalitesi?. Sulama projelerin de, bitki su ihtiyacının karşılanmasında, s uyun miktarının yeterliliği yanında kalitesi nin de sulamaya uygunluğu önemlidir. Suyun kalitesi bitkiye ve toprağa etki eder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SULAMA SU YU KALİTESİ VE TUZLULUK' - moswen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sulama su yu kal tes ve tuzluluk

SULAMA SUYU KALİTESİ VE TUZLULUK

Prof.Dr.Belgin ÇAKMAK


Neden su kalitesi
Neden su kalitesi?

 • Sulama projelerinde, bitki su ihtiyacının karşılanmasında, suyun miktarının yeterliliği yanında kalitesinin de sulamaya uygunluğu önemlidir.

 • Suyun kalitesi bitkiye ve toprağa etki eder.

 • Bitkiye etkisi; toplam tuzluluk etkisi ve toksik etki şeklinde olur.

 • Toprağa etkisi; toprağın fiziksel özelliklerini bozma şeklinde olur.


Toplam tuzluluk etkisi
Toplam tuzluluk etkisi?

 • Çözelti içerisindeki tüm iyonların (anyon ve katyonlar) oluşturduğu etkidir. Bu etkiye “ozmotik etki” de denir. Suda eriyebilen tüm katıların toplam etkisidir.

 • Tuzlar çözelti içerisinde bir basınç oluştururlar, buna “ozmotik basınç” adı verilir.Bu basınç bitkinin kökleri ile topraktan suyu alırken yenmek zorunda olduğu bir kuvvettir.

 • Yüksek ozmotik basınç yani yüksek tuzluluk etkisinde bitki suyu almakta zorlanır ve gereksinim duyduğundan daha az su alabilir, bu olayafizyolojik kuraklık denir.

 • Daha az su kullanımı ise verimde ve meyve kalitesinde azalmaya neden olur.


Toksik zehir etki
Toksik (zehir) etki

 • Toksik etki, çözelti içerisindeki iyonların bireysel etkisidir.

 • Toplam tuzluluk düşük olsa dahi bazı iyonların yüksek konsantrasyonda bulunmaları bitkide verim ve meyve kalitesi kötüleşmelerine neden olabilir.

 • Bu iyonlardan en önemlileri CO3=, HCO3-, Cl-, B ‘dur.

 • CO3= ve HCO3- özellikle yağmurlama sulamada önemlidir.

 • Cl- yapraklarda birikerek yaprak yanmasına neden olur.

 • B, <1 ppm düzeyinde olumsuz etki yapmazken, >4 ppm düzeyinde hemen tüm kültür bitkileri için zararlı etkiye sahiptir.


Sulama suyu kalitesinin tayini in yap lan lemler
Sulama Suyu Kalitesinin Tayini İçin Yapılan İşlemler

 • Su örneklerinin alınması

 • Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin ve pH sının ölçülmesi

 • Kimyasal analizler

 • Sulama suyu kalite kriterlerinin belirlenmesi

 • Sulama suyu kalitesinin sınıflandırılması


Su rneklerinin al nmas
Su örneklerinin alınması

 • Sulama sularının doğru olarak sınıflandırılması için örneklerin usulüne uygun olarak alınması önemlidir.

 • Laboratuvar analizleri için yaklaşık 2 litre su gereklidir. Akarsudan yada rezervuarlardan örnekler, suyun durgun olmadığı akışın olduğu bölümlerden, kuyulardan ise suyun bir süre akıtılmasından sonra alınır.

 • Plastik yada cam şişelere, şişenin örnek ile iyice yıkanmasından sonra alınır. Su örneği en kısa sürede (aynı gün) laboratuvara teslim edilmeli ve analizlere de hemen başlanmalıdır.


Elektriksel iletkenli in ec l lmesi
Elektriksel iletkenliğin (EC) ölçülmesi

 • EC değeri suda erimiş toplam tuz miktarının iyi bir göstergesidir. Bu nedenle EC değeri kolay ölçülebilir olması nedeniyle sulardaki toplam tuzluluğun belirtilmesinde sıkça kullanılır.

 • Bu amaçla geliştirilen EC metre cihazları ile ölçülür ve direnç (ohm) in tersi olarak mho/cm şeklinde ifade edilir.

 • 25oC’de mmhos/cm=dS/m olarak ifade edilir.

 • ΣK(meq/l)/EC(dS/m)=10(12) ilişkisi vardır.


Sulardaki ph de erinin l lmesi
Sulardaki pH değerinin ölçülmesi

 • Sulama sularının asit, nötr yada bazik durumunu saptamak amacıyla pH değeri tayin edilir.

 • Bu değer sudaki erimiş tuzların hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır.

 • pH 7’den küçükse çözelti asit, 7’den büyük ise bazik, 7 ise nötr’dür.

 • Çözeltinin pH değeri, bu amaç için geliştirilmiş olan pH metre cihazı ile ölçülür.

 • Sulama sularının pH değeri genelde 6.5 ila 8.5 arasında değişir.


Sulama sular nda yap lan kimyasal analizler
Sulama sularında yapılan kimyasal analizler

 • Anyonlar (Cl-, CO3=, HCO3-, SO4=, NH3-)

 • Katyonlar (Na+, K+, Ca++, Mg++)

 • Analiz sonuçları meq/l, ppm yada mg/l olarak ifade edilir.

  ppm = meq/l x 64

  meq/l = (EC mmhos/cm) x 10

  ppm = mg/l = (EC mmhos/cm) x 640


Sulama suyu kalite kriterlerinin belirlenmesi
Sulama suyu kalite kriterlerinin belirlenmesi

 • Suda eriyebilir tuzların toplam konsantrasyonu

  Elektriksel iletkenlik (EC) şeklinde ifade edilir.

 • Na+ iyonunun diğer katyonlara oranı

  %Na=(Na+/ΣK) x 100

  SAR=Na+/√[(Ca+++Mg++)/2]

 • Bor yada diğer toksik iyonların konsantrasyonu

 • Ca++ ve Mg++ ilişkin bikarbonat konsantrasyonu

  RSC=(CO3=+HCO3-)-(Ca+++Mg++)
Sulama suyu kalitesinin s n fland r lmas
Sulama suyu kalitesinin sınıflandırılması

 • Sulama suyu kalitesinin sınıflandırılması amacıyla çok sayıda araştırıcı tarafından geliştirilmiş pek çok sınıflandırma sistemi bulunmaktadır.

 • Ülkemizde uzun yıllardır bu amaçla ABD Tuzluluk Lab. Sınıflandırma Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde sular toplam tuzluluk (EC) ve SAR değerlerine göre sınıflandırılırlar.


 • Toplam tuzluluk açısından sular;

 • düşük tuzlu 0-0.25 dS/m;

 • Orta tuzlu 0.25-0.75 dS/m;

 • Yüksek tuzlu 0.75-2.25 dS/mve

 • Çok yüksek tuzlu >2.25 dS/m

 • Sodyumluluk açısından sular;

 • ;

 • düşük sodyumlu 0-10 meq/l;

 • Orta sodyumlu 10-18 meq/l;

 • Yüksek sodyumlu 18-26 meq/lve

 • Çok yüksek sodyumlu >26 meq/l


ad