Žmogaus socialinė raida sociokultūriniame kontekste - PowerPoint PPT Presentation

Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste
Download
1 / 39

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Žmogaus socialinė raida sociokultūriniame kontekste. Dalykas ” Įvadas į vaiko globą ir sociokultūrinį ugdymą”. Lekt. Auksė Petruškevičiūtė 2010 m. Paskaitos tema: Žmogaus socialinė raida sociokultūros kontekste Tikslas: išnagrinėti socialinės raidos sampratą ir ypatumus. RAIDOS SAMPRATA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Žmogaus socialinė raida sociokultūriniame kontekste

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Žmogaus socialinė raidasociokultūriniame kontekste

Dalykas ” Įvadas į vaiko globą ir sociokultūrinį ugdymą”

Lekt. Auksė Petruškevičiūtė

2010 m.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

 • Paskaitos tema: Žmogaus socialinė raida sociokultūros kontekste

 • Tikslas: išnagrinėti socialinės raidos sampratą ir ypatumus.


Raidos samprata

RAIDOS SAMPRATA

 • Tai priemonė pagerinti gyvenimą. Ar tai tik materiali priemonė?

 • Aristotelis: “Matyt, turtas nėra gėris, kurio mes siekiame, nes jis yra naudingas tik kažkam kitam”. Žmogaus gyvenimo tikslas turi būti nukreiptas į gėrį.


Xvii a seras williamas petty vienas pirm j ekonomist

XVII a. seras Williamas Petty (vienas pirmųjų ekonomistų)

Išskyrė šiuos raidos aspektus:

 • Visuotinis saugumas ir

 • Kiekvieno žmogaus ypatinga laimė


Ekonomistas w arthuras lewisas 1955 m teig

Ekonomistas W. Arthuras Lewisas 1955 m. teigė:

Ekonomikos augimas turi:

 • pagerinti ir materialius, ir kultūrinius žmogaus gyvenimo standartus,

 • suteikti moterims ir vyrams lygias galimybes.

  Išvada: reikia rūpintis ne tik materialine žmonių gerove , bet ir kultūrinėmis vertybėmis.


Sid m kite

ĮSIDĖMĖKITE

 • EKONOMIKOS AUGIMAS – tai tik sudedamoji žmogaus socialinės raidos dalis.

 • Ekonomikos pažanga savaime negarantuoja socialinės visų visuomenės sluoksnių pažangos (investicija į karo pramonę korupcija ir kt. )

 • Ekonomikos pažanga yra būtina žmogaus socialinės raidos sąlyga.


Mogaus socialin raida daugiamatis procesas

Žmogaus socialinė raida – daugiamatis procesas

 • Procesas, kuris plečia žmogaus pasirinkimo galimybes.

 • Galima rinktis iš daugybės alternatyvų, kurios laikui bėgant kinta, tačiau žmogus privalo turėti galimybę pasirinkti tris pagrindinius dalykus. Kokius?


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Pagal žmogaus soc.raidą nustatoma šalies vieta tarp kitų pasaulio šalių.


Trys pagrindiniai mogaus socialin s raidos dalykai

Trys pagrindiniai žmogaus socialinės raidos dalykai

 • Ilgai ir sveikai gyventi.

 • Įgyti žinių

 • Apsirūpinti ištekliais, reikalingais normaliam gyvenimo lygiui pasiekti.


Papildomos pasirinkimo galimyb s

Papildomos pasirinkimo galimybės:

 • politinės, ekonominės, socialinės laisvės,

 • galimybės kurti ir gaminti,

 • gyventi gerbiant save ir turint žmogaus teisių garantijas.


Mogus socialin s raidos vertyb

Žmogus – socialinės raidos vertybė

Raida – tai ne tik pažanga žmogui, bet ir paties žmogaus pažanga.

Žmogus laikomas soc. raidos tikslu ir priemone.

Tai:

 • pažanga žmogui

 • žmogaus pažanga,

 • pažanga, už kurią atsakingas žmogus.


Raida suteikia mogui laisv rinktis

Raida suteikia žmogui laisvę rinktis.

O ką rinktis?

Žmogus turi nuspręsti PATS.


Mogaus soc raida dvipus

Žmogaus soc. raida dvipusė:

 • Ugdomi žmogaus fiziologiniai, psichologiniai, protiniai ir profesiniai gebėjimai.

 • Įgyti gebėjimai sudaro sąlygas juos panaudoti kultūrinėje, ekonominėje, politinėje veikloje.

  Svarbu, kad būtų išlaikomas gebėjimas užtikrinti gerovę dabartinei ir ateities kartoms.


Mogaus soc raida grind iama tokiais principais

Žmogaus soc.raida grindžiama tokiais principais:

 • Produktyvumu

 • Lygybe

 • Didesnių galimybių suteikimu

 • Tolydumu


Mogaus soc raidos principai

Žmogaus soc.raidos principai:

 • Produktyvumas.

  Svarbu ir ugdyti žmogaus gebėjimus ir sudaryti sąlygas juos panaudoti. Tai ne tik investicijos į žmogaus sveikatą, išsilavinimą, būstą. Reikalinga tokia aplinka, kurioje jis atskleistų savo gebėjimus ir juos panaudotų kūrybiškai.


Mogaus soc raidos principai1

Žmogaus soc.raidos principai:

 • Lygybė.

  Tai plačių veiklos galimybių sudarymas nepriklausomai nuo lyties, tautybės, gyvenamosios vietos, amžiaus, religijos.

  Lygybė, tai nereiškia vienodo raidos rezultato, kuris priklauso nuo individualių žmogaus gebėjimų.


Mogaus soc raidos principai2

Žmogaus soc.raidos principai:

 • Didesnių galimybių suteikimas

  Raida, tai ne tik pažanga žmogui, bet ir paties žmogaus pažanga. Žmogus neturi būti tik pašalpų ir pagr. socialinių garantijų gavėjas. Jis turi gauti galimybę aktyviai veikti ir dalyvauti priimant sprendimus, kurie formuoja jo gyvenimą.


Mogaus soc raidos principai3

Žmogaus soc.raidos principai:

 • Tolydumas

  Visuomenė turi būti atsakinga už savo sprendimus ir išlaikyti gebėjimą užtikrinti gerovę bei pasirinkimo galimybes tiek tarp dabarties ir ateinančių kartų, tiek tarp tos pačios kartos žmonių.


Mogaus soc raidos matavimai

Žmogaus soc.raidos matavimai

 • Sunku įvertinti tokią raidą, tačiau mokslininkai sukūrė metodą, kuris apima pagrindines žmogaus pasirinkimo galimybes ir išreiškia šalies ekonominę pažangą.

 • Kokios pagrindinės pasirinkimo galimybės?


Mogaus gerov priklauso ne tik nuo pajam dyd io bet ir kaip jos naudojamos

Žmogaus gerovė priklauso ne tik nuo pajamų dydžio, bet ir kaip jos naudojamos.

 • Esmė ne tik ugdymas, bet ir tai, kokią naudą iš jo gauna žmogus.


Socialin s raidos indeksas

Socialinės raidos indeksas

Apskaičiuojamas remiantis tarptautiniais palyginamaisiais duomenimis.

 • Gyvenimo trukmė

 • Išsimokslinimo pasiekimas

 • Gyvenimo lygis


Socialin s raidos indeksas1

Socialinės raidos indeksas

 • Pagal šį indeksą sprendžiamą apie socialinį žmogaus pragyvenimo lygį valstybėje.

 • Indeksas naudojamas nustatyti ar valstybė yra išsivysčiusi ir matuoti ekonominės politikos įtaka gyvenimo kokybei.

 • Indeksą 1990 sukurė Nobelio premijos lauretas indas Amartya Sen ir pakistanietis Mahbub ul Haq padedant anglams Gustav Ranis bei Meghnad Desai.

 • Nuo sukūrimo indeksas naudojamas Jungtinių Tautų vystymo programoje (United Nations Development Programme) pateikiant kasmetinę ataskaitą apie Žmogaus socialinę raidą (Human Development Report) pasaulio valstybėse.


Socialin s raidos indeksas2

Socialinės raidos indeksas

 • Pagrindinės dimensijos atitinka tris pagrindines žmogaus soc.raidos sąlygas.

 • Gyvenimo trukmė ir išsilavinimas – tai soc.raidos tikslai.

 • Pajamos- tai priemonė šiems tikslams pasiekti.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) išplatino tradicinį „Žmogaus socialinės raidos indeksą“, kuriame apibendrintai pateikti 2005 metų duomenys, nors pats koeficientas vadinamas 2007/2008 metų.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Į pirmąjį valstybių dešimtuką, atspindintį didžiausią žmogiškojo potencialo raidą, pateko (iš viso buvo 170 valstybių):

 • 1. Islandija

 • 2. Norvegija

 • 3. Australija

 • 4. Kanada

 • 5. Airija

 • 6. Švedija

 • 7. Šveicarija

 • 8. Japonija

 • 9. Olandija

 • 10. Prancūzija

 • JAV į pirmąjį dešimtuką nepateko – ji užėmė 12 poziciją.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

 • Buvusios komunistinio bloko valstybės išsidėstė tokiu eiliškumu:

 • 43. Lietuva

 • 44. Estija

 • 45. Latvija

 • 64. Baltarusija

 • 67. Rusija

 • Pirmosios 70 sąrašo valstybiųpriskirtos prie „aukšto lygio žmogiškojo potencialo vystymosi“ bloko.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Pagal Jungtinių Tautų plėtros programos Žmogaus socialinės raidos 2009 m. pranešime paskelbtą 2007 m. Žmogaus socialinės raidos indeksą (angl. Human development index) 1 balo sistemoje pirmauja šios valstybės:

1. Norvegija (0,971).

2. Australija (0,970).

3. Islandija (0,969).

4. Kanada (0,966).

5. Airija (0,965)

 • Detaliau žr.:United Nations Development Programme: Human Devepment report 2009, in: http://hdr.undp.org/en/statistics/; visas 2009 m. pranešimas – http://hdr.undp.org/en/


Kitoks socialin s raidos apskai iavimo metodas neatrastas

Kitoks socialinės raidos apskaičiavimo metodas neatrastas.

 • Žmogaus soc.raida turi didelę politinę reikšmę. Galima įvertinti ir įsivertinti.

 • Žmogaus soc.raida gali būti skaičiuojama ir regiono lygmeniu.


U duotis

Užduotis.

 • Pagal Laimės indeksą, BVP, Ekonominės laisvės indeksą, Žmogaus socialinės raidos indeksą pirmąsias penkias vietas užimančios valstybės (Pateikite remdamiesi informacijos šaltiniais).


Socialin atskirtis

SOCIALINĖ ATSKIRTIS

Tai įvairių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose:

 • politiniame,

 • socialiniame,

 • ekonominiame ir

 • kultūriniame šalies gyvenime.


Socialin s atskirties prie astys skiriamos ios trys grup s

Socialinės atskirties priežastys. Skiriamos šios trys grupės:

 • Teisinės politinės. Susijusios su politiniais ir teisiniais barjerais, kurie užkerta žmonės realizuoti savo teises.

 • Ekonominės socialinės.

 • Kultūrinės psichologinės. Susijusios su tam tikrais psichologiniais stereotipais, įtakojančiais žmonių bendravimą. Tai priklauso nuo šeimos ir bendruomenės kultūros.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

 • Socialinę atskirti gali sumažinti pilietinės visuomenės kūrimas.

 • Tik pilietinėje visuomenėje vyrauja multikultūriškumas, kuris sumažina socialinę atskirtį.


Ra tingumas ir socialin raida

Raštingumas ir socialinė raida

 • Raštingumas lemia žmogaus sveikatą, gerovę, dažnai tampa pajamų šaltiniu, praplečia galimybes dalyvauti socialiniame., ekonominiame, politiniame ir kultūriniame gyvenime.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

 • Raštingumas – tai žmogaus sugebėjimas keistis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti visuomenėje priimtomis priemonėmis.

 • Raštingumas yra sudėtinė išsimokslinimo dalis.


Vietimas

Švietimas

 • Tai vienas svarbiausių soc. raidos aspektų.

 • Švietimo tikslas- perduoti pasaulinės ir tautos kultūros sukauptą patirtį, papročius, tradicijas, padėti augančiai kartai integruotis į visuomenę.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Švietimo institucijų funkcijos:

 • Kutūros puoselėtojos ( perduoti visuomenės kultūrą iš kartos į kartą);

 • Socialinės kaitos iniciatorės.


Socialin s rizikos eimos

SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS


Socialin s rizikos eima

Socialinės rizikos šeima

Šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų:

 • piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis,

 • priklausomas nuo azartinių lošimų,

 • dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę, ar seksualinę prievartą,

 • gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui.


Literat ros s ra as

Literatūros sąrašas

 • Leonavičius J. “Sociologijos žodynas” .- V:Academia, 1993

 • “Žmogaus socialinė raida”(vadovėlis aukštosioms mokykloms).-Homo liber.Vilnius, 2001 http://hdr.undp.org/en/statistics/; visas 2009 m. pranešimas – http://hdr.undp.org/en/

 • http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061113093726.htm

 • http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_quer/hqi_fp.htm

 • http://www.forbes.com/2010/07/14/world-happiest-countries-lifestyle-realestate-gallup-table.html


 • Login