Uniformerede m nd og maskuliniteter
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Uniformerede mænd og maskuliniteter PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uniformerede mænd og maskuliniteter. Tema -event om Køn , k rop og kompetencer Københavns universitet 17/11/2010. Min baggrund …. Kandidat i sociologi fra KU, februar 2010.

Download Presentation

Uniformerede mænd og maskuliniteter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uniformerede m nd og maskuliniteter

Uniformerede mænd og maskuliniteter

Tema-event omKøn, kropogkompetencer

Københavnsuniversitet 17/11/2010


Min baggrund

Min baggrund…

Kandidatisociologifra KU, februar 2010.

Harbeskæftigetmig med akademisk med køniflereforskelligesammenhænge, dog primærtinden for detsociologiske felt

Arbejder nu somkonsulentiRambøll Management Consulting med rådgivning, analyseogevalueringinden for detsocialeområde


Mit speciale

Mitspeciale

 • Uniformeredemændog maskuliniteter

  • En sociologiskundersøgelseafden sociale kontekst for hiv/aids i Rwanda


Problemfelt

Problemfelt

 • Aids-epidemien anses for at være Afrikas måske alvorligste udviklingsproblem

  • 67 % af dem, der blev smittet med hiv i 2008, bor Syd for Sahara (UNAIDS, 2009)

 • Hiv forekommer i Afrika næsten udelukkende gennem (hetero)seksuel smitte

 • Foucault: Kønslivet er ikke ensbetydende med eksistensen af seksuelle subjekter, hvorfor konstruktioner af disse bør problematiseres

  • Kobling mellem aids, køn og seksualitet


Problemfelt ii m lgruppe

Problemfelt II - målgruppe

 • Hvorfor uniformerede mænd?

  • UNAIDS vurderer på baggrund af forskellige undersøgelser, at uniformerede styrker udgør en særlig risikogruppe i forhold til hiv/aids.

  • Faktorer som mobilitet, gode økonomiske ressourcer, ‘hypermaskuline’ miljøer, vane med at udøve magt og vold gør, at mænd i uniform ofte har høj seksuel frekvens

  • Uniformen som symbol?

 • Projektets rammer var på forhånd defineret af ADRA, som var min samarbejdsorganisation.


Teori og metode

Teoriogmetode

 • Den australske sociolog R.W. Connell:

  • Maskuliniteter er relationelle i forhold til hinanden og femininiteter

  • Hegemoni, marginalisering, subordinering, kompleksitet

 • Intersektionalitet (Lykke, Mohanty, m.fl.)

  • Klasse

  • Race/etnicitet

 • Data

  • 7 kvalitative interviews med rwandiskepolitimænd

  • Observation (1 månedsfeltarbejde)


Konklusioner i

Konklusioner I

 • Forskellige formationer af maskulinitet kommer til udtryk blandt de uniformerede mænd:

  • Den stærke ’militære maskulinitet’ hvor vigtigheden af at performe en stærk seksualitet overfor kvinder samt kolleger er helt central.

  • Familiefaderen: idealet om manden som forsørger, der har etableret familie og opfylder sit (økonomiske og sociale) ansvar.

  • Svarer til forskellige typer af forhold: ægteskab, ’girlfriends’ og sexarbejdere


Konklusioner ii

Konklusioner II

 • Mændene har svært ved at forene de forskellige idealer i deres manderolle

  • Religion som selv-teknologi

 • Intersektioner med klasse

  • Qua deres økonomiske ressourcer er de en eftertragtet ’vare’ for de lokale kvinder

  • Betingelserne for at leve ansvarligt bliver nærmest ubærlige for mændene


Refleksioner i forhold til kompetence i

Refleksioneriforholdtil “kompetence” I

 • I specialettrækkespåtværfaglige discipliner:

  • Socialkonstruktivisme (udspringeraf den linguistiske tradition)

  • Hiv/aids udgøri sig selv en tværfagligproblemstilling

   • Medicinsk/sundhed

   • Fattigdom (økonomi)

   • Socialtogkulturelt

   • Kønogseksualitet

  • Den sociologisketilgangtilundersøgelsen

   • Hiv/aids sættesi relation tilsamfundsmæssigestrukturer

   • Konstruktionenafkøniforholdtilmagt


Refleksioner i forhold til kompetence ii

Refleksioneriforholdtil “kompetence” II

 • Hvorudfordredes mine fagligekompetencer?

  • Forståelseafkropogmaterialitet

   • Hvordanforstås den fysiskekropsbetydning for seksualitet?

   • Risikoen for at reducerekroppenogkønnetskompleksitet qua socialkonstruktivismens ‘blindhed’ over for kroppen

   • Manglendefokuspådetløsningsorienterede (lav-praksis)

  • Historisk/kulturelforståelse

   • En historiskundersøgelsevilleihøjere grad inddragemændogbetydningenafdetmaskulinei et historiskperspektiv

   • Fare for vestcentrismenårvestligeforståelserafkønogkulturbrugessomramme for en rwandiskproblematik

  • Sprog


Sp rgm l

Spørgmål


 • Login