maca cepet
Download
Skip this Video
Download Presentation
MACA CEPET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

MACA CEPET - PowerPoint PPT Presentation


 • 443 Views
 • Uploaded on

MACA CEPET. Dening: Angger Prakuntama, S.Pd. Carané maca sing umum katindakaké. a. Maca Teknik/Maca Nyuwara Maca teknik sejatiné maca nyuwara, yaiku nyuwarakaké simbul-simbul basa kang awujud aksara, kang dironcé dadi tembung, tembung dironcé dadi ukara.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MACA CEPET' - moshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maca cepet

MACA CEPET

Dening: Angger Prakuntama, S.Pd

caran maca sing umum katindakak
Caranémaca sing umumkatindakaké
 • a. Maca Teknik/Maca Nyuwara Maca teknik sejatiné maca nyuwara, yaiku nyuwarakaké simbul-simbul basa kang awujud aksara, kang dironcé dadi tembung, tembung dironcé dadi ukara.
 • Sing kudu digatèkaké ing maca teknik yaiku: lafal utawa pangucapaning tembung, intonasi utawa munggah mudhuné irama, pamedhoting ukara, kalebu frase (kumpulan tembung). Sakliyané iku, kanggo ngertèni panguwasaning wacana utawa ngerti isi lan surasané wacan.
slide3

b. MacaBatinMacabatin, bédakaromacateknik. Cara macabatinluwihnengenakéutawandhisikaképemahamanutawapangertènbabisinéwacan.

 • Tujuwanémacabatinkanggongertèniisinéwacan.
 • Teknikmacabatindigunakakékanggonglatihdayapengéling-élinglandayapanangkepépikirankanggopemahamaninformasi sing diwaca.
 • Ana ingteknikmacabatin, lambélansuwaraoramakarya, mungngandelakémripatlanpikiran. Dadilambéoraoléhumik-umiklannyuwara, tanganutawadrijioraéntuknudhingi. Semonougasirahoraéntukobahmèluarahéwacan.
slide4

c. Maca Endah/Estestis Maca éndah yaiku maca kanthi ngatonaké kaéndahan lan estetika.

 • Thuladane, maca geguritan lan nembang. Maca éndah sejatiné padha karo maca nyuwara utawa maca teknik, bédané maca éndah kudu bisa ngatonaké rasa kaéndahan sing ana ing sajroning wacan sing diwaca, utawa penghayatan.
slide5

d. Maca Cepet Maca cepet sejatiné uga maca batin, nanging tempo (wektuné) baé sing béda.

 • Ana ing maca batin anggoné maca biasa-biasa baé amarga ora ana watesané wektu
slide6

maca cepet, anggoné maca diwatesi wektu.

 • Ancas (tujuan) baku teknik maca cepet yaiku narik utawa nggolèk lan ngumpulaké intisariné informasi utawa pangertèn kanthi cepet.
 • Cekaké, intiné maca cepet yaiku ngerti isiné wacan kanthi cepet. Ora ana gunané maca cepet yèn ora ngerti apa sing diwaca.
rumus ngetung cepete maca
Rumus ngetung cepete maca

J….

 • KM = WM
 • Katerangan

KM : Cepeté maca

J : Tembung sing diwaca

WM : Wektu sing dibutuhaké maca

cara cara kanggo maca cepet
cara-cara kanggo maca cepet
 • 1. Anggonémacaorasabentembung, nangingsaklompoktembung.
 • 2. Ajambolan-balènitembung sing wisdiwaca.
 • 3. Ajakesuwènmandhegsangarepéukara.
 • 4. Oradigagastembung-tembungkayata: ing, saka, marang, saking, lsp.
 • 5. Tanpangetokakésuarasakacangkem. (lambénéugaoraobah-obah)
slide9

6. Ora gèdhèk-gèdhèk sirahé ngetutaké dawané ukara.

 • 7. Pandelengané mripat ndhisiki tinimbang kedaling lambé utawa cangkem.
 • 8. Tembung sing angèl/manca ditinggal dhisik.
 • 9. Golèkana kunciné tembung ing sakjeroning ukara.
ad