-KAMU LMELER-
Download
1 / 32

Ders Sorumluları: Doc.Dr.Tayfun CAY Yrd.Doc.Dr . Ali ERDI - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

-KAMU ÖLÇMELERİ- ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Ders Sorumluları: Doc.Dr.Tayfun CAY Yrd.Doc.Dr . Ali ERDI. Hazırlayan: Zeynep SARI 071205001. İÇİNDEKİLER. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI AMACI PARÇALANMASI NİÇİN GEREKLİDİR ? İDEAL BİR TARIM ARAZİSİ NASIL OLMALI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ders Sorumluları: Doc.Dr.Tayfun CAY Yrd.Doc.Dr . Ali ERDI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


-KAMU LMELER-

ARAZ TOPLULATIRMASININ

SOSYAL BOYUTUNUN NCELENMES

Ders Sorumlular:

Doc.Dr.TayfunCAY

Yrd.Doc.Dr. Ali ERDI

Hazrlayan:

Zeynep SARI

071205001


NDEKLER

 • ARAZ TOPLULATIRMASI

 • AMACI

 • PARALANMASI

 • NN GEREKLDR?

 • DEAL BR TARIM ARAZS NASIL OLMALI

 • TOPLULATIRMA NCES VE SONRASININ

  KIYASLANMASI

 • TOPLULATIRMANIN NEM VE FAYDALARI

 • ARAZ TOPLULATIRMA ALIMALARINDA YAANAN GLKLER


ARAZ TOPLULATIRMASI

Geni anlamda;

Dar anlamda;

Tarm iletmelerinin bir kiiye yada bir tarmsal iletmeye ait kk paralar halinde deiik yerlere dalm olan arazilerinin uygun olanlarn,retimi ve verimi artracak ekilde birletirilmesidir.

Bir tarm iletmesine ait dank durumda bulunan,dzgn ekilli olmayan tarm topraklarnn bir araya toplanmas yannda,ifti ailelerinin alma ve yaam koullarn iyiletirmek,topra ve doay korumak ,srdrlebilir bir tarmsal kalknma salamak,tarmsal verimlilii arttrmak amalar ile alnacak tm teknik,ekonomik ve toplumsal nlemleri ieren bir tarmsal mekan yeniden dzenleme almasdr.


 • Bu tanmlardan yararlanarak arazi toplulatrmasnn genel olarak deerlendirecek olursak;

 • Tarmda retimin artrlmas,tarm sektrnn gelitirilmesi ve modern

 • tarm tekniklerinin kullanlabilmesi amacyla tarmsal yerleme birimlerinde kii ve iletmelere ait olan kk parseller halinde,birden ok paraya blnm ve deiik yerlere dalm veya elverisiz biimde ekillenmi arazilerin modern tarm iletmecilii esaslarna gre en uygun ekilde birletirmesi, ekillendirmesi, dzenlemesi ve kltr teknik hizmetlerinin getirilmesi olarak tanmlanr.


Trkiye de gnmzde geni kapsaml bir arazi toplulatrma almas tercih edilmekte olup aadaki hizmetleri kapsamaldr:

-Tarla ekillerinin iyiletirilmesi;

* Dzgn ekilli olmayan, ok paral durumda bulunan tarlalarn bir araya toplanmas,

* Uygun boyutlu,gnn gelimi teknoloji dzeyini de gzeten tarmsal iletme asndan uygun nitelikte olan tarla ekillerinin oluturulmas,

* Tarlalarn en az bir kenarndan yol ana ve sulama-kurutma kanallara balanmalar


-iftinin alma ve retim koullarnn iyiletirilmesi;

* Topraklarn fiziksel ve kimyasal zelliklerinin iyiletirilmesi * Sulama-kurutma tesislerinin yapm * Tarla dzlemesi(tesviye) yapm * Toprak,evreve su zelliklerini dikkate alan gbre kullanm standartlarnn gelitirilmesi* Makine kullanm ve makinelerin ekonomik kullanm koullarnn gelitirilmesi

-iftilerin ve tarmsal mekanda yaayan dier insanlarn yaam koullarnn gelitirilmesi;

*Varsa salksz evre koularnn ortadan kaldrlmas(pis sularn artlmas, fabrika dumanlarnn filtre edilmesi vb.)


* Konutlarn sala uygun koullara kavuturulmas,konutlarn kyn

kltrn yanstacak ve turizmi zendirecek biimde dzenlenmesi,

* Okul,okuma odas,salk tesisleri,sosyal,dini ve kltrel tesislerinin

yapm,

* Ky ii,kyler aras,tarla ii ve tarlalar aras uygun ulam ann

Kurulmas.

-Tarmsal mekanda alanlarn gelir dzeylerinin ykseltilmesi:

*Pazar olanaklarnn gelitirilmesi

* Depolama,koruma ve saklama tesislerinin yapm

* Ambalajlama tekniklerinin gelitirilmesi ve tesislerinin yapm dier sektrlere hizmet sunulmas.


Dinlenme mekan olarak;

*Tedavi mekan olarak,

*Doal evrenin korunmas,gelitirilmesi ve tantlmas

(Kaplcalar,imeler,banyolar,amurlar vb.)

-Tarmsal igcnn tam kullanlmas;

* Trkiyeye zg bir durum olarak,topraksz ya da az topraklar iftilerin,varsa Devlet topraklar ile topraklandrlmalar,

- ok byk topraklarda belirli miktarlar zerindeki topraklarn ve topran kendisi iletmeyenlerde (ortaklk,yarclk;kiraclk yollar ile iletenler) tm topraklarn kamulatrlmas suretiyle toprakszlarn topraklandrlmalar


-Fazla paralanm,dalm arazilerin modern iletmecilik esaslarna gre birletirilmesi

-Toplulatrma ile krsal alann korunmas, yeil alanlarn dzenlenmesi gerekli yerlerde teraslama ve aalandrma gibi toprak muhafaza tedbirlerinin alnmas,

 • Tarla ii yol ebekesinin,tahliye sisteminin, drenaj ve sulama tesislerinin inas


-Gerekli arazi tesviyesi ve toprak slahnn

yaplmas,

-Kylerin yeniden dzenlenmesi, evre planlamas,iskan ve kamu hizmet alanlarnn oluturulmas, gerekli altyap hizmetlerinin yaplmas


-letmelerin slah ve yeniden dzenlenmesi,iletmelerin rasyonel bir ekilde almalarnn temini iin gerekli tedbirlerin alnmas.

-Krsal alann korunmas ve yeil alanlarn dzenlenmesi.

-Krsal alandaki yerleim yerleri ve topraklarn rzgar ve tamalardan korunmas iin gerekli nlemlerin alnmas.

- Spor sahalar, parklar, yzme havuzu, bayram-pazar yeri, ocuk bahesi, okul, salk oca ve kooperatif binas gibi sosyal hizmet tesisleri iin gerekli arazileri, toplulatrma planlar iinde kamulatrma yaplmadan temin edilmesi

-Ky ii yollarnn tanzimi, iftlik binalarnn slah veya yeniden yaplmas, ime suyu, elektrik, telefon gibi vastalarn

temini.


Arazi paralanmas:

 • letmeye ait toplam arazinin, birbirinden uzak,kk paralardan olumas ve verasetle iletmenin klmesi sonucunda arazi paralanmas oluur.

 • Nedenleri:

-Miras ve intikal yoluyla paralanma

-Hisseli ve blnerek yaplan satlarla paralanma

-Sermaye ve igc yetersizliinden dolay yaplan kiraclk ve ortaklk yoluyla paralanma

-Muhtelif amalarla yaplan kamulatrmalar yoluyla paralanma

-Tarm kesimindeki yksek nfus younluu basks.

-Mera ve yaylak paralanmalar.

-Corafi ve toporafik konumdan dolay oluan paralanmalar.


Arazi paralanmas sonucunda;

LETME BAINA DEN PARSEL SAYISI

KULLANILMAYAN

ARAZ MKTARI

TOPLAM KENAR ERD SAYISI

=

=

 • Dzgn geometrik ekillerini kaybederler.

 • Parsellere ulamda zaman ve igc kayb olur.

 • alan tarmsal makinelerin kullanmnn ekonomiklii olumsuz ynde etkiler.


ARAZ TOPLULATIRMASINI NN GEREKLDR???

 • Arazi paralanmasnn ortaya kard olumsuz etkiler toplulatrmann en nemli sebebidir.

 • Arazi paralanmasnn,tarm iletmelerinin retimini, verimliliini etkileyecek ekilde artm olmas.

 • Blgedeki parsellerin bir ksmnn mevcut yol ve kanallardan yararlanamamas.

 • Yeni kanal ve yol projelerinin parselleri daha da paralayacak durumda olmas.

 • Parsellerin, arazi zerinde gerekli kltr teknik tedbirlerin alnmasn engelleyecek kadar klm olmas.

 • Proje alanndaki topografik durumun, parsel snrlarna bal kalmadan arazi tesviyesi gerektirmesi.


DEAL BR TARIM ARAZS

 • SULAMA KANALLARI

 • TARLALAR

 • AALIK ALANLAR

 • OTLAKLAR


ARAZ TOPLULATIRMASI NCES VE SONRASI


ARAZ TOPLULATIRILMASININ NEM VE FAYDALARI

 • Nfus art, miras, alm-satm, kiraclk, ortaklk gibi nedenlerle ortaya kan arazi parall ve danklln ortadan kaldrarak iletmelerin uygun bykle getirmektedir.

 • ok paral oluun ortaya kard tarla snr, yol ve su arklarndan doan arazi kayplarn azaltmaktadr.

 • Kk parsellerde, ekim esnasnda tarla snrna fazla yaklalmama nedeniyle doacak rn kayplarn azaltmaktadr.

 • Toplulatrmadan sonra, parseller daha byk ve ekilleri daha dzgn olduundan, makineli tarm daha kolay yaplmakta ve giderlerde nemli oranda azalmalar olmaktadr.

 • Kk parseller bir araya getirilecei iin, iletme merkezi ile parseller arasndaki uzaklk ksalmakta ve buna bal olarak ulam giderleri azaldndan; zaman, iilik ve yakttan tasarruf salanmaktadr.


 • Parsel says azald, ekilleri dzeldii ve byklkleri artt iin; tohum, gbre, ila gibi tarmsal girdiler, daha uygun bir dzeyde kullanlmaktadr.

 • Sulama projelerinin uygulanmasnda; eski, dank ve ekilsiz parsellerin snrlarna bal kalma zorunluluu olmayacandan, yatrm giderlerinden tasarruf salanmaktadr.

 • Her parselin yola ve kanala snr olacandan sulama ve ulam randman artmaktadr.

 • Parsellerde mtereklikten doan huzursuzluklar giderilmektedir.

 • Ky snrlar sabit noktalara dayandrlarak kyler arasndaki snr ihtilaflar ortadan kalkmaktadr.

 • Varsa, dank ve mterek haldeki hazine arazisi birletirilerek datma hazr hale getirilmektedir


 • Krsal alana ynelik olarak: evre koruma, erozyonu nleme, aalandrma, ky yenilemesi, her trl yollarn planlamas, ky imar planlarnn yaplmas, arazi kullanm planlarnn hazrlanmas gibi tm hizmetler; toplulatrma projeleri ile birlikte planlanp uygulanabilmektedir.

 • Proje alanlarndaki sulama projeleri gibi kamu yatrmlar iin gerekli araziler, proje alanna giren parsellerden uygun ekilde kesinti yaplmak suretiyle kamulatrma yaplmakszn karlanabilmektedir.


 • Arazi toplulatrmas yaplm alanlara yaplan hizmetlerde,

  su uygulamasnn denetimi yaplabilmekte, israf en aza indirilmekte, sulama oran ve randman artrlmaktadr. Suyun tarlalara, doru zaman ve miktarda verilmesi iftinin veriminin byk lde artmasna yol amaktadr; ayrca iftilerin rn seiminde daha esnek davranabilmelerini ve yksek verimli rn eitlerinin yetitirilebilmesini salamaktadr.

 • Sulama projelerinin maliyetinde tasarruf salanmaktadr:

 • Sulama projelerinde, kamulatrmaya ve arazilerin paralanmasna mani olmak iin, kanallarn ve yollarn planlanmas ve uygulamas, parsel snrlarna bal kalmakta ve snrlardan geirilmektedir. Parseller kk, ekilleri dzensiz olduundan kanal boylar gereinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini ykseltmektedir; hlbuki sulama projeleri toplulatrlmal uyguland takdirde, parsel snrlarna bal kalmadan en ekonomik ekilde, sulama, yol ve tahliye planlamas yapldndan, yatrm maliyetlerinde tasarruf salanmaktadr.


 • Arazi maliklerine kamulatrma bedelleri yerine arazi verilerek, toprandan kopmas nlenmektedir:

  Sulama projelerinde, kanallar ve yollar parsel snrlarna bal olmadan, arazinin ekline gre geirildii takdirde:

  Birincisi, parseller paralandndan, kk paralar halinde bir dekarn altnda tarm iin kullanlmayan l araziler meydana gelmektedir.

 • Kanallarn ve yollarn getii parsellerdeki arazi kayplar, proje sahasndaki btn maliklere eit oranda datlmadndan, arazileri kamulatrlan iletmeler klmekte, istenen iletme byklnn altna dmekte veya tamamn kaybetmektedir; dolaysyla ifti toprandan kopmaktadr.

kincisi ise, kanallarn ve yollarn getii araziler kamulatrldndan, kamulatrma bedelleri yatrm masrafn artrmakta, hatta baz projelerin verimliliini drdnden uygulanabilirliini zorlatrmaktadr.


 • Dier taraftan kamulatrma bedelleri zamannda denmediinden, yatrm projelerinin uygulanmas geciktii gibi, arazisi kamulatrlan iftilerin madur olmalarna neden olmaktadr; hlbuki arazi toplulatrmas uygulanan sulama projelerinde bu sorunlar ortadan kalkmaktadr. Zira kk paralara blnen araziler, arazi sahibinin dier arazileri ile birletirileceinden faydal hale getirilmektedir.

 • Ortak tesislere katlma pay ve arazi kayplar, btn maliklerden eit oranda kesildiinden; sosyal adalet yerine getirildii gibi, arazilerinden yol ve kanal geen iftilere kamulatrma bedeli yerine arazi verilmekte, projenin maliyeti dmekte, yatrmlardan tasarruf salanmaktadr.


 • Sulama ve teknik tarm metotlarnn uygulanmasnda kolaylk salanmaktadr:

-Kk parsel

-eklinin dzensiz ve dank olmas

-Sulama uzunluu

-Sulama ynnn tespiti

-Sulama kanallar ve yollar

Metotlarn

uygulanmasn

zorlatrmaktadr.

Byk igc ve zaman kayb

-Zira sulama planlamas yaplrken topran

bnyesi ve arazinin meyline gre sulama uzunluu,

sulama yn ve parsellerin en-boy oranlar dikkate alnarak bloklar tekil edilmektedir.

- Teknie uygun sulama ve yol planlamas yapldndan, her parsel yol ve kanaldan faydalanacak ekilde bloklara yerletirilmekte, her iki parsele bir

su alma prizi verilmektedir


 • Bylece sulama, makine kullanma, mnavebe, toprak ileme ve hasat ileri kolaylat gibi, teknik tarm metotlarnn uygulanmas sonucunda da igc ve zamandan tasarruf salanmaktadr.


ARAZ TOPLULATIRMA ALIMALARINDA YAANAN GLKLER

Arazi Toplulatrma almalarnn safhalar gz nne alnrsa uygulama ve sonrasnda karlalan sorunlar ana balk altnda toplanabilir:

 • Projelerin hazrlanmas srasnda karlalan problemler

 • Projelerin uygulanmas srasnda karlalan problemler

 • Projelerin tescil ilemleri srasnda karlalan problemler

  Projelerin hazrlanmas srasnda karlalan problemler;

 • Dzenleme snrnn uygun yerden geirilmemesi

 • Muvafakatname problemi

 • Blok planlamasnn uygun hazrlanmas

 • Derecelendirme haritalarnn hazrlanmas


Projelerin uygulanmas srasnda karlalan problemler;

 • Tapu sicillerinde karlalan problemler

 • iftilerle yaplan grmelerde yaanan problemler

 • Datm srasnda karlalan problemler

 • Proje sahasnda bulunan mera arazilerinin olmasndan kaynaklanan problemler

 • DS ile ortak yaplan projelerde kamulatrmadan doan problemler

 • Koordinasyon problemi

 • Yetki ve sorumluk kargaas

 • Toprak datm almalar

 • Yasadaki farkllklar

 • Daval (itirazl) parseller sorunu

 • iftiler arasndaki alm-satm ilerinden kaynaklanan sorunlar


Projelerin tescil ilemlerinde karlalan problemler;

 • rtifak haklarnn tanamamas problemi

 • Kadastro ile ilgili problemler

 • Yeni yerleim planlarn itirazlarla ilgili problemler

  Dzenleme snrnn uygun yerden geirilmemesi;

  Dzenleme snr mmkn olduunca doal yaplarla(dere,yol,orman snr,ky snr gibi) evrili yerlerden geirilmelidir. Bu doal yaplarn dndaki detaylardan geirildii takdirde kadastro ayrma ap dzenlenmesi gerekir, bylelikle tarmsal parseller iki yada paraya blnmekte ve bu da toplulatrma mantna ters dmektedir

  Muvafakatname problemi; bu problemle daha ok hazine arazilerinin bulunduu blgelerde karlalr

  Derecelendirme haritalarnn hazrlanmas;

  Derecelendirme haritalarn oluturan Derecelendirme Kurulu, kimyasal analizler sonucu elde edilen toprak endeksi(TE) deerini belirlerken yeterli sklkta toprak rnekleri almazsa ok farkl TE deerine ulalabilecek, bu da tarlalar aras derece farkllklar oluturarak toplumda sosyal adalet dengesini bozacaktr.


Tapu sicillerinde karlalan problemler;

Dzenleme sahasnda bulunan kadastro parselleri maliklerinin bulunduu tapu sicil ktklerinde hisse orannn tutmamas,kiilerin soyad yada isimlerinde harf hatalar,baba isimlerinde araziyi kullanan ile sicilde kaytl olanlarnn farkl kiiler olmas ska karlalan bir durumdur. Tapu ktklerindeki alanlar ile afen klasrndeki alanlar ve saysallatrlan alanlar arasnda tecvizi aan farklar meydana gelmektedir. Bu farklar TKGMnin 1458 sayl genelgesine gre dzeltilebilmektedir.

Datm srasnda karlalan problemler;

iftilerin pafta okuma bilgisi olmadnda Arazi Toplulatrma sahalarnda datmdan nce ve sonra retilen paftalar uygun lekte seilmeli ve uygun bir yere aslmaldr.

Toplulatrma sahasnda bulunan ok kk yzlml parseller datm srasnda genelde en-boy oran kurtarmad iin blok bana yada blok sonuna verilmekte,bu da parsellerin eski yerinden ok uzaklamasna ve parsel sahibinin itirazna neden olmaktadr


Proje sahasnda bulunan mera arazilerinin olmasndan kaynaklanan problemler;

Toplulatrma sahasndaki mera araziler 4342 sayl Mera Kanununun 4. maddesinde belirtilen Mera arazileri daraltlamaz cmlesiyle Bu alanlardan Ortak Tesislere Katlm Pay (OTKP) kesilemez ayn anlama gelmektedir. Bu da dzenleme sahasnda uygulanan OTKP orann artrmaktadr. OTKP orann artmamas ve projede datm kabiliyetlerini artrmak iin meralardan da OTKP kesintisi yaplmas ve toplulatrmaya dahil edilmesi, ancak kurumlarn iyi niyetli yaklamlar ile mmkn olmaktadr.

Yetki ve sorumluk kargaas;

Arazi toplulatrma almalarnda farkl meslek gruplar ortak alt iin ou zaman fikir ayrlklar olumakta ve ortak kararlar almak glemekte, bazen de meslek elemanlar arasndaki ilikilerin bozulmasna neden olmaktadr. Bu durum, projenin ilerleyen safhalarnda ortak imza atlaca iin, konusuyla ilgisi olmad halde dier proje elemanlarnn ciddi sorumluluklar almasna neden olmaktadr.


Daval (itirazl) parseller sorunu;

Proje alanndaki iftiler arasnda yada iftilerle hazine arasnda mlkiyetle ilgili sorunlar nedeniyle baz parsellerin sahipleri bilenememektedir. Mahkemesi devam eden bu ihtilaflarn tmne planlama aamasna kadar bir zm bulunamamas halinde byle itirazl parsellerin birletirilmesi mmkn olmamaktadr. Bu tip sorunlar, zellikle tapulama mahkemelerinde davalarn uzun sre devam etmesinden ileri gelmektedir.

iftiler arasndaki alm-satm ilerinden kaynaklanan sorunlar;

iftiler arasnda alm ve satmlarn adi senetle yaplmas olduka yaygndr. Byle alm ve satmlarn tapu siciline tescili yaplmad iin bu durumun tespiti olduka gtr. Sonuta bu durum tapu kaytlar ve maliklerin belirlenmesini zorlatrmaktadr.


Kadastro ile ilgili problemler;

Toplulatrma sahasn kapsayan yatay kontrol noktalarnn uyuumsuz kmas projenin alt yap almalarn geciktirmektedir. Kadastro tekilatnn ilerinin youn olmas, kontrol mekanizmasnn yava almasna neden olmakta, bu da projenin sresini uzatmaktadr. Toplulatrma almalarna geilmeden nce kadastro parsellerinin zemin ettleri yaplmal, zemin durumu test lleriyle analiz edilip, pafta-zemin uyumsuzluklar, teknik hatalar gibi hatalar tespit edilerek dzeltilir. Toplulatrma n hazrlk almalar srasnda kadastronun gncellenmesi veya yeni tesis kadastrosunun yapm salanmaktadr.

Yeni yerleim planlarn itirazlarla ilgili problemler;

Yeni yerleim planlar ilan edildikten sonra iftilerden bazlar yeni parsellerin yerini beenmemekte ve itiraz etmektedirler. tiraz edenlerin ounluu haritadan bir anlam karamadklar yada bir bakasnn szne gre, yeni arazinin eskisinden daha dk kalitede olduklarn sandklar iin psikolojik nedenlerden dolay itiraz etmektedirler. Bu durum arazi sahipleri arasnda projeye kar kuku yaratmaktadr. Yeni parsellerin datmndan sonra baz iftiler arazilerinin eksik olduunu iddia ederek tekrar llmesini istemektedirler.


TRKYEDE ARAZ TOPLULATIRMASI NCELEME KOMSYONU KASIM-1999

http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/74PK_736bb10d83a904a_ek.pdf

http://www.bahcesel.com

HKMO KONYA UBES TRKYEDE ARAZ TOPLULATIRMASI SEMPOZYUMU

KAYNAKLAR


ad
 • Login