Welkom op de ouderavond - PowerPoint PPT Presentation

Welkom op de ouderavond
Download
1 / 29

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom op de ouderavond. Havo-4 en Vwo-4 en 5. Ouderavond 26 september 2011 Havo-4 en Vwo-4 en -5. * voorlichting Tweede Fase. * kennismaking met de mentor. Wat is er anders?. Profielen CM, EM, NG en NT Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Welkom op de ouderavond

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom op de ouderavond

Welkom op de ouderavond

Havo-4 en Vwo-4 en 5


Welkom op de ouderavond

Ouderavond

26 september 2011

Havo-4 en Vwo-4 en -5

* voorlichting Tweede Fase

* kennismaking met de mentor


Wat is er anders

Wat is er anders?

 • Profielen CM, EM, NG en NT

 • Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

 • Nieuwe vakken: bijv. ckv, bsm

 • Studiewijzers en programmaplanners, PTA

 • Invloed examen al (in beperkte mate) merkbaar

 • Toetsweken

 • Toetsen over grotere delen van de stof

 • Praktische opdrachten, handelingsdelen, PWS

 • E-uren


Overzicht schooljaar 2011 2012

Overzicht schooljaar 2011-2012

 • 4 periodes die afgesloten worden met een toetsweek:

  • toetsweek 1: 31 oktober - 7 november 2011

  • toetsweek 2: 16 januari - 23 januari 2012

  • toetsweek 3: 21 – 28 maart 2012

  • herkansing voor 1 vak na iedere toetsweek

  • toetsweek 4: 19 - 26 juni 2012 (GEENherkansingsmogelijkheid)


Examencijfer 1

Examencijfer(1)

Het examen per vak bestaat uit :

 • Centraalexamencijfer (CE)

 • Schoolexamencijfer (SE):

  gewogen gemiddelde van alle toetsen en praktische opdrachten

  - in havo-4 (jaarresultaat=SE1) en 5

  - in vwo-4 (jaarresultaat=SE1), 5 en 6


Examencijfer 2

Examencijfer(2)

 • Eindcijfer = (SE + CE)/2

 • Sommige vakken hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer

 • Een aantal van die vakken vormt samen één SE-cijfer (het combinatiecijfer):

  - havo: maat, lv, PWS.

  - vwo: (kcv), lv, anw, maat, PWS.


Toetsen

Toetsen

 • 1 herkansing per toetsperiode, behalve na toetsweek 4

 • Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar mogen niet herkanst worden

 • Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2e tijdvak

 • Handelingsdeel (o.a maatschappelijke stage) te laat ingeleverd? Dan geen herkansing toegestaan


Regels rond toetsen en examens

Regels rond toetsen en examens

 • Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !! (beslist geen mobiele telefoons in de examenzaal!!)

 • te laat (tot een half uur!) bij schriftelijke toets, maar … geen extra tijd

 • bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0


Ziekte tijdens de toetsweek

Ziekte tijdens de toetsweek

 • ouders of verzorgers bellen rechtstreeks met teamleider (TL) of directielid (niet het antwoordapparaat inspreken)

 • volgende dag ziek, danweerbellen

 • inhalen nadat een ondertekende verklaring wordt ingeleverd bij de TL (formulier bij de TL verkrijgbaar of te downloaden)


Pta klas 4 p rogramma van t oetsing en a fsluiting

PTA klas 4 (Programma van Toetsing en Afsluiting)

 • geeft per vak aan welke toetsen meetellen voor het SE

 • beschrijft summier de leerstof van die SE-toetsen

 • beschrijft de weging van de toetsen en praktische opdrachten

 • bevat het examenreglement met o.a. de “slaag/zakregeling”

 • kan worden gedownload van de website van de school en staat op TeleTOP.


Programmaplanner per vak

Programmaplanner per vak

 • beschrijft per vak de leerstof en weging van alle toetsen en praktische opdrachten in klas 4

 • kan worden gedownload van de website van de school en staat op TeleTOP


Studiewijzer per vak

Studiewijzer per vak

 • beschrijft leerstof per week of per les

 • staat op TeleTOP


Combinatiecijfer

Combinatiecijfer

 • toetsen van de combinatievakken (Lv,anw, kcv en maat) mogen niet herkanst worden

 • onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn

 • combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!


Combinatiecijfer havo

Combinatiecijfer (HAVO)

 • - maatschappijleer: 6,57

  - levensbeschouwing: 5,66

  - profielwerkstuk: 6,5 7

 • Combicijfer: (7 + 6 + 7)/3 = 6,7 7


Bevorderingsnorm

Bevorderingsnorm

 • een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de slaagnorm van het eindexamen

 • alle overige leerlingen zijn “in bespreking”


Overgang volgens slaagnorm

Overgang volgens slaagnorm

 • alle vakken voldoende

 • één 5 en de overige vakken voldoende

 • één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6

 • twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6

 • één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6

 • Ne, En, Wi maximaal één 5


Verzwaring slaagnorm

Verzwaring slaagnorm

 • gemiddelde van alle niet-afgeronde cijfers voor de vakken op het Centraal Schriftelijk Examen moet 5,5 of hoger zijn

 • ten hoogste één 5 als eindcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde (gaat in per schooljaar 2012 – 2013)


Gevolgen toepassing slaagnorm

Gevolgen toepassing slaagnorm

Werk nu al voor compensatiepunten:

 • gemiddelde overgangscijfer

 • toetsen die direct meetellen voor SE (anw, bsm, kcv, lv, maat, wisD en in)

 • profielwerkstuk (vanaf eind havo-4/vwo-5)

 • praktische opdrachten


Knelpunten voor de leerlingen

Knelpunten voor de leerlingen

 • op tijd beginnen en stof goed bijhouden

 • praktische opdrachten op tijd inleveren

 • overzicht houden en plannen!!

 • effectief studeren (e-uren, thuis)

 • optimaal rendement uit de lessen halen


E uren waarom

E-uren: waarom?

 • 1000 uren-norm

 • Gevolg: aantal contacturen wordt per week aangevuld tot 34 met maximaal 9 e-uren (behalve in de toetsweken)


E uren hoe en waar

E-uren: hoe en waar?

 • Leerling bepaalt zelf voor welke vakken en aan welke opdrachten er in de e-uren wordt gewerkt

 • Een groot deel van de opdrachten – basisopdrachten(“huiswerk”), extra opdrachten -zijn te vinden in TeleTOP

 • Leerling bepaalt zelf wanneer. Bij voorkeur tussenuren opvullen

 • In de mediatheek en het OLC (open leercentrum)


E uren een voordeel

E-uren: een voordeel?

 • Een voordeel voor de leerlingen als de e-uren effectief worden ingezet !!

 • Effectieve invulling van tussenuren

 • Meer continuïteit in het dagelijkse werk op school

 • Minder of zelfs geen schoolwerk thuis te doen

 • Verhoging van de kwaliteit van het gemaakte werk

 • Mogelijkheid om lesstof direct te verwerken

 • Ruimte voor ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

 • Mogelijkheid om samen te werken


E uren wat is er te doen

E-uren: wat is er te doen?

 • Basisopdrachten (“huiswerk”)

 • Extra opdrachten (zwakke vakken of onderdelen van vakken)

 • Profielwerkstuk

 • Praktische opdrachten

 • Boeken lezen voor Nederlands en moderne vreemde talen

 • Voorbereiding toetsweken


Begeleiding

Begeleiding

 • mentor - eerste aanspreekpunt

 • teamleider

 • decaan - profielkeuze, vervolgopleiding

  - proefstuderen (voor havo-4 en vwo-5)

  - opleidingenavond, dinsdag 29 november 2011


Na de pauze bijeenkomst met de mentor

Havo-4

Cnelok. 216

Dlnlok. 131

Hmklok. 104

Heilok. 013

Mid lok. 136

Mty lok. 128

Sjolok. 201

Vwo-4 en -5

Bgdlok. 117

Borlok. 103

Dkwlok. 215

Linlok. 101

Meilok. 105

Nchlok. 206

Ptelok. 012

Sndlok. 112

Bewlok. 205

Mtylok. 128

Rurlok. 029

Scclok. 126

Wihlok. 030

Na de pauze: bijeenkomst met de mentor

Wie is de mentor ? Zie overzichten bij de ingang van de aula.


Welkom op de ouderavond

pauze


 • Login