slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

EEZ 2009-2014 “NVO FONDS” Līga Vecā Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja 2011.gada 29.jūnijs. AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA. seminārs „NVO fonds Latvijā“, kurā gandrīz 100 dažādu NVO pārstāvji diskutēja par NVO fonda ieviešanas gaitu un priekšlikumiem jaunajam plānošanas periodam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA' - moses


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
EEZ 2009-2014“NVO FONDS”Līga VecāSabiedrības integrācijas fondaProjektu nodaļas vadītāja2011.gada 29.jūnijs

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

paveiktais
seminārs „NVO fonds Latvijā“, kurā gandrīz 100 dažādu NVO pārstāvji diskutēja par NVO fonda ieviešanas gaitu un priekšlikumiem jaunajam plānošanas periodam

Eiropas Komisija paraksta vienošanos ar Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentiem = Latvijai līdz 2014. gadam būs pieejams finansējums 67,4 miljonu eiro (~47,4 miljoni latu) apmērā

PAVEIKTAIS
 • 2010.gada 28.aprīlis
 • 2010.gada 20.jūlijs
paveiktais1
sarunas ar donorvalstu pārstāvjiem parLatvijas prioritātēm finanšu instrumentu ietvaros ar NVO aktīvu līdzdalību, tiek panākts, ka prioritātei PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBA - 35 % EEZ finansējuma daļas

MK sēdē apstiprināti saprašanās memorandi. MK Protokollēmuma 3.3.punktā noteikts, ka Kultūras ministrijai līdz 2011.gada 31.augustam sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu izstrādāt un iesniegt programmas iesnieguma projektu prioritātē „NVO fonds”

Saprašanās memorandi parakstīti starp Norvēģiju un Latvijas valdību

PAVEIKTAIS
 • rudens -2011.gada pavasaris
 • 2011.gada 29. marts
 • 2011.gada 28. aprīlis
sapra an s memorands paredz
SAPRAŠANĀS MEMORANDS PAREDZ:
 • Programmas joma: Finansējums nevalstiskajām organizācijām
 • Programma: NVO fonds
 • Programmas piešķīrums: EUR 10,365,000 ( 7,2 miljoni latu )
 • Programmas īstenotājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Virzieni:
 • vismaz 30% no projektu līdzekļiem ir jānovirza nevalstiskā sektora darbības pamataktivitātēm saskaņā ar prioritātes aprakstu programmas dokumentā
 • 50% no projektiem paredzētajiem līdzekļiem ir jāparedz sociālā sektora aktivitātēm( 10% no jābūt atbalstam sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem).
 • jāatbalsta starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā jāveicina izpratne par pilsonības jautājumiem un valodas apmācības aktivitātes
 • jāietver nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
provizoriskais laika grafiks n kamie so i
PROGRAMMAS IESNIEGUMA IZSTRĀDE

PROGRAMMASIESNIEGUMA nodošana komentēšanai un apspriešana ar NVO

PROGRAMMAS IESNIEGUMS MK apstiprināšanai

PROGRAMMAS IESNIEGUMA nodošana apstiprināšanai donorvalstīm

donorvalstis izskata iesniegumu un dod savu apstiprinājumu

tiek noslēgts PROGRAMMAS līgums ar donorvalstīm

MK noteikumu izstrāde par atklāto konkursu izsludināšanu

PROVIZORISKAIS LAIKA GRAFIKS - NĀKAMIE SOĻI
 • 2011.gada maijs – jūlijs
 • 2011.gada jūlijs – augusts
 • Līdz 2011.gada 31.augustam
 • 2011.gada septembris
 • 2011.gada septembris
 • 2012.gada janvāris
 • 2012.gada 1. ceturksnis
paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

www.lsif.lv

Līga VecāSabiedrības integrācijas fondaProjektu nodaļas vadītāja2011.gada 29.jūnijs

ad