NBBLs Framtidsprosjekt 2030 - PowerPoint PPT Presentation

Nbbls framtidsprosjekt 2030
Download
1 / 12

  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NBBLs Framtidsprosjekt 2030. Boligkonferanse Trenger vi en ny boligpolitikk? 14. januar 2009. Fakta om Norske Boligbyggelag Tore Johannesen, ass.dir. i NBBL. NBBL en paraplyorganisasjon for: 83 boligbyggelag – som har: Over 770 000 medlemmer

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NBBLs Framtidsprosjekt 2030

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nbbls framtidsprosjekt 2030

NBBLs Framtidsprosjekt 2030

Boligkonferanse

Trenger vi en ny boligpolitikk?

14. januar 2009


Fakta om norske boligbyggelag tore johannesen ass dir i nbbl

Fakta om Norske BoligbyggelagTore Johannesen, ass.dir. i NBBL

  • NBBL en paraplyorganisasjon for:

  • 83 boligbyggelag – som har:

  • Over 770 000 medlemmer

  • Ca. 8 300 forvaltedeboligselskaper med nærmere 380 000 boliger. Av disse:

  • Ca. 5100 tilknyttede borettslag (med over 252 000 boliger)

  • 3 000 – 4 000 nye boliger har de siste årene blitt utviklet/fremskaffet pr år – ikke i 2008/09


Ungdoms situasjon p boligmarkedet mot 2030

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET MOT 2030

NBBLs framtidsprosjekt 2030

Ungdomsbølgen og boligbehov

April 2008


Deltakerne i nbbls ungdomsgruppe

Hanne Bjerk, USBL

Linn Hemingsen, leder Fagforbundets ungdom

Kjell Ingolf Ropstad,

leder KrFU

Marianne Rye Beck, arkitekt Norsk Form

Deltakerne i NBBLs ”ungdomsgruppe”


En ny ungdomsb lge har startet antall personer 20 29 r

En ny ungdomsbølge har startetAntall personer 20-29 år


Nbbls framtidsprosjekt 2030 ungdomsb lgen og boligbehov

NBBLs framtidsprosjekt 2030 – Ungdomsbølgen og boligbehov

Sluttdokument fra ungdomsgruppa:

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET

FRAM MOT 2030

Dokumentet består av en kort oppsummering av

gruppas diskusjoner, vurderinger og forslag. nbbl.no > Framtidsprosjektet 2030


Boligpreferanser i endring

Ungdoms boligpreferanser har vært stabile de siste 30 årene.HC Sandlie: På sporet av fremtidens boligetablering

De aller fleste ønsker å eie bolig og bo sentralt.

Å leie - et godt alternativ i en overgangsfase.

Forventes ingen større endringer framover

Boligpreferanser i endring?


For f ikke kommersielle utleieboliger

Mål:

Leie - et nødvendig og godt alternativ i perioder – spesielt for ungdom.

Flere ikke-kommersielle utleieboliger

Det er fortsatt ønskelig med privat utleie, men:

- ønskelig med en samordnet, oversiktlig og trygg formidling av private leieboliger

Tiltak:

Tilskudd til flere ikke-kommersielle utleieboliger

BBL kan bygge og forvalte ikke-kommersielle utleieboliger – i samarbeid med andre?

BBL kan formidle private utleieboliger – gjerne sammen med egne boliger

For få ikke-kommersielle utleieboliger


Nbbls framtidsprosjekt 2030

Ungdomsgruppas forventninger til NORSKE BOLIGBYGGELAG framover:Et tilbud av gode boliger med boutgifter ungdom kan klare


Rimelige boliger sentralt brukte boliger

BBL’ene må vurdere boligmassen – gjøre boligene og boområdene mer attraktive for ungdom

Bistand til vennekjøp

Finansiering tilpasset ungdoms inntektsutvikl

Fortsatt satsing på BSU og Startlån

Rimelige boliger sentralt - brukte boliger


Flere unge flere nye boliger framover

Bygg først og fremst tilgjengelige boliger for eldre

Legg til rette for at ungdom kan overta de eldres boliger

Stimuleringstiltak for å få eldre over i bedre egnede boliger– både fra stat og kommune. Det vil øke tilbudet av brukte boliger - gunstig for unge. Utfordring: Økonomisk risiko ved kjøp

Flere unge - flere nye boliger framover


Endringer i bruktboligpriser 1987 2008 utvikling i kj pesum for brl boliger tall i tusen kroner

Endringer i bruktboligpriser 1987 – 2008Utvikling i kjøpesum for brl-boliger. Tall i tusen kroner

1987 1993 2000 2008


  • Login