Download

LOKASYON NG PILIPINAS


Advertisement
/ 22 []
Download Presentation
Comments
morwen
From:
|  
(1031) |   (0) |   (0)
Views: 860 | Added:
Rate Presentation: 3 0
Description:
LOKASYON NG PILIPINAS. Paraan sa Pagtukoy ng Lokasyon. Tiyak o Absolutong Pagtukoy ng Lokasyon Relatibong Paraan ng Pagtukoy. Tiyak o Absolutong Pagtukoy ng Lokasyon. Ginagamit ang latitud at longhitud sa globo o mapa.
LOKASYON NG PILIPINAS

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lokasyon ng pilipinasSlide 1

LOKASYON NG PILIPINAS

Paraan sa pagtukoy ng lokasyonSlide 2

Paraan sa Pagtukoy ng Lokasyon

 • Tiyak o Absolutong Pagtukoy ng Lokasyon

 • Relatibong Paraan ng Pagtukoy

Tiyak o absolutong pagtukoy ng lokasyonSlide 3

Tiyak o Absolutong Pagtukoy ng Lokasyon

 • Ginagamit ang latitud at longhitud sa globo o mapa.

 • Lokasyon ng Pilipinas: 4° 23‘ at 21° 30‘ hilaga ng ekwador at 116° 00‘ at 127° 00‘ silangan ng prime meridian.

Relatibong paraan ng pagtukoy ng lokasyonSlide 4

Relatibong Paraan ng Pagtukoy ng Lokasyon

 • Dalawa ang paraan ng pagtukoy sa relatibong pamamaraan:

  1. Insular na Pagtukoy ng Lokasyon

  - natutuloy ang lokasyon sa pamamagitan ng pag-alam sa mga anyong-tubig na nakapaligid dito.

Bashi Channel

Dagat Timog Tsina

Karagatang Pasipiko

Dagat Celebes

Relatibong paraan ng pagtukoy ng lokasyon1Slide 6

Relatibong Paraan ng Pagtukoy ng Lokasyon

 • 2. Bisinal na Pagtukoy ng Lokasyon

  - natutukoy ang kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng pag-alam sa mga bansang katabi o nasa hangganan nito.

Taiwan

Vietnam

Guam

Malaysia at Indonesia

Pagbuo ng kasalukuyang teritoryo ng pilipinasSlide 9

Pagbuo ng Kasalukuyang Teritoryo ng Pilipinas

 • 1. Kasunduan sa Paris

Ang hangganan ng Pilipinas na isinalin ng Spain sa Amerika noong ika-10 ng Disyembre 1898.

 • 2. Nagpatuloy ang usapan ng Spain at Amerika.

Cagayan de Sulu at Sibutu ay bahagi ng teritoryo ng bansa.

Pagbuo ng kasalukuyang teritoryo ng pilipinas1Slide 11

Pagbuo ng Kasalukuyang Teritoryo ng Pilipinas

 • 3. Negosasyon sa pagitan ng Britain at Amerika noong 1930.

Pagsasaayos sa mga islang nasasakop ng dalawang bansa na nasa pamamahala ng sultan ng Sulu.

Turtle

Mangsee

Pagbuo ng kasalukuyang teritoryo ng pilipinas2Slide 13

Pagbuo ng Kasalukuyang Teritoryo ng Pilipinas

 • 4. Kumbensyong Konstitusyonal

Isinaad sa binubuong Saligang Batas na bahagi ng Pilipinas ang mga lupain na may hurisdiksyon partikular na ang mga isla ng Batanes.

Lokasyon ng pilipinasSlide 14

TERITORYO NG PILIPINAS

Artikulo I, Saligang Batas 1987

KAPULUAN NG PILIPINAS

Iba pang Teritoryong

Nasa ganap na

Kapangyarihan ng

Pilipinas

Mga pulo at Karagatang

Napapaloob sa kapuluan

Mga Karagatan

Iba pang Submarina

kalupaan

Katubigan at himpapawirin nito

Kalapagang insular

Dagat Teritoryal

Ilalim ng Dagat

Kailaliman ng lupa

Batayan ng teritoryong pantubig ng bansaSlide 15

Batayan ng Teritoryong Pantubig ng Bansa

 • Gumamit ng straight baseline method.

3 milya mula sa baybayin na tinatawag na internal waters.

* Naging 12 milya

 • Archipelagic Doctrine

 • Exclusive Economic Zone – 200 milya

Lawak at sukat ng bansaSlide 16

Lawak at Sukat ng Bansa

 • 7,107 na mga isla

 • 3,000 ang may pangalan

 • 3 malalaking pulo

 • 300,000 kilometro kwadrado

 • Higit na malaki sa bansang Laos, Cambodia at Britain.

 • Mas maliit ng kaunti sa bansang Japan, Vietnam at Thailand.

Mga ancestral domain sa pilipinasSlide 17

Mga Ancestral Domain sa Pilipinas

 • Ifugao

 • Kalinga

 • Isneg

 • Tingguian

 • Bugkalot

 • Aeta

 • Mangyan

 • Manobo

 • Subanen

 • T’boli

 • Higaonon

Lokasyon ng pilipinasSlide 18

IFUGAO

KALINGA

Lokasyon ng pilipinasSlide 19

TINGGUIAN

B

U

G

K

A

L

O

T

ISNEG

Lokasyon ng pilipinasSlide 20

MANGYAN

AETA

Lokasyon ng pilipinasSlide 21

MANOBO

SUBANEN

T’BOLI

Lokasyon ng pilipinasSlide 22

HIGAONON


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro