I5 os emulace 5250 a grafick navig tor
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 77

i5/OS - Emulace 5250 a grafický navigátor PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

i5/OS - Emulace 5250 a grafický navigátor. Obsah prezentace. System i Access Prostředí a příkazový řádek Přihlašování Základní obrazovky Správa systému Správa komunikací Správa databáze Ukázky aplikačních obrazovek. System i Access 1/4. Komplexní balík pro práci a správu systému IBM i

Download Presentation

i5/OS - Emulace 5250 a grafický navigátor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


i5/OS - Emulace 5250 a grafický navigátor


Obsah prezentace

 • System i Access

 • Prostředí a příkazový řádek

 • Přihlašování

 • Základní obrazovky

 • Správa systému

 • Správa komunikací

 • Správa databáze

 • Ukázky aplikačních obrazovek

Emulace 5250 a grafický navigator


System i Access 1/4

Komplexní balík pro práci a správu systému

IBM i

 • Personal Communications (PC5250)

 • Navigator for i

 • File Transfer

 • ODBC

 • IBM Key Management

 • Programmer's Toolkit

 • Prohlížeč AFP Workbench

Emulace 5250 a grafický navigator


System i Access 2/4

 • Personal Communications (PC5250)

  • Emulace 5250

  • Práce v terminálovém režimu

 • Navigator for i (grafický navigátor)

  • Základní operace, práce s databází, správa a konfigurace systému, měření performance a další analýzy

Emulace 5250 a grafický navigator


System i Access 3/4

 • File Transfer

  • Export a import databázových souborů

 • ODBC

  • Export a import databázových souborů - přes jednotné rozhraní, integrace s MS Excel, MS Access

 • IBM Key Management

  • Správa a vytváření certifikátů a jejich úložiště

Emulace 5250 a grafický navigator


System i Access 4/4

 • Prohlížeč AFP Workbench

  • prohlížení tiskových sestav (*SPLF) na systémech

 • Programmer's Toolkit

  • obsahuje prostředky potřebné pro vývoj aplikací, které se spouštějí na System i Access for Windows (ukázky programů a dokumentace)

  • Třídy .NET Framework, ActiveX, ADO/OLE DB, API C/C++, Java, JDBC, ODBC

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Prostředí systému

i5/OS má dvě prostředí pro ukládání dat:

 • Objektové (databázové) prostředí (Library, Table)

 • Souborové prostředí (IFS)

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Objektové prostředí

Objektové prostředí

 • Objekty jsou uloženy v tzv. knihovnách

 • Hlavní systémová knihovna QSYS

 • Každý objekt je „nějakého“ typu, případně má i atribut

 • Tabulky, programy

 • Několik úrovní – Library - Table - Member

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Objekty struktura

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS - IFS

Souborové prostředí (IFS)

 • Soubory kompatibilní se soubory typu UNIX/Linux, Windows, Netware, případně lze vytvořit vlastní filesystem

 • Používá se pro data, která mají být přímo přístupná přes Windows (*.csv, *.pdf)

 • Uložení webových prezentací

 • Umístění částí konfigurace TCP/IP

 • Umístění portovaných aplikací (PASE)

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – IFS struktura

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Příkazový řádek

 • Řídící jazyk (CL – Control Language)

 • Je koncipován na základě zkratek pro činnost a

  objekt činnosti

 • Parametry získáme stisknutím klávesy F4

 • Seznam „přibližných“ příkazů dostaneme:

  Část příkazu + * a Enter (WRKUS*)

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Činnosti

ADD, RMVAdd – přidat, Remove – vyjmout

CHGChange – změnit

DSPDisplay – zobrazit

GOGo – jít (na nabídku v menu)

PRTPrint – tisknout

RST, SAVRestore – obnovit, Save – uložit

SBMSubmit – předat k dávkovému zpracování

WRKWork with – pracovat s (objekty, činnostmi, stavy)

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Příkazy příklad

WRKACTJOBWork with Active Jobs

WRKCMDWork with Commands

WRKCTLDWork with Ctl Descriptions

WRKHDWRSCWork with Hardware Resources

WRKJOBWork with Job

WRKJOBQWork with Job Queue

WRKJRNWork with Journal

WRKLIBWork with Libraries

Emulace 5250 a grafický navigator


Emulace 5250 - Klávesnice

 • Funkční Klávesy

  F1=Help, F3=Exit, F4=Prompt, F5=Refresh, F9=Retrieve, F12=Cancel

 • Volby

  1=Add, 2=Change, 4=Remove, 5=Display

Emulace 5250 a grafický navigator


Základní přihlašovací obrazovka

 • Subsytém QINTER – Defaultní interaktivní

 • Na přihlašovací obrazovce jsou informace o systému

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Emulace 5250 – Sign on

Emulace 5250 a grafický navigator


Hlavní nabídka (Main Menu)

 • Hlavní volby

 • Je závislá na oprávnění

 • Příkaz GO MAIN

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Main Menu

Emulace 5250 a grafický navigator


Uživatelská přihlašovací obrazovka

 • Modifikovaný subsystém

 • Jen uživatel a heslo

 • Varovná hláška

 • Lokalizace

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Přihlášení uživatele

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Stav systému

 • WRKSYSSTS

 • Work with System Status

 • Zatížení systému

 • Disková kapacita (ASP)

 • Přidělení operační paměti

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKSYSSTS

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Aktivní úlohy

 • WRKACTJOB

 • Work with Active Jobs

 • Aktivní subsystémy

 • Běžící úlohy

 • Spotřeba zdrojů systému

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – MS Windows - srovnání

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Default

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Ukázka 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Ukázka 2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Ukázka 3

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Ukázka 4

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Ukázka 5

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Ukázka 6

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – WRKACTJOB – Ukázka 7

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Log úlohy

 • DSPJOBLOG

 • Display Job Log

 • Log vlastní interaktivní úlohy

 • Detail zprávy - F1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Log úlohy Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Tiskový výstup

 • WRKSPLF

 • Work with Spool File

 • Tiskové výstupy, logy

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Tiskový výstup Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Tiskový výstup – Navigátor Obr. 3

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Tiskový výstup - Navigátor

 • Uživatelsky přívětivé

 • Pomalejší než emulace 5250

 • Umožňuje export do textového souboru

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Tiskový výstup Navigátor Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Tiskový výstup Navigátor Obr. 2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Zprávy systémového operátora

 • DSPMSG QSYSOPR

 • Display Messages System Operator

 • System Request volba 6

 • Systémové a aplikační zprávy

 • ID zprávy, důležitost

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – SYSOPR Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – SYSOPR Obr. 2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – System request

 • Vyvolání pomocí Shift+Esc

 • Enter nebo přímé vložení volby

 • Není potřeba odcházet z otevřených obrazovek, hlášek, atd.

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Systém request Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Systém request Obr. 2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCP

 • Konfigurace (Přidávání, odebírání IP adres)

  • IP adres

  • Default GW

  • DNS

 • Startování a ukončování IP rozhraní

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCP – Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCP Volba 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCP Volba 10

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCP Volba 20

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCPDMN

 • Change TCP/IP Domain

 • Host name (nemusí být stejné jako System name

 • Nastavení DNS

 • System name – DSPNETA

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCPDMN 1/2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – CFGTCPDMN 2/2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigator - Servers

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – TCP/IP - Navigátor

 • Je přehlednější

 • Lze použít průvodce nastavením

 • Některé parametry se dají z navigátoru nastavit jednodušeji

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – Systémové hodnoty

 • Nastavení parametrů systému

  • Bezp. parametry, řídící parametry a další

 • Emulace 5250 – WRKSYSVAL

 • Work with System Value

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – SYSVAL Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – SYSVAL Obr. 2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – SYSVAL Obr. 3

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – práce s DB

 • Lze provádět kompletní správu databáze

 • Database Navigator – Reverse engineering

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – DB Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – DB Obr. 2

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Navigátor – DB Obr. 3

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Ukázky aplikačních obrazovek

Existuje spoustu možností vzhledu a ovládání

terminálových aplikací

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – ICBS

 • Core bankovní systém

 • Terminálový provoz

 • FISERV Inc. - USA

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – ICBS CZ

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – ICBS CZ - FT

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – ICBS US

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Nugget

 • Mzdy a personalistika

 • Terminálový provoz

 • Nugget SW, s.r.o. - ČR

 • Dodává verze pro i5/OS a Windows

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Nugget Obr. 1

Emulace 5250 a grafický navigator


i5/OS – Nugget Obr. 2

Emulace 5250 a grafický navigator


Doporučení

 • Při používání více systémů lze nastavit odlišné barevné prostředí

 • Na kritických obrazovkách je uvedeno jméno systému

Emulace 5250 a grafický navigator


Na co pozor!

 • PWRDWNSYS

 • DLT*

 • CLR*

 • END*

 • Volba 4 – Delete

 • SQL a kopírovaní – přetečení disků

 • Funkce F9 + Enter

Emulace 5250 a grafický navigator


Odkazy na Internetu:

Google – nejen vyhledávač

http://www.google.cz

IBM – velká modrá

http://www.ibm.com/cz/

IBM System i and i5/OS Information Center

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/i5os/

Support for IBM System i

http://www.ibm.com/systems/support/i/

Tato prezentace se nachází na:

http://www.boruvka.cz/VSE/

Emulace 5250 a grafický navigator


Dotazy, diskuze

Emulace 5250 a grafický navigátor


 • Login