Projekti t lesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010 2011 tegevused
Download
1 / 23

Projekti “Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010-2011” tegevused - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekti “Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010-2011” tegevused . Margery Roosimaa Projektijuht Lõpuseminar 07.12.2011. Euroopa Sotsiaalfondi programm „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Projekti “Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010-2011” tegevused

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekti “Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010-2011” tegevused

Margery Roosimaa

Projektijuht

Lõpuseminar 07.12.2011


 • Euroopa Sotsiaalfondi programm „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013”

 • Projekti koordinaator: Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond

 • Tegevuste elluviija: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

 • Projekti eelarve 437 698,76 eurot


Projekti kavandatud tegevused(1)

 • Programmide koostamise aluseks kasutatakse programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandmeetmed 2007–2009” alapunkti “Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse süsteemi kujundamine” raames välja töötatud programmi kirjeldamise vormi ja eelarve koostamise mudelit.

 • Moodustatakse töögrupp rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamiseks, kaasatakse puudega inimeste organisatsioone, erialaliidu esindajaid ja rehabilitatsiooniteenuse osutajad.


Projekti kavandatud tegevused(2)

 • Pakutakse majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsiooniteenuse osutajate poolt töölesaamist toetavaid rehabilitatsiooniprogramme.

 • Viiakse läbi 2 infoseminari teenuse osutajatele ja teenuse saajatele, tutvustamaks programmipõhise lähenemise eesmärki ja tulemuslikkust rehabilitatsiooniteenuse osutamisel.

 • Koostatakse rehabilitatsiooniprogramme tutvustav kogumik


Projekti kavandatud tegevused(3) Indikaatorid


Hanked, ehk programmide valik: kokku piloteerimisel 16 programmi 13-st eri asutusest

I hange aprill 2010

 • Pakkumiskutsele vastasid 12 asutust/ 15 programmi

 • Komisjon valis välja 9 rehabilitatsiooniprogrammi

 • Programmid 150-le kliendile (vaegkuuljad katkestasid -20 klienti)

  II hange märts-aprill 2011

 • Pakkumiskutsele vastasid 7 asutust, kõik said rahastuse.

 • Programmid 107-le kliendile

  + Astangu Keskus 25 klienti


Programmide hindamine

 • Hankekomisjoni liikmed: SKA, SoM, Töötukassa, EPIK + Astangu keskuse esindajad (ekspertidena kaasatud ka Dagmar Narusson ja Tarmo Kadak)

 • Kaasati erialaeksperte, kes andsid programmidele kirjalikud hinnangud (I vs II hange)

  NB! Edaspidi oluline kaasata erialaeksperte (3 hinnangut programmi kohta)


Programmid

Alaealistele suunatud rehabilitatsiooniprogramm

 • „Muutused algavad minust endast – nõustamisprogramm alaealisele õigusrikkujale ja tema perele“ Kristiine Sotsiaalkeskus

  Liikumispuudega inimestele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid

 • „Tööealistele seljaajukahjustusega inimestele suunatud rehabilitatsiooniprogramm” Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

 • “Liikumispuudega inimese töövõime toetamine” Adeli Eesti OÜ


Meelepuudega isikutele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid:

 • „Kohanemiskursused kuulmispuuetega tööealistele inimestele“ MTÜ Eesti Vaegkuuljate Liit

 • „Töölesaamist toetav rehabiliteerimisprogramm nägemispuudega inimestele“ MTÜ Nägemispuudega inimeste Rehabiliteerimiskeskus (NIRK)


Psüühilise erivajadusega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid:

 • „Psüühilise erivajadusega inimeste tööle saamist ja tööl püsimist toetav programm“ Tallinna Vaimse Tervise Keskus

 • “Interaktiivselt tööturule!” SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

 • „Söömishäirega patsientide ja söömishäirega kaasuvate tervislike seisundite rehabilitatsiooniprogramm“ Ambromed Kliinik


Somaatiliste haigustega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid

 • „Südamega edukalt tööle tagasi“ ja „Insuldijärgselt tööle tagasi“ AS Keila Taastusravikeskus

 • „Elu koos valuga“ Põlva Haigla AS

 • „Liigestepatoloogiaga patsientide töövõime tagamist ja sotsiaalset aktiivsust toetavate tegevuste programm“ MTÜ Kambja Tervisekeskus


Vaimupuudega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid:

 • “Eelduste loomine toetamaks erivajadustega tööealiste noorte tööturule sisenemiste ja integreeritust ühiskonda“ SA Maarja Küla

 • „Iseseisvama elu poole“ Põlva Haigla AS

 • “Toega tööle” Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus


Programmide osutamisest

 • Programme osutati perioodil 20.07.2010-31.10.2011

 • Pikim programm kestis 13 kuud, lühim 5 päeva

 • Piloteerimisel tekkis vajadus programmi tegevusi muuta vastavalt kliendile, mida sai aktsepteeritud


Programmide osutamisest

 • Kulumudeli koostamine osutus keeruliseks (I vs II hanke lepingud)

 • II hankel kulumudeli infotund

 • Sisuaruanne- Halduslepingu lisa 3 alusel (projektiks täiendatud, lisatud avatud küsimused)


Hindamisinstrumendid

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamise vormi(välja töötatud Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud hanke “Rehabilitatsiooniteenuse taotlemise ja teenusele suunamise protsessi kirjeldamine. Rehabilitatsiooniteenuse õigustatud isikute kriteeriumitele vastavuse määratlemiseks hindamisinstrumendi ja sinna juurdekuuluva juhendi välja töötamine“ raames)

  ja WHO DAS 2.0(Maailma Terviseorganisatsiooni poolt välja töötatud puude hindamise küsimustik, põhineb RFK-l)hindamisinstrumendi piloteerimine

 • Kaasatud eksperdid (Triin Vana, Karin Hanga ja Mari Kreitzberg)

  + vabatahtlikud piloteerijad ehk tänased rehabilitatsioonispetsialistid, kes ei osalenud projektis


Kulumudel

 • Kulumudeli (välja töötatud raamprogrammi TÖÖLESAAMIST TOETAVAD HOOLEKANDEMEETMED 2007 – 2009, alapunkti “Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse süsteemi kujundamine” raames) piloteerimine

 • Kaasatud eksperdid (Tarmo Kadak ja Koidu Saame)


 • Rehab.programmide sisuanalüüs, s.h kliendi tagasiside- ekspert Dagmar Narusson

 • Toimusid kogemuskohtumised


Koostöö

 • Erialaliidud ja puuetega inimeste organisatsioonid (hanke ekspertidena)

 • Töötukassa

 • KOV

 • “vabatahtlikud” rehabilitatsioonivajaduse hindamise piloteerijad

 • SoM


Tulemused

 • Programmides osalenud kliente 269

 • Programmi katkestanud kliente17

 • Programmi läbinud kliente252

 • Tööle saanud kliente52

 • Töö säilitanud kliente79

 • Õppima asunud kliente13

 • Tööturuteenustele suunatud kliente68


Indikaatorid


 • Programmi jooksul tööl olnud, kuid töö kaotanud kliente 14


Veel tulemas

 • Programme tutvustav artiklite kogumik

 • Lõppraport

 • Saavad olema kättesaadavad nii Astangu keskuse kui Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel


Kontakt:+372 687 7254

margery.roosimaa@astangu.ee

Tänan!


ad
 • Login