Plantacje le ne
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Plantacje leśne PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Plantacje leśne. Na podstawie artykułu: „Where will the wood come from? Plantation and the role of biotechnology”, T.M.Fennigan & J.Gershenzon, Trends in Biotechnology , Vol.20 No.7 July 2002. Olga Sztatelman Justyna Wojdyła.

Download Presentation

Plantacje leśne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plantacje le ne

Plantacje leśne

Na podstawie artykułu: „Where will the wood come from? Plantation and the role of biotechnology”, T.M.Fennigan & J.Gershenzon, Trends in Biotechnology, Vol.20 No.7 July 2002

Olga Sztatelman

Justyna Wojdyła


Plantacje le ne

Światowe tereny leśne są szacowane na 3.2 do 3.9 miliarda hektarów, czyli około 30% powierzchni lądów na Ziemi.

Około 80% tych lasów jest już tkniętych ludzką ręką, a jedna trzecia jest w najbliższym czasie zagrożona zagładą.


Plantacje le ne

Drewno jest ważnym ekonomicznie produktem o wszechstronnym zastosowaniu.

Dodatkową zaletą tego surowca jest jego odnawialność, w przeciwieństwie do surogatów produkowanych głównie z paliw kopalnych.

Drewno jest też surowcem wydajnym energetycznie- jego produkcja wymaga 1/10 lub mniej energii potrzebnej do wytworzenia substytutów.


Plantacje le ne

W 2000 roku zostało spalonych jako paliwo 1.8 miliarda m3 drewna (wg FAO). Z 1.6 miliarda m3 zużytymi w przemyśle tworzy to liczbę 3.4 miliarda m3 drewna skonsumowanego w 2000 roku, czyli mniej więcej 1 m3 na hektar powierzchni leśnej. Jest to 0,6 m3 na mieszkańca Ziemi na rok (ale np. w USA 2,3m3). Większość produkcji papieru w krajach takich jak Brazylia czy Chile jest przeznaczona na rynki krajów rozwiniętych.

Rzeczywiste zużycie jest szacowane na 50 -100% wyższe.


Plantacje le ne

Na poziomie światowym ilość produkowanego przez tartaki drewna różni się od danych oficjalnych o 20%, co oznacza zaniżanie wycinania lasów bądź błąd rachunkowy (gruby).

Ponadto w 2000 roku około 60 milionów m3 więcej było drewna importowanego przez wszystkie kraje, niż eksportowanego.


Plantacje le ne

Szacuje się, że jeśli w połowie XXI wieku ludzi będzie 10 miliardów, to zapotrzebowanie na drewno będzie 2 miliardy m3 większe od ilości, którą można dostać z lasów istniejących pod koniec XX wieku. A więc aby pokryć zapotrzebowanie na drewno, potrzeba 100 milionów hektarów lasów więcej niż jest obecnie.


Plantacje le ne

Ponieważ z naturalnego lasu można otrzymać jedynie 2m3 drewna na hektar na rok, a zapotrzebowanie jest olbrzymie, nie może być ono pokryte tylko przez naturalne lasy.

I dlatego obserwujemy ciągły spadek ilości lasów na świecie.


Plantacje le ne

Rozwiązaniem jest po pierwsze ograniczenie zużycia drewna (np. papieru w biurach) oraz…

biotechnologia!


Plantacje le ne

 • Współczesne wykorzystanie biotechnologii w odniesieniu do lasu można podzielić na trzy kategorie:

 • molekularne markery

 • rozmnażanie wegetatywne

 • genetyczne modyfikacje


Plantacje le ne

 • Markery molekularne można zastosować do:

 • oceny różnorodności genetycznej (międzypopulacyjnej oraz międzyosobniczej),

 • identyfikacji genotypów,

 • lokalizacji genów oddziaływujących na ważne ekonomicznie cechy.

 • W wypadku drzew jest to jednak proces stosunkowo drogi, dlatego stosowany jedynie dla najważniejszych przemysłowo gatunków.


Plantacje le ne

 • Cechami modyfikowanymi są:

 • odporność na wirusy i owady,

 • tolerancja herbicydów,

 • jakość drewna, np. zawartość ligniny,

 • zawartość drewna

 • tempo wzrostu,

 • zdolność adaptacyjna,

 • redukcja kwitnienia lub sterylność (około jedna trzecia energii rośliny jest zużywana na rozmnażanie).


Plantacje le ne

W 2000 roku plantacje leśne zdefiniowano jako lasy, które zostały stworzone przez zasadzenie bądź posianie w procesie zalesiania pierwotnego lub wtórnego. Sadzi się gatunki wprowadzane bądź macierzyste dla danego regionu.

Plantacja ma mieć minimalnie 0,5 ha powierzchni, z czego 10% musi być pokryte koronami drzew; całkowita wysokość dorosłych drzew ma wynosić powyżej 5m.


Plantacje le ne

Jest wiele rodzajów plantacji, które powstają z różnych powodów i mają różną strukturę. Obok zamieszczono przykład plantacji „szybkiego-drewna” („fast-wood”) monokultury, która charakteryzuje się wysoką produkcją drewna na użytek przemysłowy – nie mniej niż 15m3 na hektar w okresie < 20 lat.

4–letnia plantacja klonów hybryd Eucalyptus w Kongo (drzewa takie jak te są ścinane po 6-7 latach)


Plantacje le ne

Plantacje leśne pokrywały 187 milionów hektarów w 2000 roku.

Od 1995 roku ich liczba zwiększyła się o 124 miliony hektarów.


Plantacje le ne

Połowa z plantacji stworzona została dla celów przemysłowych (48%), 1/4 dla celów nie-przemysłowych (26%), pozostała – na niesprecyzowane cele (28%). Najczęściej hodowane szybko-rosnące, o krótkiej rotacji drzewa to Eucalyptus (20%) i Acacia (10%). Topole, sosny, a także inne gatunki iglaste – o średniej rotacji, są najczęściej wykorzystywane w strefie umiarkowanej.


Plantacje le ne

Chociaż wciąż rośnie produktywność plantacji, to drewno z nich otrzymywane stanowi jedynie 12% całkowitego zużycia.

Plantacje leśne posiadają też swoich krytyków. Twierdzą oni, że zastępują one naturalne lasy i szkodzą dzikiej przyrodzie, zasobom wody, glebie i społecznościom lokalnym.


Plantacje le ne

 • Alternatywne źródła:

 • http://www.fao.org/forestry

 • Christian Cossalter and Charlie Pye-Smith (2003) Fast-wood forestry. Myths and realities CIFORhttp://www.cifor.cgiar.org

 • W.R.J. Sutton (1999) Does the world need planted forests? New Zealand J. Forest.


Plantacje le ne

Właśnie dlatego warto zostać biotechnologiem leśnym!!!

Dziękujemy za uwagę.


 • Login