Thu Nghiêng
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Thu Nghiêng PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thu Nghiêng. Chớm Thu 2007. Thơ Trần Kiêu Bạc ( California ). Nhạc M ù a Thu Trong Mưa _Trường Sa_ Tiếng Guitar Vô Thường. Realized by Thu Cẩm ( Belgium ). Nghiêng về một phía mùa Thu Rơi thêm lá đỏ trời như giao mùa. Chiều đi lạc tiếng gió đưa

Download Presentation

Thu Nghiêng

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Thu Nghiêng

Chớm Thu 2007

Thơ Trần Kiêu Bạc (California)

Nhạc Mùa Thu Trong Mưa _Trường Sa_

Tiếng Guitar Vô Thường

Realized by Thu Cẩm (Belgium)


Nghiêng về một phía mùa Thu

Rơi thêm lá đỏ trời như giao mùa


Chiều đi lạc tiếng gió đưa

Gió nghiêng chở những âm xưa vọng về


Chạy quanh vòng dưới chân đê

Thu khao khát một lời quê hẹn hò


Nghiêng sông cho nhớ con đò

Nghiêng Thu để lá trầm tư phố vàng


Nghiêng đôi mắt biếc trong ngần

Mắt Thu tha thiết về bên lối này


Nghiêng câu lục bát cho đầy

Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương


Đêm này nghiêng sợi mưa tuôn

Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi !


Thơ Trần Kiêu Bạc(California)

Thu Cẩm(Belgium)thực hiện pps


Thu Nghiêng

Nghiêng về một phía mùa Thu

Rơi thêm lá đỏ trời như giao mùa

Chiều đi lạc tiếng gió đưa

Gió nghiêng chở những âm xưa vọng về

Chạy quanh vòng dưới chân đê

Thu khao khát một lời quê hẹn hò

Nghiêng sông cho nhớ con đò

Nghiêng Thu để lá trầm tư phố vàng

Nghiêng đôi mắt biếc trong ngần

Mắt Thu tha thiết về bên lối này

Nghiêng câu lục bát cho đầy

Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương

Đêm này nghiêng sợi mưa tuôn

Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi !

Trần Kiêu Bạc (California)


Nghiêng về một phía mùa Thu


Rơi thêm lá đỏ trời như giao mùa


Chiều đi lạc tiếng gió đưa


Gió nghiêng chở những âm xưa vọng về


Chạy quanh vòng dưới chân đê


Thu khao khát một lời quê hẹn hò


Nghiêng sông cho nhớ con đò


Nghiêng Thu để lá trầm tư phố vàng


Nghiêng đôi mắt biếc trong ngần


Mắt Thu tha thiết về bên lối này


Nghiêng câu lục bát cho đầy


Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương


Đêm này nghiêng sợi mưa tuôn


Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi !


Thu Nghiêng

Nghiêng về một phiá mùa Thu

Rơi thêm lá đỏ trời như giao mùa

Chiều đi lạc tiếng gió đưa

Gió nghiêng chở những âm xưa vọng về

Chạy quanh vòng dưới chân đê

Thu khao khát một lời quê hẹn hò

Nghiêng sông cho nhớ con đò

Nghiêng Thu để lá trầm tư phố vàng

Nghiêng đôi mắt biếc trong ngần

Mắt Thu tha thiết về bên lối này

Nghiêng câu lục bát cho đầy

Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương

Đêm này nghiêng sợi mưa tuôn

Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi !

Trần Kiêu Bạc (California)


  • Login