Okumay seninle rendim hediye kitap kampanyas
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Okumayı Seninle Öğrendim Hediye Kitap Kampanyası PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Okumayı Seninle Öğrendim Hediye Kitap Kampanyası. TürkKızılayı Merter Şubesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi. Deveci Şehit Er Ayhan Yılmaz İlkokulu Öğretmen: Mersiye Yılmaz İhtiyaç: Okul Öncesi Eğitim Seti : 5 , İlköğretim 1. Sınıf Okuma Seti : 8.

Download Presentation

Okumayı Seninle Öğrendim Hediye Kitap Kampanyası

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okumay seninle rendim hediye kitap kampanyas

Okumayı Seninle Öğrendim Hediye Kitap Kampanyası

TürkKızılayı Merter Şubesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi


Okumay seninle rendim hediye kitap kampanyas

DeveciŞehitErAyhanYılmazİlkokulu Öğretmen: MersiyeYılmazİhtiyaç: OkulÖncesiEğitimSeti: 5,İlköğretim 1. Sınıf Okuma Seti: 8


Deveci ehit er ayhan y lmaz lkokulu retmen mersiye y lmaz

DeveciŞehitErAyhanYılmazİlkokulu Öğretmen: MersiyeYılmaz

  • “Okulöncesiilebirlikte 9 dersliğiolanküçükbirköyokuluyuz. Taşımalıeğitimyapmaktayız. Elimizdengeldiğikadaröğrencilerimizefaydalıolmayaçalışıyoruz. Bağlıbulunduğumuzilçedeokullararasısıralamadabirinciyiz , ilgenelindeiseMEB'ebağlıokullararasında 4.sırada yeralıyoruz. Başarımızıöğrencilerimizinokumasevgilerineborçluolduğumuzudüşünüyorum. Özellikle son birkaçyıldırelimizdengeldiğinceveyardımseverlerdenaldığımızdestekleöğrencilerimiziyenikitaplarlabuluşturuyoruz. "Ağaçyaşkeneğilir." atasözündenyolaçıkarakokumasevgisininküçükyaşlardadoğrueğitimlekazandırılabileceğiinancındayız. Bu amacımızdanyolaçıkarakbizler de hediyekitapkampanyanızdanyararlanmakistiyoruz. Şimdidençokteşekkürlerveçalışmalarınızdabaşarılardileriz.”


Okumay seninle rendim hediye kitap kampanyas

Eliaçıkİlkokulu / DİYARBAKIRÖğretmen: SüleymanGüvenİhtiyaç: İlköğretim 1. Sınıf Okuma Seti: 17


Elia k lkokulu d yarbakir retmen s leyman g ven

Eliaçıkİlkokulu / DİYARBAKIRÖğretmen: SüleymanGüven

  • “ İyigünler! Çalışmalarınızdabaşarılardiliyorum.Eliaçıkİlkokulu-Bismil/DİYARBAKIR 1-A sınıfıöğretmeniyim. Kampanyanıziçin de çokteşekkürediyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz.17 taneöğrencimbulunmaktadır. Okuma setlerininokumayayenigeçecekolanöğrencilerimize ne kadarfaydalıolacağınısiz de düşünün. Güneydoğuşartlarınarağmeneğitimigüzelleştirmeyeveiyileştirmeyeçalışalımlütfen. Öğrenciler, Öğrenmeuğrunazorluklaragöğüsgeren; yarınındoktoru, mühendisi, öğretmeni, belkibaşbakanı, cumhurbaşkanıolabileceköğrencilerdir. Bu minikcevherlereyardımlarınızıesirgemeyin, lütfen! Hani derlerya, çorbadabizim de tuzumuzbulunsun, diye. Bunubirkere de sizsöylesenize! Çokbirşeydeğilistediğim, birkitapdahiolsayardımedin. Çobanarmağanı, çamsakızı… Birkitap, birtomurcuk… Birtomurcuk, birfidan… Yenibirfidanıellerinizleekmeye ne dersiniz?”


Okumay seninle rendim hediye kitap kampanyas

Karakentİlkokulu / AĞRIÖğretmen: DemetBilenİhtiyaç: İlköğretim 1. Sınıf Okuma Seti: 18


Karakent lkokulu a ri retmen demet bilen

Karakentİlkokulu/ AĞRIÖğretmen: DemetBilen

  • “Önceliklebaşlattığınızkampanyamuhteşembirkampanyaöncelikleteşekkürediyorumbununiçin. Ben AğrıDoğubeyazıtilçesininKarakentköyündeöğretmenim. Öğrencilerimçokmasumlarfakatmaddiimkansızlıkçokfazla. Artık ben de yetemiyorumonlara. Özellikleokumasetialamadığımıziçinçokçoküzülmüştük. Fotokopilerlehalletmeyeçalıştık, fakatrenklikitaplargibietkiliolamıyormalesef. Bu konudabizeyardımcıolursanız ben vekuzularım size minnettarolacağız.”


Okumay seninle rendim hediye kitap kampanyas

Şehit Mehmet Karakurtİlkokulu / ŞIRNAKÖğretmen: GülserAyvaİhtiyaç: İlköğretim 1. Sınıf Okuma Seti: 35


Ehit mehmet karakurt lkokulu irnak retmen g lser ayva

Şehit Mehmet Karakurtİlkokulu / ŞIRNAKÖğretmen: GülserAyva

  • «Merhaba3 senedirŞırnakmerkezebağlıbirköydegörevyapmaktayımveikisenedirbirincisınıfokutuyorum,köydekimaddiimkansızlıktanvevelilerinilgisizliğindendolayıçocuklarınokulihtiyaçlarınıkendiçabalarımlakarşılamayaçalışıyorumamaçoktayeterliolamıyorumçünkügeçensene 44 öğrencimvardıbuseneise 35 öğrencimvar.Derstekullanılacakmateryallerikendimhazırlamayaçalışıyorumyapabildiğimkadarfakatyeterliolamıyorum.Matematikdersiiçinaraç-gereçler,okumakitaplarıvebelkiçokerkenamatatildönemiiçintatilkitaplarıistiyorumsizden.»


Okumay seninle rendim hediye kitap kampanyas

ÇulfaŞehitHacıŞahinİlkokulu / AKSARAYÖğretmen: Fatmaİnanİhtiyaç: OkulÖncesiEğitimSeti: 15


Ulfa ehit hac ahin lkokulu aksaray retmen fatma nan

ÇulfaŞehitHacıŞahinİlkokulu / AKSARAYÖğretmen: Fatmaİnan

  • “Merhabalar, görevyapmaktaolduğumÇulfaŞehitHacıŞahinİlkokuluanaokuluöğrencilerininokumayıseninleöğrendimdiyebileceklerihayırseverlereihtiyaçları var....”


  • Login