Levaade 2007 2013 el struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust
Download
1 / 13

Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust. Orm Valtson 14.November 2006. Planeerimise hetkeseis: struktuurivahendite strateegia 2007-13. Esmasel kujul “Riigi eelarvestrateegia 2007-2010” raames mais 2006 põhimõtteliselt Valitsuse poolt heaks kiidetud

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust' - morton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Levaade 2007 2013 el struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust

Ülevaade 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimise hetkeseisust

Orm Valtson

14.November 2006


Planeerimise hetkeseis struktuurivahendite strateegia 2007 13
Planeerimise hetkeseis: struktuurivahendite strateegia 2007-13

 • Esmasel kujul “Riigi eelarvestrateegia 2007-2010” raames mais 2006 põhimõtteliselt Valitsuse poolt heaks kiidetud

 • Strateegia osas käimas konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga; valminud eelhindamise vahetulemused

 • Täiendatud eelnõu valmimas novembri keskpaigas


Planeerimise hetkeseis valdkondlikud rakenduskavad opd
Planeerimise hetkeseis: valdkondlikud rakenduskavad (OPd) 2007-13

 • 6. juulil 2006 valitsuskabineti arutelu – esmased eelnõud

 • 7. juuli – 21. august – siseriikliku konsultatsiooni voor. Ettepanekud 46 organisatsiooni/isiku poolt

 • September/oktoober – rakenduskavade täiendamine

 • Rakenduskavade eelhindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise vahetulemused valminud

 • 6. november – täiendatud eelnõude avalikustamine RMi veebilehel


Opde arvu muutumine 4 asemel 3
OPde arvu muutumine: 4 asemel 3 2007-13

 • 19. oktoobril otsustas Vabariigi Valitsus jätkata senise 4 rakenduskava asemel 3 kava koostamisega

 • Energeetika valdkond kuulub edaspidi elukeskkonna rakenduskava alla

 • Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamine ettevõtluse … infrastruktuuri arendamise rakenduskava alla

 • Hariduse ning tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamise valdkond elukeskkonna arendamise rakenduskava alla


Opde arvu muutmine partnerite ja tulevaste toetuse saajate jaoks olulisi muutusi ei ole
OPde arvu muutmine: partnerite ja tulevaste toetuse saajate jaoks olulisi muutusi ei ole!!

Antud muutmisega jäävad samaks:

 • ümberpaigutatavate prioriteetsete suundade sisu – välja arvatud energeetika osas (välisõhu kaitse tegevused juurde)

 • ümberpaigutatavatele prioriteetsetele suundadele algse valitsuskabineti põhimõttelise otsuse järgselt eraldatavate rahaliste vahendite maht– välja arvatud energeetika osas (280 mln juurde välisõhu kaitse tegevusi)

 • ümberpaigutatavate prioriteetsete suundade ettevalmistamise ja rakendamise senine korraldus


Opde arvu muutmisest kasulikkus
OPde arvu muutmisest kasulikkus: jaoks olulisi muutusi ei ole!!

 • suurem paindlikkus tulevikus kavade rakendamise käigus vajadusel rahaliste vahendite ümbersuunamiseks;

 • väiksemad vahendite kasutamisega seotud administratiivsed riskid ja halduskoormus;

 • suuremad eeldused ja tõenäosusEestile eraldatavate struktuurivahendite tulemuslikuks ärakasutamiseks;

 • terviklikum ja seeläbi potentsiaalselt tulemuslikum rakenduskavade seiramine edaspidi.


Planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik
Planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik jaoks olulisi muutusi ei ole!!

 • November 2006 – partneritel võimalus tutvuda täiendatud dokumentidega

  Soovi korral võimalus saata ministeeriumidele otsesuhtluses täiendavaid ettepanekuid – kuigi laia konsultatsioonivooru ei tule

 • November 2006 – täiendavad hindamised (keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine)

 • Jätkuvad konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga


Planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik1
Planeerimise edasine korraldus ja ajagraafik jaoks olulisi muutusi ei ole!!

 • Detsembri I pool 2006 – järgmine teavitusseminar

  Dokumentide muudatuste, lisandunud ettepanekute ja hindamiste lõpptulemuste tutvustus ja arutelu

 • Hiljemalt detsembri lõpp 2006 – strateegia ja rakenduskavade heakskiitmine Vabariigi Valitsuses, Euroopa Komisjonile esitamine

 • 2007 I kvartal – läbirääkimised Euroopa Komisjoniga


Ek m rkused elukeskkonna rakenduskavale
EK märkused elukeskkonna rakenduskavale jaoks olulisi muutusi ei ole!!

 • Keskkonnateemad ei ole prioriteetsed RES 2007-2013 strateegias

 • Oodatakse analüüsi majanduse kiire kasvu mõjust keskkonnale

 • Vee- ja jäätmemajandus ületähtsustatud

 • Vähene toetus alternatiivenergiale

 • Kasusaajate haldussuutlikkus ja finantsvõimekus küsitav – viide KOV-le

 • Suunata osa keskkonna ja kõrgkoolide infrastruktuuri vahendeid inimressursi, taastuvenergeetika, ühistranspordija ettevõtluse, TA ja innovatsiooni arendamiseks


Ek ldised m rkused
EK üldised märkused jaoks olulisi muutusi ei ole!!

 • Valikukriteeriumid ei ole asjakohased

 • Toetus taotlejatele on ebapiisav

 • Ebaküpsed projektid ja sellest tulenevad hilinemised, mis omakorda toob kaasa kulude kasvu

 • Piiratud võimalused projektide administreerimisel ja tehnilistes teadmistes


T nan t helepanu eest

TÄNAN TÄHELEPANU EEST! jaoks olulisi muutusi ei ole!!


ad