Pa fath o arwydd?
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Pa fath o arwydd? Ar gyfer pob un o’r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw’n : PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pa fath o arwydd? Ar gyfer pob un o’r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw’n : eiconig mympwyol symbolaidd mynegeiol.

Download Presentation

Pa fath o arwydd? Ar gyfer pob un o’r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw’n :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

 • Pa fath o arwydd?

 • Ar gyfer pob un o’r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw’n :

 • eiconig

 • mympwyol

 • symbolaidd

 • mynegeiol

Pan fyddwch wedi penderfynu cliciwch i’r dde o’r arwydd. Mae’n bosib y bydd rhai yn anoddach na’i gilydd. Ewch yn ôl i’r tudalennau blaenorol i’ch atgoffa os ydych yn ansicr.


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

Cliciwch ar y botymau cywir i’r dde o’r arwydd. Mae’n bosib bod mwy nag un ateb cywir, felly byddwch yn ofalus!

x

a

eiconig

b

mympwyol

x

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

x

mympwyol

x

c

symbolaidd

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

a

eiconig

x

b

mympwyol

x

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

mympwyol

x

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

a

eiconig

b

mympwyol

x

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

x

b

mympwyol

x

c

symbolaidd

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

a

eiconig

x

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

x

a

eiconig

x

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

x

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

a

eiconig

b

mympwyol

c

symbolaidd

d

mynegeiol


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

Efallai i chi sylwi fod rhai arwyddion yn gweithio mewn mwy nag un ffordd. Er enghraifft, mae’r un olaf yn gweithio ar bob lefel –

Eiconig oherwydd ei fod yn debyg i gamera.

Mympwyol fel arwydd ffordd y cytunwyd arno i yrrwyr.

Symbolaidd wrth olygu arafwch.

Mynegeiol fel mynegfys ar gyfer cyflymdra.


Pa fath o arwydd ar gyfer pob un o r arwyddion canlynol ceisiwch benderfynu a yw n

 • Gweithgareddau:

 • Cynlluniwch set o arwyddion i’r stafell staff, y stafell fwyta, labordy gwyddoniaeth, y gampfa a stafelloedd cyfrifiaduron mewn ysgol amlieithog.

 • 2.Casglwch cymaint â phosib o luniau arwyddion ar gamera digidol. Mae archfarchnadoedd, gorsafoedd rheilffordd a meysydd awyr yn llawn arwyddion.

 • Llwythwch eich delweddau i lawr a’u categoreiddio – Pa rai fyddai’r hawsaf i ymwelydd tramor eu deall?


 • Login