Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos - PowerPoint PPT Presentation

Oulun yliopisto tietojenk sittelytieteiden laitos
Download
1 / 30

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Historiaa ja nykyaikaa. Tietojenkäsittelytieteiden laitos perustettiin 1969 itsenäisenä laitoksena, liittyi Luonnontieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1987 1970-luvulla tietojärjestelmätiede 1980-luvulla ohjelmistotuotanto

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oulun yliopisto tietojenk sittelytieteiden laitos

Oulun yliopistoTietojenkäsittelytieteiden laitos


Historiaa ja nykyaikaa

Historiaa ja nykyaikaa

 • Tietojenkäsittelytieteiden laitos perustettiin 1969 itsenäisenä laitoksena, liittyi Luonnontieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1987

 • 1970-luvulla tietojärjestelmätiede

 • 1980-luvulla ohjelmistotuotanto

 • 1990-luvulla ohjelmistoliiketoiminta, digitaalinen media ja mobiilipalvelut

 • Vuonna 2004 perustettiin Kajaanin yksikkö

 • 2005- Tietoturvan maisteriohjelma, kansainvälisiä kursseja tietoturvan alueella

 • Kansainvälinen yhteistyö, Barents Cross Border University vuodesta 2006

 • 2010- Kansainvälinen maisteriohjelma Software, Systems and Service Development in Global Environment (GS³D)


Tilastoja

Tilastoja

 • Opiskelijoita yhteensä noin 1100

 • Vuosittain otetaan uusia opiskelijoita noin 160

 • Henkilöstömäärä noin 100

 • FM-tutkintoja vuosittain 80-100

 • Tohtorin väitöksiä vuosittain noin 6


Tietojenk sittelytieteiden laitos alueellisesti

B

C

B

U

Rovaniemi

Kemi

Luleå

Kuusamo

OULU

Raahe

Haapavesi

Ylivieska

Nivala

Tietojenkäsittelytieteiden laitos alueellisesti

 • Opiskelu pääasiassa Oulussa

 • Maisteriohjelmia 7 paikkakunnalla:

  • Digitaalinen media 2001-05

  • Ohjelmistotuotanto 2002-06

  • Mobiilipalvelut 2004-07

  • Tietoturva 2005-08

 • Kansainvälisiä ohjelmia 2009-

 • Tietojenkäsittelytiede avoimessa yliopistossa vuodesta 1985 lähtien, nykyisin 9 paikkakunnalla

 • Korkeakouluyhteistyö

 • Lukioyhteistyö


Yleisi linjauksia

Yleisiä linjauksia

 • Tutkimus ja opetus ovat ihmiskeskeistä ja organisaatioihin orientoitunutta, ei teknologiavetoista

 • Laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa

 • Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot (harjoitus- ja projektityöt yritysten tarpeisiin)

 • Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuu ihmisiä, jotka voivat toimia tietoteollisuudessa työssä kuin työssä


Yhteisty yritysten kanssa

Yhteistyö yritysten kanssa

 • Osa-aikainen professuuri ja samanaikainen työskentely yritysmaailmassa (esimerkiksi 20% / 80%)

 • Osa opetushenkilöstöstä päätoimisesti töissä yrityksissä

 • Kurssien vierailuluennot yritysten henkilöstön kautta

 • Seminaarit yhteistyössä yritysten kanssa

 • Rekrytointitilaisuudet opiskelijoille (messut, tutustumisvierailut)

 • Opetussuunnitelmassa suoraa yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten välillä (esim. Projekti 1 ja 2)


Mik ict ala eli tietoteollisuusala on

Mikä ICT-ala eli tietoteollisuusala on?

 • Kuluttajien näkökulmasta tietoteollisuusalan määritelmään kuuluvat seuraavat alueet:

  • Digitaalinen viestintä: jakelutavasta riippumaton journalistinen-, viihteellinen-, opetuksellinen- ja yritysviestinnällinen ohjelma- ja palvelutuotanto

  • Teollisuus: tietokoneet, tietoliikennelaitteet ja –kaapelit, kulutuselektroniikka, automaatio- ja mittauslaitteet

  • Palvelut: järjestelmät, ohjelmistot, ohjelmistotuotteet, asiantuntijapalvelut ja konsultointi, käsittelypalvelut

  • Tietoliikenne: verkkojen rakentaminen ja ylläpito, verkkopalvelut

 • Näitä kaikkia opiskellaan ja tutkitaan laitoksellamme. Kiinnostuksesi, osaamisesi ja suuntautumisvaihtoehtosi mukaan erikoistut jollekin näistä aloista.


Miksi it ala kannattaa valita

Miksi IT-ala kannattaa valita?

 • Yhteiskunnan eri toiminnot perustuvat enenevässä määrin digitaalisuuteen, jolloin esimerkiksi uusia ohjelmia ja järjestelmiä tehdään yhä enemmän

 • Toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan mm. kouluttajia, hallinnoijia, käyttäjiä, testaajia, kehittäjiä, asentajia, ylläpitäjiä, pelaajia ja suunnittelijoita yhä enemmän

 • Myös kansalaisten vapaa-aika digitalisoituu; viihteen, kuten pelien ja elokuvien, tekemiseen ja tuottamiseen tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia

 • Alan koulutus mahdollistaa sovellusten kehittämisen jotka auttavat tavallisia ihmisiä selviytymään jokapäiväisen elämän kommelluksista esimerkiksi tietoverkoissa ja keittiössä


Mit t ss vaiheessa pit v hint n tiet tietojenk sittelytieteist

Mitä tässä vaiheessa pitää vähintään tietää tietojenkäsittelytieteistä?

 • Tietojenkäsittelytiede ei ole pelkkää koodin vääntämistä; mahdollisuuksia työllistyä on paljon

 • Jonkun pitää hallita projektien vetäminen ja markkinointi, jonkun käyttöliittymät ja käytettävyys, visuaalisuus, graafinen suunnittelu, tietoturva, tuotekehitys, tutkimus…

 • Monissa tehtävissä ihmissuhde- ja kielitaidot ovat teknistä osaamista tärkeämpää

 • Opiskellessa painottuu matematiikasta logiikka – terve järjen käyttö


Opiskelusis ll t

Opiskelusisällöt

 • LuK-vaiheessa ei erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja

 • 155 op TOL opintoja, 25 op sivuaine muusta tiedekunnasta (taloustieteet, tietotekniikka, matematiikka, psykologia tai muu vastaava)

 • Suuntautumisvaihtoehto valitaan FM-vaiheessa

 • LuK-vaiheen opetussisältö koostuu kuitenkin eri suuntautumisvaihtoehtojen aiheista


Suuntautumisvaihtoehdot fm vaiheessa

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmistotuotanto

Tietojärjestelmät

GS³D -maisteriohjelma (kansainvälinen) vuodesta 2010 alkaen

Suuntautumisvaihtoehdot FM-vaiheessa


Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto

Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto

 • Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään ohjelmistojen teknisiin ratkaisuihin

 • Ohjelmistotuotantoa opiskellut osaa suunnitella, kehittää ja tuottaa ohjelmistoja sekä niiden kokonaisratkaisuja

 • Opiskelijat saavat valmiudet toimia monipuolisesti mm. ohjelmistosuunnittelijoina ja ohjelmistotuotannon johtotehtävissä mitä erilaisimmissa ohjelmistoja kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa


Tietoj rjestelmien suuntautumisvaihtoehto

Tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehto

 • Tässä suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään erilaisiin tietojärjestelmiin, erityisesti niiden kehittämiseen, käyttöönottoon, käyttöön ja hyödyntämiseen

 • Käytännön työelämän näkökulma: miten tietojärjestelmiä voidaan kehittää ja käyttää yrityksissä ja muissa organisaatioissa

 • Suuntautumisvaihtoehdossa korostetaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä sekä tarkastellaan kehitettävien järjestelmien laatua

 • Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet suunnittelevat erilaisia tulevaisuuden tietojärjestelmiä jokapäiväisen elämän tarpeisiin

 • Koulutus antaa pohjan erikoistua erilaisiin tietotekniikan soveltamis- ja johtamistehtäviin


Kansainv linen maisteriohjelma gs d software systems and service development in global environment

Kansainvälinen maisteriohjelma GS³D Software, systems and service development in global environment

 • Korkeatasoista kansainvälistä korkea-asteen koulutusta

 • Yhteistyökumppanit mm. Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Japanissa sekä Kiinassa

 • Kehittää kansainvälisiä asiantuntijoita johtamaan menestyksekkäästi globaaleja IT-projekteja

 • Kehittää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä

 • Maisteriohjelma alkanut syksyllä 2010


Esimerkkej fm vaiheen kursseista

Esimerkkejä FM vaiheen kursseista

Ohjelmistotuotanto

 • Software Development in Global Environment

 • Software Engineering Research

 • Software Production and Maintenance

 • Realtime Distributed Software Development

 • Software Quality and Testing

 • Software Engineering Management and Engineering Process

 • Open Source Software Development

Tietojärjestelmät

 • IT Infrastructure

 • ICT and Organizational Change

 • System Design Methods for Global Information Systems

 • Information Systems Theory

 • Enterprise Models

 • Interaction Design

 • Emerging Technologies and Issues

 • Security Policy and Management in Organisations


Sivuaineet

Sivuaineet

 • Sivuaineet voi valita yleensä vapaasti koko yliopiston tarjonnasta

 • Suositeltavia sivuaineita ovat mm. taloustieteet, tilastotiede, matematiikka, kasvatustiede, työtiede, sosiologia ja tietoliikenne

 • Joihinkin sivuaineisiin on tehtävä ja läpäistävä sivuainekoe (esim. kielet ja kirjallisuus) ja joihinkin on ilmoittauduttava erikseen (esim. taloustieteet)

 • Mahdollisuus ottaa myös AMK-opintoja


Vaihto opiskelu

Vaihto-opiskelu

 • Laitoksella on erinomaiset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun

 • Vaihtoon voi Euroopassa mennä mm. seuraaviin yliopistoihin: Technische Universität Wien, Itävalta; Universität Regensburg, Saksa; Universität Stuttgart, Saksa; Fachhochschule München, Saksa; Universidad Politecnica de Cataluña, Barcelona, Espanja; Universidad País Vasco, Bilbao, Espanja; Universidad de Málaga, Espanja; Kingston University Higher Education, London, Iso-Britannia; University of Manchester, Iso-Britannia; Panepistimio Egeou, Samos, Kreikka; Rijksuniversiteit Leiden, Hollanti; Universitae Politechnica din Bucaresti, Romania ja Politecnico di Milano, Italia.

 • Laitoksen kursseilla vierailee lisäksi usein ulkomaalaisia opettajia


Kurssien ty tavat

Kurssien työtavat

 • Kursseja on erilaisia: on luentoja, seminaareja, harjoituksia, harjoittelua ja näiden yhdistelmiä

 • Luennoilla ei ole yleensä läsnäolovelvollisuutta, mutta niillä on hyvä olla kuuntelemassa, sillä luennot suoritetaan yleensä tenttimällä tai kirjoittamalla luentopäiväkirja ja/tai essee

 • Seminaarityyppisillä kursseilla osallistuminen on pakollista (80 %). Seminaareissa luetaan aiheeseen liittyviä artikkeleita ja tekstejä, osallistutaan keskusteluun ja tuotetaan yksin tai ryhmässä tekstiä.

 • Harjoituksien läsnäolopakko vaihtelee; joissakin on 80 prosentin läsnäolovelvollisuus (esim. kielet, digitaalinen kuvankäsittely), joissakin harjoitukset voi tehdä kotona omalla koneella. Harjoituskurssilla on suoritettava vaadittu määrä hyväksyttyjä harjoitustöitä ja lopuksi yksin tai ryhmässä tehtävä suurempi harjoitustyö.

 • Harjoittelu liittyy laitoksen vapaavalintaiseen työharjoitteluun, jonka voi sisällyttää opintoihin


Mallilukkari

Mallilukkari

1. vuosi, 1 periodi

Englannin kieli

Johdatus ohjelmointiin, luennot

Johdatus ohjelmointiin, luennot

Internet ja tietoverkot, luennot

Internet ja tietoverkot, luennot

Johdatus ohjelmointiin, harjoitukset

Orientoivat opinnot, luennot

Tietojenkäsittelyn apuneuvot, harj.

Englanti, luennot

Internet ja tietoverkot, harjoitukset

Johdatus tietojenkäsittely-tieteisiin, luennot

TOL-tentti


Valmistuminen

Valmistuminen

 • Laitokselta valmistuu ihmisiä, jotka voivat työskennellä monipuolisissa tehtävissä tieto-teollisuusalan yrityksissä ja muissa organisaatioissa

 • Valmistuneen työnimikkeenä voi olla esimerkiksi myyntipäällikkö, viestintäjohtaja, opettaja, koulutuspäällikkö, ohjelmisto-suunnittelija, ohjelmoija, testaaja, www-suunnittelija, kehityspäällikkö, IT-konsultti, tietoliikenneasiantuntija, käyttöliittymä-suunnittelija, tutkija tai tietoturvapäällikkö


Tutkimus tietojenk sittelytieteiden laitoksella

Tutkimus tietojenkäsittelytieteiden laitoksella

 • Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimustoiminta kohdistuu pääosin tietojärjestelmiin ja ohjelmistotuotantoon

 • Tutkimusstrategisena lähtökohtana on kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja ICT-teollisuuden kanssa

 • Laitoksella on monipuoliset kontaktit Eurooppaan ja muuhun maailmaan

 • Yhteistyö Oulunseudun teollisuuden kanssa on laitoksen toiminnan kulmakivi

 • Laitoksella työskentelee lukuisia kansainvälisen tason professoreita: Juhani Iivari, Kari Kuutti, Olli Martikainen, Mikko Siponen…


Oulun yliopisto tietojenk sittelytieteiden laitos

Esimerkki tutkimuksesta: Information systems security research centre (ISSRC) – Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tutkimuskeskus

 • ISSRC-tutkimuskeskus kokoaa suomalaiset johtavat yritykset sekä alan pohjoismaiset tietojärjestelmien tietoturvallisuuden ja tietoturvan hallinnan huippututkijat yhteen

 • Profiloituminen kansainväliseksi huippuluokan tutkimusyksiköksi tietojärjestelmien ja tietoturvan hallinnan alalla

 • Jo olemassa oleva tutkimusyhteistyö kansainvälisten huippututkijoiden kanssa auttaa tutkimuskeskusta saamaan kansainvälisen huippuyksikön statuksen, joka osaltaan lisää alueellista vetovoimaa ja uskottavuutta niin liike-elämän kuin tutkimuksenkin alueilla


Blanko

Blanko

 • Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

 • Rekisteröitynyt yhdistys vain teitä varten!

 • Jäseniä 450 kaikilta vuosikursseilta = Hyvä meininki ja meno!

 • Vaikuttaa opetuksen kehittämiseen

 • Järjestää tapahtumia pitkin vuotta


Otteita blankon tapahtumakalenterista

Otteita Blankon tapahtumakalenterista

 • Fuksisauna

 • Syksyn / kevään excursiomatkat

 • Pikkujoulut

 • Kiltahuonebileet ja peli-ilta

 • Wappu (7 päivän ajan useita tapahtumia)

 • Monia muita vuoden aikana järjestettäviä mahtavia tapahtumia…


Blanko j senedut

Blanko - jäsenedut

 • Ilmaiset Microsoftin ohjelmat MSDN-AA:n kautta pelkällä jäsenmaksulla

 • Haalarit uusille opiskelijoille

 • Kiltahuone kahvitarjoiluineen

 • Satoja uusia kavereita!

 • Vuosittain lanitapahtumia, bändi-iltoja jne.


Mist tietoa

Mistä tietoa?

 • Tietoa Blankosta löytyy:

  • http://www.blanko.fi/

  • Facebook: Blanko

  • IRC: #Blanko ja #Blanko.2011 @ ircnet

  • Newsgroup: oy.killat.blanko

  • Ilmoitustaulu: TOLlin käytävällä

  • Ota yhteyttä: hallitus@blanko.fi


Hakeminen

Hakeminen

 • Yhteishaussa keväällä 2011

 • Pääsykoe on aineistopohjainen, mittaa päättelykykyä ja kykyä omaksua ja jalostaa tietoa

 • Ei pääsykoekirjoja eikä edellytä matemaattista suuntautumista

 • Lisätietoja, vanhoja pääsykokeita ja mallivastauksia: http://www.tkt-yhteisvalinta.fi/


Hakeminen1

Hakeminen

 • Hakulomakkeita ja valintaoppaita voi tilata tai hakea osoitteesta:

 • Oulun yliopiston opiskelijapalvelutLinnanmaaPL 810090014 OULUN YLIOPISTOpuh. (08) 553 4035, 553 4036, 553 3967, 553 3968 ja sähköpostitse opiskelijavalinta@oulu.fi


Yhteystiedot

Yhteystiedot

http://www.tol.oulu.fi

http://www.blanko.fi

http://www.tkt-yhteisvalinta.fi/

Facebook: Department-of-Information-Processing-Science


 • Login