slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Het erf van de toekomst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Het erf van de toekomst - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Het erf van de toekomst. Jan Broos Brooswater B.V. Broos Water B.V. Kennis- en adviesbureau gespecialiseerd in projecten gericht op het terugdringen van emissies uit de omgeving naar oppervlaktewater en bodem. Specialisten voor het ontwikkelen van producten, diensten en projecten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Het erf van de toekomst' - morrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Het erf van de toekomst

Jan Broos

Brooswater B.V.

slide2

Broos Water B.V.

Kennis- en adviesbureau gespecialiseerd in projecten gericht op het terugdringen van emissies uit de omgeving naar oppervlaktewater en bodem.

Specialisten voor het ontwikkelen van producten,

diensten en projecten.

Flexibele schil voor projectuitvoering en detacheren

Onderzoek, advies, training, communicatie, toezicht

En beleidsontwikkeling, projectmanagement

slide3

Aanleiding/ vertrekpunt

 • Beleid: Europese Kaderrichtlijn Water, Deltaprogramma,
 • Nationaal Waterplan
 • Wet- en regelgeving: Activiteitenbesluit Milieubeheer, Waterwet, Meststoffenwet
 • Landbouw: Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en
 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
 • Rijk: Certificering landbouw
 • Waterschappen: in 2027 nulemissie, horizontale handhaving
 • Landbouw staat voor grote milieuopgaven!
  • Verbeteren waterkwaliteit, voldoende zoet water
  • Vergroening en verduurzamen van de landbouw
slide4

De landbouw

 • Het merendeel van de bedrijven valt onder Activiteitenbesluit
 • (circa 90.000)
 • Maatregelen toepassen om aan milieu-eisen te voldoen
 • Schaalvergroting zal (versnelt) doorzetten:
  • Veehouderij: ± 19.000  ± 13.000 bedrijven
  • Gemiddeld verhard opp.: ± 7.500 m2 ± 12.000 m2
  • Bijna 16 miljoen m2 erfverharding per jaar vervangen/aanleggen
  • Alles in asfalt: ruim 4 miljoen ton asfalt per jaar
  • Veel verandering in bedrijfsvoering (mechanisatie, automatisering)
  • Groei door afschaffen melkquotum (Mestverwerking volgende uitdaging)
slide6

Voorbeeld: stroalsonderlaag

 • Perssap uit snijmaïs kan niet meer afstromen naar omgeving
 • Voederwaarde blijft in het voer
 • Praktische winst!
slide7

Het erf van de toekomst

Ontwikkelen van kansrijke en concrete maatregelen / innovaties voor het erf:

 • Terugdringen emissies en op termijn nulemissie;
 • Deeloplossingen en totaaloplossingen;
 • Voor de praktijk:
  • haalbaar, betaalbaar, stimulerend en motiverend;
  • aansluiten bij bedrijfsomstandigheden;
 • Voor overheden
  • voldoende effectief en zekerheid
  • onafhankelijk van agrariër
slide8

Het erf van de toekomst

Duurzame maatregelen / innovaties die betrekking hebben op:

Erfinrichting

Afwatering

Zuiveren / hergebruik

Locatie voor opslag voer en mest

Automatisch schoonhouden van erfdelen

Verharding

slide9

Verharding

 • Ontwikkelen / toepassen van innovatieve verhardingen
 • Inrichting, afschot en afwatering
 • Verharding in relatie met
  • wet- en regelgeving
  • goede landbouwpraktijk
  • andere thema’s (bijv. energie)
slide10

Project

In samenwerking met agrariërs, LTO, overheden en (landbouw)bedrijfsleven:

Ontwikkelen erf van de toekomst

Inrichten voorbeeld- / demonstratiebedrijf

Ontwikkelen keurmerk / label

Haalbaarheidsonderzoek / praktijktesten

Trainingen

Praktijkonderwijs

Communicatie (o.a. beurzen, website, brochure)

slide11

Project

 • U kunt meedoen!
 • Wat vragen wij:
 • Expertise van bouw en verharding
 • Affiniteit met agrarische sector
 • Investeren in tijd en geld
 • Wat krijgt u:
 • U doet in de VIP-room mee
 • Exposure en spin-off
slide12

Het erf van de toekomst

WAAROM

MOEILIJK DOEN

ALS

HET SAMEN KAN

ad