W c roentgen a jak to bylo d l l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

W.C. ROENTGEN a jak to bylo dál… PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

W.C. ROENTGEN a jak to bylo dál…. Silvie Podolská Petr Novák RDG oddělení KN Liberec. Wilhelm Conrad Röentgen (27.3.1845-10.2.1923). 8.11.1895 objev paprsků X 1901 Nobelova cena za fyziku. První rentgen v Čechách Rudolf Jedlička (20.2.1869-26.10.1926).

Download Presentation

W.C. ROENTGEN a jak to bylo dál…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


W.C. ROENTGENa jak to bylo dál…

Silvie Podolská

Petr Novák

RDG oddělení KN Liberec


Wilhelm Conrad Röentgen(27.3.1845-10.2.1923)

 • 8.11.1895 objev paprsků X

 • 1901 Nobelova cena za fyziku


První rentgen v ČecháchRudolf Jedlička (20.2.1869-26.10.1926)

 • leden 1896 - fyzikové Karel Domalíp a Čeněk Strouhal, provádějí první snímky pomocí rtg záření

 • chirurg, traumatolog, první český rentgenolog, zakladatel Jedličkova ústavu pro postižené děti

 • vybudoval první rentgenové laboratorium na pražské chirurgické klinice prof. Maydla

 • věnoval se také ozařování, formuloval některé zásady platné v radioterapii dodnes


Vývoj radiologie od objevu paprsků X do současnosti

1. období od objevu rtg záření roku 1895 do konce 1. světové války roku 1918

2. období mezi světovými válkami rok 1918-1945

3. období od konce 2. světové války roku 1945 do současnosti


Rok 1896 - 1918

 • známy základní vlastnosti rtg záření

 • původní zdroj rtg záření nahrazen vakuovou rentgenkou se žhavícím vláknem

 • zavedeny zesilovací folie a oboustranně polévané filmy

 • zkonstruována Buckyho clona proti rozptýlenému záření

 • stanovena pravidla pro vyšetření S+P, trávící trubice včetně vyšetření kontrastem (síranem barnatým), dále byla provedena první ascendentní pyelografie, hysterosalpingografie, pneumoperitoneum, bronchografie a ventrikulografie


Rok 1919 - 1945

 • zavedena rotační anoda, rentgenka opatřena krytem a vzduchovým chlazením, zkonstruován pohybový mechanismus sekundární clony

 • objevena klasická konvenční tomografie - převratná metoda pro překonání superpozice tkání

 • objevena kontrastní látka Uroselectan - dijódová sloučenina pro nitrocévní podání - nastartovaná éra novodobých kontrastních látek pro překonání izodenzity měkkých tkání

 • zavedeny cholecystografie, vylučovací urografie, aortografie, angiokardiografie a radiofotografie


Rok 1946 - 2005

 • zavedena lymfografie, objeven zesilovač jasu rentgenového obrazu - zavedení rtg televize, rtg kinamatografie a videozáznamu

 • splenoportografie, pomocí Seldingerova instrumentaria prováděny selektivní arteriografie

 • zkonstruovány první expoziční a vyvolávací automaty

 • do medicíny začala pronikat výpočetní technika


Rok 1946 - 2005

 • v roce 1963 byla publikována teorie výpočetní tomografie, tu v roce 1973 zkonstruoval G. Hounsfield, ve stejném roce byla zavedena digitální subtrakční angiografie

 • v 70. letech dochází k rozvoji intervenčních metod, na konci 70. let se začaly uplatňovat diagnostické metody dvěma dalšími energiemi - ultrazvukem a magnetickou rezonancí

 • první zmínky o uplatnění sonografie v medicíně se objevily už před 2. Světovou válkou, součástí diagnostiky se stala až v 50. letech s rozvojem dopplerovské techniky


Rok 1946 - 2005

 • teorie magnetické rezonance byla známa od roku 1946, k zobrazení orgánů živého člověka se používá od roku 1980

 • v roce 1989 byl objeven princip spirálního CT

 • v roce 1992 byl poprvé k praktickému využití nainstalován systém PACS


Závěr

Obor radiologie se v posledních letech výrazně změnil. Jeho původní součást rentgenová diagnostika se po stoletém vývoji stabilizovala. Při vyšetřeních se dosáhlo značného snížení radiační zátěže, se zdokonalením nástrojů se snížila invazivita vyšetřovacích výkonů a zvýšil se komfort vyšetření pro pacienta.


W.C ROENTGENa jak to bylo dál…

Děkuji za pozornost


 • Login