Valvontaviranomaiset 15
Download
1 / 6

Valvontaviranomaiset 15 § - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

Valvontaviranomaiset 15 §. Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa. - Valtuusto päättää johtosäännössä viranomaisen Monijäseninen toimielin, toimivallan siirto kuntalain mukaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Valvontaviranomaiset 15 §' - morgan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Valvontaviranomaiset 15
Valvontaviranomaiset 15 §

Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa.

- Valtuusto päättää johtosäännössä viranomaisen

 • Monijäseninen toimielin, toimivallan siirto kuntalain mukaan

 • Toimielimen alaisella viranhaltijalla puuttumisoikeus 16 § 4 mom.

  Poliisi valvoo, ettei laiminlyönnistä aiheudu varaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Poliisilla myös välitön puuttumisoikeus ( 16 § 4 mom.)

  AYK valvoo, että kunta täyttää sille kuuluvan kadun ja yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanpitovelvollisuu- tensa

20.8.20141


V lit n puuttumisoikeus
Välitön puuttumisoikeus

 • 16 § 4 mom.

 • Välitön vaara turvallisuudelle

 • Valvontaviranomaisen alainen viranhaltija

 • Voi ryhtyä vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin

 • Kirjallinen ilmoitus laiminlyöjälle ilman aiheetonta viivytystä + selityspyyntö

 • Asia saatettava viranomaisen käsiteltäväksi, jonka tekemä päätös tiedoksi laiminlyöjälle todisteellisesti

 • Kunta voi periä vaaran torjunnasta aiheutuneet erityiset kustannukset ( 14 § 4 mom.)

20.8.20142


Hallintopakkomenettelyn vaiheet kunnossapitolaki 16 1 mom ja uhkasakkolaki
Hallintopakkomenettelyn vaiheet (kunnossapitolaki 16 § 1 mom. ja uhkasakkolaki)

 • Teko:

  • Kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten vastainen toiminta

  • Laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden laiminlyönti

 • Asian vireilletulo

  -valvonta

  -yksittäinen valitus; kirjallinen /puhelu

  = > valvontakäynti

  Jos syytä puuttua eli 16 § 1 mom. täyttyy => KEHOTUS

20.8.20143


 • Jos kehotusta ei noudateta asetettuun määräaikaan mennessä =>

 • Kuuleminen ennen velvoitteen asettamista:

  - aina pakollinen

  - kuullaan sitä, johon velvoite aiotaan kohdistaa

  - kuullaan päävelvoitteen asettamisesta sekä samalla uudesta uhasta (juokseva/kiinteä uhkasakko tai teettämisuhka)

 • todisteellisesti :saantitodistus tai haastemies

 • - määräaika vastineelle

20.8.20144


 • Jos syytä asettaa velvoite niin päätöksen tulee sisältää:

  - rikkomuksen tai laiminlyönnin yksilöinti

  - velvoitetaan: täyttämään velvollisuutensa tai kielletään jotain tekemästä

  - uhkasakko, juokseva uhkasakko, teettämisuhka ,

  - määräaika suorittamiselle

  - ilmoitus kiinnityksistä pidettävään rekisteriin + ilmoitusvelvollisuus

  - päätös todisteellisesti tiedoksi

  - valitusosoitus: hallinto-oikeus 30 vrk tiedoksisaannista, hallintovalitus

  - kun velvoite täytetty, ilmoitus rekisteriin

 • Kun päätös on lainvoimainen ja jos velvoitetta ei ole täytetty asetettuun määräaikaan mennessä =>

20.8.20145


 • Kuuleminen aina ensin todisteellisesti ( kuten asettamisvaiheessa) velvoitteen tuomitsemista varten on aina suoritettava ; samalla voidaan kuulla myös uuden uhan asettamista

  Sen jälkeen asetettu velvoite voidaan tuomita ja samalla voidaan asettaa uusi tuntuvampi velvoite.

  Valitus hallinto-oikeuteen 30 vrk

  Sakot maksetaan valtiolle

20.8.20146


ad