PROJEKT EDUKACYJNY
Download
1 / 20

Halina Skorupska, SP4 Poznań - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

PROJEKT EDUKACYJNY NAUKI PRZYRODNICZE – WSZECHSTRONNOŚĆ WYKORZYSTANIA W ŻYCIU CODZIENNYM IX 2007 – III 2008. Halina Skorupska, SP4 Poznań. Cel główny:. Uświadomienie uczniom możliwości praktycznego wykorzystania nauk przyrodniczych w życiu codziennym. Adresat projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Halina Skorupska, SP4 Poznań' - morey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PROJEKT EDUKACYJNYNAUKI PRZYRODNICZE – WSZECHSTRONNOŚĆ WYKORZYSTANIA W ŻYCIU CODZIENNYMIX 2007 – III 2008

Halina Skorupska, SP4 Poznań


Cel g wny
Cel główny:

Uświadomienie uczniom możliwości praktycznego wykorzystania nauk przyrodniczych w życiu codziennym

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Adresat projektu
Adresat projektu

 • Projekt adresowany jest do uczniów klas IV-VI

 • Realizowany na lekcjach

  i zajęciach pozalekcyjnych

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Cele szczeg owe
Cele szczegółowe:

 • Segregacja odpadów przez uczniów

 • Oszczędzanie wody

 • Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt

 • Orientowanie się na mapie Europy

 • Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

 • Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych

 • Promowanie zdrowego stylu życia

 • Doskonalenie umiejętności przyrodniczych

  i kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody.

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Metody i formy

realizacji poszczególnych celów

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Nasze rady na odpady
Nasze rady na odpady

 • Oglądanie filmów promujących recykling

 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

 • Audycja przez radiowęzeł zachęcająca do selektywnej zbiórki odpadów

 • Opisanie szkolnych pojemników na odpady i podjęcie segregacji

 • Konkurs międzyklasowy na zbiórkę baterii

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Zdj cia
Zdjęcia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Oszcz dzaj wod
Oszczędzaj wodę

 • Wycieczka do COŚ

 • Wykonanie makiet i modelu oczyszczalni

 • Zdobycie informacji o zasobach wodnych Polski

 • Obliczanie zużycia wody w gospodarstwie domowym

 • Badanie i ocena stanu jakości wody z kranu, glinianek i Warty

 • Konkurs na prezentację komputerową „Skąd bierze się woda w kranie?”

 • Szkolna wystawka plakatów „Jak oszczędzać wodę”

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Zdj cia1
Zdjęcia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Rozpoznawanie ro lin i zwierz t
Rozpoznawanie roślin i zwierząt

 • Wycieczka do WPN

 • Wykonanie zielników

 • Oznaczanie drzew rosnących w pobliżu szkoły

 • Wystawka plakatów „Drzewa wokół naszej szkoły”

 • Zajęcia na temat ptaków w Laboratorium Interaktywnym Biblioteki Ekologicznej

 • Zebranie materiałów o ptakach żyjących w mieście

 • Ekspozycja „Ptaki w mieście”

 • Wyjście do Biblioteki Ekologicznej na zajęcia „Płazy i gady”

 • Przygotowanie inscenizacji „Sąd nad ropuchą”

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Zdj cia2
Zdjęcia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Doskonalenie orientacji na mapie
Doskonalenie orientacji na mapie

Cykl zajęć „My w Europie”

w oparciu o mapę magnetyczną

 • Usytuowanie państw

  i stolic Europy

 • Poznajemy flagi

 • Symbole miast Europy

 • Państwa UE

 • Ćwiczenie kierunków na mapie

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Pierwsza pomoc przedlekarska
Pierwsza pomoc przedlekarska

 • Pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego PCK

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Przyroda w kuchni
Przyroda w kuchni

Cykl zajęć realizowany w oparciu

o doświadczenia

 • Woda paruje, zamarza, czyli zmiany stanu skupienia

 • Herbata z cukrem i zupa jarzynowa, czyli mieszanina gotowa

 • Rosnące drożdże

 • Dzięki czemu pali się ogień?

 • Dlaczego pod sufitem w kuchni jest najcieplej?

 • Co to takiego kamień w czajniku?

 • Co z butelką plastikową i skórką bananową?

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Promowanie zdrowego stylu ycia
Promowanie zdrowego stylu życia

Festiwal Zdrowia

Zadania do wykonania

 • Zdrowa kanapka

 • Gazeta o zdrowym stylu życia

 • Piramida pokarmowa

 • Jadłospis na jeden dzień dla ucznia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych do wykonania każdego dnia

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Doskonalenie umiej tno ci przyrodniczych i kszta towanie przyjaznego stosunku do natury
Doskonalenie umiejętności przyrodniczych i kształtowanie przyjaznego stosunku do natury

 • Wycieczki

 • Zajęcia w Laboratorium Interaktywnym i Bibliotece Ekologicznej

 • Lekcje prowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

 • Konkursy

 • „Zielone” zadania

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Zdj cia3
Zdjęcia przyjaznego stosunku do natury

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Korzy ci p yn ce z realizacji projektu
Korzyści płynące z realizacji projektu przyjaznego stosunku do natury

 • Zachęta do nauki

 • Możliwość wykazania się uczniów zdolnych i słabszych

 • Pogłębienie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji

 • Doskonalenie pracy w grupie

 • Przyrost wiedzy i umiejętności

 • Powstałe pomoce

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Wnioski i uwagi
Wnioski i uwagi przyjaznego stosunku do natury

 • Dbać o to, aby wiedza teoretyczna była przez uczniów wykorzystywana w praktyce

 • Uczniom należy systematycznie przypominać o poprawnej segregacji odpadów

 • Problem zbierania puszek aluminiowych

 • Doskonalenia wymaga umiejętność dokonywania selekcji informacji

 • Koszt zajęć w WPN jest dla dzieci zbyt wysoki

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


Dziękuję za uwagę przyjaznego stosunku do natury

Nauki przyrodnicze - wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym, Halina Skorupska, SP4 Poznań, 2007


ad