YMCA
Download
1 / 8

YMCA - PowerPoint PPT Presentation


  • 179 Views
  • Uploaded on

YMCA. Dominik Novák 1.ŠA. História. YMCA vznikla v roku 1844 ako prostriedok kresťanskej pomoci mladým "strateným" ľuďom. Jej zakladateľom bol vtedy 23 ročný obchodník George Williams.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YMCA' - monte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

YMCA

Dominik Novák 1.ŠA


Hist ria
História

  • YMCA vznikla v roku 1844 ako prostriedok kresťanskej pomoci mladým "strateným" ľuďom. Jej zakladateľom bol vtedy 23 ročný obchodník George Williams.

  • V roku 1894 mala YMCA viac než 500 000 členov v 34 krajinách. V tom istom roku bol Williams povýšený kráľovnou Viktóriou do rytierskeho stavu kvôli jeho životnému dielu. Od tej doby sa YMCA rozšírila po celom svete. George Williams u nás fungoval od druhej polovici 19.storočia prostredníctvom tzv. "Kresťanského spolku mladých"


  • Po niekoľkých rokoch fungovania v rámci ČS armády sa u nás YMCA hromadne rozšírila od roku 1921 vďaka veľkej pomoci z USA a kvôli podpore elít národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoju činnosť nútene ukončila v roku 1951 a po neúspešných pokusoch okolo roku 1968 o znovuzaloženie, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.


V znam
Význam nás YMCA hromadne rozšírila od roku 1921 vďaka veľkej pomoci z USA a kvôli podpore elít národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoju činnosť nútene ukončila v roku 1951 a po neúspešných pokusoch okolo roku 1968 o znovuzaloženie, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.

  • YMCA je kresťansky orientované dobrovoľné nepolitické a neziskové združenie, ktoré sa snaží o plnohodnotný život mladých ľudí. Slovensky to dnes znamená YMCA "Kresťanské združenie mladých ľudí". YMCA je hnutie služby a pomoci, harmonickým rozvojom telesnej, duševnej a duchovnej stránky človeka. Chce prispievať ku zdravému, zodpovednému a radostnému životu ľudí v spoločnosti. Parížska báza vyjadruje poslanie YMCA, dodnes je základňou pre celú jej prácu a tiež jednotnou ideou svetového spoločenstva YMCA.


Lenstvo ymca
Členstvo Ymca nás YMCA hromadne rozšírila od roku 1921 vďaka veľkej pomoci z USA a kvôli podpore elít národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoju činnosť nútene ukončila v roku 1951 a po neúspešných pokusoch okolo roku 1968 o znovuzaloženie, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.

  • Aby si YMCA udržala svoju otvorenosť a zároveň nestrácala svoju kresťanskú orientáciu, praktizuje zásadu dvoch druhov členstva. Bežným členom YMCA sa môže stať ktokoľvek, koho priťahuje nejaký program, ktorý YMCA ponúka, a kto rešpektuje a vyslovene neodmieta poslanie a cieľ YMCA, ako ju vyjadruje Parížska báza, alebo dokonca víta jej kresťanský profil, aj keď možno sám nie je kresťan.


Inn lenovia
Činní členovia nás YMCA hromadne rozšírila od roku 1921 vďaka veľkej pomoci z USA a kvôli podpore elít národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoju činnosť nútene ukončila v roku 1951 a po neúspešných pokusoch okolo roku 1968 o znovuzaloženie, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.

  • Činní členovia sú zodpovední za smerovanie YMCA a hľadanie ciest, ako ho prenášať do praktického života.

  • Činným členom sa môže stať aj bežný člen YMCA, ktorý dosiahol vek 16 rokov, prijal za svoje poslanie združenie YMCA, vyjadrené v stanovách, hlási sa ku kresťanskej službe v YMCA a zúčastnuje sa práce YMCA najmenej za dobu troch mesiacov a ktorý zloží sľub činného člena. Majú právo voliť a byt volený do vedenia YMCA.


S ub inn ho lena
Sľub Činného člena nás YMCA hromadne rozšírila od roku 1921 vďaka veľkej pomoci z USA a kvôli podpore elít národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoju činnosť nútene ukončila v roku 1951 a po neúspešných pokusoch okolo roku 1968 o znovuzaloženie, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.

  • "Poznám cieľ a poslanie YMCA, Kresťanského združenia mladých ľudí. Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn a Spasiteľ, chcem ho nasledovať, slúžiť Mu a poslúchať Ho. Chcem s Jeho pomocou vo svojom živote, v myslení, hovorení aj jednaniach, v práci i vo voľnom čase, uskutočňovať a šíriť Jeho evanjelium, slúžiť blížnym a zastávať sa všetkých, ktorým sa deje krivda a neprávo. Zaväzujem sa v YMCA aktívne pracovať, dbať o jej dobré meno a žiť v bratskej láske s ostatnými členmi."


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť nás YMCA hromadne rozšírila od roku 1921 vďaka veľkej pomoci z USA a kvôli podpore elít národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoju činnosť nútene ukončila v roku 1951 a po neúspešných pokusoch okolo roku 1968 o znovuzaloženie, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.


ad