preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci
Download
Skip this Video
Download Presentation
Preskripce PA v primární a sekundární prevenci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Preskripce PA v prim rn a sekund rn prevenci - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Preskripce PA v primární a sekundární prevenci. MUDr. Magda Bajzová. Efekt PA:. Zlepšení zdatnosti Redukce hmotnosti  TK Optimalizace lipidogramu Zlepšení inzulinové rezistence Psychická pohoda Kostní denzita. Individuální!!!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Preskripce PA v prim rn a sekund rn prevenci' - montana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
efekt pa
Efekt PA:
 • Zlepšení zdatnosti
 • Redukce hmotnosti
 •  TK
 • Optimalizace lipidogramu
 • Zlepšení inzulinové rezistence
 • Psychická pohoda
 • Kostní denzita
individu ln
Individuální!!!
 • Dle funkční kapacity jedince a očekávaného efektu PA
 • Sublimitní zátěž – bez efektu

x

 • Nadlimitní zátěž – riziko úrazu
slide4

Různé úrovně pohybových aktivit a jejich účinky

Source: Prof.I. Vuori, UKK Institute,

Tampere University, Finland

typy pa
Typy PA
 • dynamická – pravidelné střídání kontrakce a relaxace
 • statická – izometrický stah svalu proti odporu
 • Aerobní – dynamická zátěž pod úrovní anaerobního prahu
 • Anaerobní – sprinty
zp soby tr ninku
Způsoby tréninku

Kontinuální

Intervalový – střídají se krátké epizody zátěže a klidu (fáze zotavení), vhodný pro pacienty s nízkou tolerancí zátěže

Kruhový silový

skladba cvi ebn jednotky
Skladba cvičební jednotky
 • Warm-up:prevence kardiovaskulárního a muskuloskeletálního poškození

usnadní přechod z klidu do plného zatížení

10-15min, zátěž nízké intenzity + strečink

 • Vlastní trénink: cílová intenzita
 • Cool-down: návrat TF a TK ke klidovým hodnotám, prevence arytmií a hypotenze
parametry fyzick aktivity
Parametry fyzické aktivity:
 • Intenzita
 • Délka
 • Frekvence
 • Progrese
hodnocen intenzity z t e
Hodnocení intenzity zátěže
 • Tepová frekvence
 • Maximální spotřeba kyslíku
 • MET
 • Borgova škála
 • „Mluvit, zpívat, těžce dýchat“
1 podle tf
1) podle TF

Maximální TF: 220 – věk

60-letý pacient – TFmax: 160 tepů/min

60% TFmax: 96 tepů/min

70% TFmax: 112 tepů/min

96 – 112 tepů/min

rezervy srde n frekvence karvonenova rce
% rezervy srdeční frekvence: Karvonenova rce

[ (TF max – TF klid) x % VO2max] + TF klid

Př. 40-letý muž, TF klid = 60/min

[(180 – 60) x 0,5 až 0,85] + 60 = 120 až 162

 • Platí:60 až 90% TF max. = 50 až 85% rezervy srdeční frekvence (nebo VO2 max)
slide12
Palpační metoda
 • Sporttester - hrudní pás + hodinky, zvukový signál upozorní při TF mimo zadané rozmezí
2 maxim spot eba kysl ku
2) maxim. spotřeba kyslíku
 • V klidu 3,5 ml/kg/min
 •  při námaze (pracující svaly potřebují O2 ke spalování živin  energie)

VO2max= max. množství O2,které může subjekt dopravit do tkání v průběhu zátěže a které se již i přes pokračující zátěž nezvyšuje

 • Závisí na: věk, pohlaví, fyzické kondici
 • Ovlivnitelná fyzickým treninkem
 • Zátěžový test
3 mluvit zp vat t ce d chat
3) Mluvit, zpívat, těžce dýchat
 • nízká intenzita – schopnost při cvičení zpívat
 • mírná intenzita – schopnost konverzace s partnerem
 • vysoká intenzita – dušnost při námaze
4 borgova k la
4) Borgova škála
 • subjektivní hodnocení míry vyčerpání během tělesné aktivity.
 • metoda založena na předchozích zkušenostech vnímání zvyšování tělesné aktivity, ( TF, dechové frekvence, pocení a svalové únavy).
 • Vhodné u pacientů s autonomní neuropatií
5 met n sobky bas ln ho metabolismu
5) MET (násobky basálního metabolismu)
 • VO2 v klidu je 3,5ml/kg/min = 1MET
 • lehká zátěž < 3 MET
 • střední 3 - 6 MET
 • těžká > 6 MET
d lka
Délka

Energetický výdej = intenzita x čas

ACSM: akumulace 30 min PA denně, lze v 10-15min blocích

akumulace deseti 3min bloků během dne má stejný efekt na postprand. TG hladiny jako jeden 30min blok cvičení

(Miyashita M et al., Am J Clin Nutr 2006)

frekvence
Frekvence

Dle zdatnosti:

méně zdatní – větší frekvence a kratší doba

Dle cíle, komorbidit:

Inzulinsenzitizující efekt do 72h, po akutním IM 5xd….

progrese
Progrese
 • Iniciální fáze – 1-6 týdnů, aerobní trenink nízké intenzity, strečink
 • Fáze zlepšování funkční kapacity – 6 měsíců, cílová intenzita zátěže
 • Fáze udržení kondice
silov tr nink
Silový trénink:

Donedávna nedoporučován x současně odborné společnosti doporučují silový trénink jako vhodnou formu PA

 • Prevence a/nebo rehabilitace úrazu
 • Kontrola tělesné hmotnosti
 • Prevence a/nebo léčba osteoporozy
 • Navýšení výkonnosti
 • Zvládání stresu
silov tr nink1
Silový trénink

Parametry:

 • Intenzita - %1-RM: 1-RM (one repetition maximum): maxim. zátěž, kterou je jedinec schopen jednou bez pomoci překonat
 • Opakování
 • Sety
 • Frekvence
 • Pořadí cvičení
tr ninkem ovlivniteln charakteristiky
Tréninkem ovlivnitelné charakteristiky:
 • Svalová síla– závisí na ploše průřezu daného svalu, uspořádání jednotlivých sval. vláken, nezbytná aktivace motorické jednotky
 • Svalová hypertrofie – výsledek akumulace proteinů - ↑syntéza + ↓degradace, již 1 posilovací jednotka vysoké intenzity zátěže ↑ proteosyntézu, max. za 24h po tréninku
 • Svalová výkonnost
 • Svalová vytrvalost
 • Motorické schopnosti
riziko
↓ riziko:
 • ICHS
 • obesita
 • T2DM
 • osteoporoza
 • vertebrogenní algický syndrom
 • kolorektální karcinom

(především pokud je součástí komplexního fitness programu)

vliv na ir
Vliv na IR

Klimcakova E et al., Dynamic strength training improves insulin sensitivity without altering plasma levels and gene expression of adipokines in subcutaneous adipose tissue in obese men, 2006.

12 obezních mužů, 12-týdenní silový trénink, clamp → beze změny tělesné hmotnosti, zlepšení IR (glucose disposal rate o 24%)

slide29
Proč?

Pohyb = stejný účinek jako inzulin

DM 1.typu – PA nemusí vést ke zlepšení kompenzace diabetu, efekt na KVS zdatnost

X

DM 2.typu – kauzální léčba = redukce hmotnosti

dm 1 typu
DM 1. typu
 • Typ, intenzita, trvání – jako pro zdravou populaci
 • Frekvence – optimálně denně ve stejnou hodinu (lepší kompenzace)
rizika pa pro dm
Rizika PA pro DM:

1. hypoglykémie během fyzické námahy: během PA vyšší spotřeba E, nejrychlejší zdroj glukosa – rychlý pokles v krvi = hypoglykémie

 • zvýšit příjem sacharidů v období před sportem nebo snížit dávku inzulinu před PA
 • nutné vyzkoušení individuálně, najít nejoptimálnější varianty

2. hypoglykémie v období odpočinku: během PA spotřebováván glykogen – po výkonu ↑ aktivita glykogensynthetázy, zásoba doplněna, zdroj krevní glu

 • zejména po větším fyzickém výkonu hrozí hypoglykémie i 6-14h po sportu – doplnit sacharidy

3. hyperglykémie:vstupněnízká hladina inzulinu → nižší utilizace glukosy ve svalu + vystupňovaná jaterní glukoneogeneza (exercise-induced) + ↑ kontraregulační hormony

dodr ovat z sady
Dodržovat zásady
 • před i po každém cvičení zkontrolovat glykemii, zejména pokud pacient cvičí poprvé nebo po delší době
 • pokud glykémie nad 15mmol/l či pod 5,5mmol/l je cvičení rizikové, před začátkem PA upravit hladinu glykémie
 • před každým intenzivnějším cvičením sníst 20-40g sacharidů
 • při delším cvičení než 60min průběžné doplňování E
 • pitný režim
 • vyhnout se aplikaci inzulinu do paží či stehen – rychlejší vstřebávání při sportu
dm 2 typu
DM 2. typu

typ: kombinovaný vytrvalostní + silový trénink

 • Vytrvalostní (aerobní) – zlepšení citlivosti svalových bb. k inzulinu → snížení glykemie
 • Silový – změna složení těla ve prospěch svalové tkáně + zlepšení inzulinové citlivosti
slide34
frekvence: minim. 3 nenásledující dny v týdnu, optim. obden
 • pozitivní efekt PA na glykemii – pouze 48h

 pravidelná PA !

slide35
Intenzita:mírná

60 – 70% TFmax (x autonomní neuropatie)

 • dostačující pro požadovaný metabolický efekt
 • adherence
 •  riziko úrazu
slide36
Trvání:

30 minut – v celku, 3 x 10minut, 2 x 15minut

 • příznivý metabolický efekt

60 minut

 • pokud je primárním cílem redukce hmotnosti
slide37
progrese:
 • Individuální (věk, komorbidity, funkční kapacita…)
 • Zaměřena na délku a frekvenci x intenzita
nevhodn sporty
Nevhodné sporty
 • Proliferativní retinopatie – aktivity ↑ TK
 • Neuropatie DK – aktivity s rizikem poranění DK, (turistika, kopaná…)
 • DM na inzulinu – sporty s nebezpečím hypoglykemie (vysokohorská turistika, potápění, parašutismus…)
kontraindikace
Kontraindikace:

absolutní =

 • pokročilé pozdní komplikace DM
 • Glykemie > 14 mmol/l + ketonurie
 • Glykemie > 17 mmol/l
obezita
Obezita

Pohybová aktivita vede:

 • Zabránění poklesu klidového energetického výdeje
 • ↑ postprandiálního energetického výdeje
 • ↑ oxidace tuků
 • Zachování aktivní svalové hmoty
 • Pozitivní ovlivnění rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění ( TK, snížení viscerální tukové tkáně, zlepšení inzulinové senzitivity, lipidového spektra…)
 • Pozitivní ovlivnění psychických funkcí
tr nink kardiaka
Trénink kardiaka
 • Fáze – hospitalizační – rhb v rámci lůžka, vertikalizace….
 • Fáze – časná ambulantní (rekonvalescence): 2-3 měsíce – rhb organizované programy
 • Fáze – pozdní ambulantní (udržovací) - individuální
1 f ze
1. fáze

Cíl: prevence dekondice, TEN, návrat k běžným denním aktivitám

Stratifikace dle závažnosti: nekomplikovaný IM = dobrá fce LKS, nejsou známky přetrvávající ischemie, elektricky stabilní

Klid na lůžku: 12-24h

RHB: ordinuje lékař, provádí fyzioterapeut

- Kontrola TF a TK (pravidlo: ↑ TF o 20-30, ↑ TKs o 30 mmHg), klinický stav

asn z t ov test
Časný zátěžový test
 • KI: výrazná insuficience LKS, nestabilní AP, AV blok II a III.st., komorové dysrytmie
 • Submaximální
 • Limitace: → symptom-limited

→ TF: TFklid + 30

70-75% TFmax

→ zátěž (MET 5)

→ RPE (13-14)

slide46
ICHS

vstupní zátěžový test – stanovení bezpečné TF

 • Česká kardiologická společnost: rhb programy jako organizované vytrvalostní tréninky 3x týdně po dobu 2-3měsíce, 60-70% TF max. (Kardiocentrum Motol)
 • ↓ morbidity a mortality
 • ↓ symptomů ICHS a zpomalení progrese ATS
 • Zlepšení V02max, pracovní tolerance
 • Zlepšení lipidového profilu, snížení TK
 • Beta blokátory! – zátěžový test provést při medikaci, stanovit cílovou TF na této terapii
hypertenze
Hypertenze

Reakce TK na zátěž:

a) systolický TK stoupá lineárně s rostoucí zátěží, dosahuje maxima mezi 200-240 mm Hg

b) diastolický TK se nemění nebo klesá – snížení periferní cévní rezistence

c) střední arteriální tlak = SV x perif. rezistence, během zátěže ↑ , protože zvýšení SV převýší snížení periferní rezistence, normální fyziologická odpověď

 • Hypertonici– typicky mnohem větší zvýšení systoly a někdy i zvýšení diastoly = střední arter. tlak je u nich mnohem větší, protože nedojde ke snížení perif. rezistence
 • Postexcercise hypotension– fenomén snížení TK pod klidovou hodnotu v období 2-3 h po zátěži, ne zcela objasněny mechanismy, důležitá úloha v roli PA z hlediska snížování TK u hypertoniků
slide48
EFEKT PA:
 • hypertrofie srdeční svaloviny → efektivnější práce srdce
 • snížení aktivity sympatiku
 • zlepšená citlivost bb. k inzulinu → nižší hladina inzulinu → snížené retence Na a vody
prim rn prevence hypertenze l ba m rn hypertenze
Primární prevence hypertenze + léčba mírné hypertenze:
 • pravidelná pohybová aktivita – svižná chůze 30min denně po většinu dní v týdnu
 • udržte si normální hmotnost (BMI 18,5 – 24,9)
 • omezte příjem alkoholu
 • omezte příjem soli (6g NaCl)
 • konzumujte více zeleniny, ovoce a nízkotučných mléčných výrobků, méně živočišných tuků
slide50
hypertenzní reakce = 200/100, hypertenzní krize 240/110
 • hypertenzní reakce během zátěžového testu – odhalíme skryté hypertoniky
 • PA vytrvalostního char. – snížení o 10mmHg TKs i TKd u mírných hypertoniků
 • Intenzita, frekvence, trvání a typ PA je dle doporučení ACSM stejná jako obecná dopor. pro zdánlivě zdravou populaci
 • Nižší intenzity 40-70% V02max. = stejné snížení TK jako PA při vyšší intenzitě, význam pro starší populaci
 • Jedinci s vysokou hypertenzí mají zařadit aerobní PA po zahájení farmakologické léčby – kombinace pomůže více redukovat TK s možností snížení farmak. Léčby
 • Silové cvičení není doporučováno jako primární forma PA, s výjimkou kruhového treninku (nebyl prokázán pozitivní efekt na snížení TK)
slide51
KI:
 • hypertenze III.st.,
 • klidový TKs nad 180 mm Hg,
 • insuficience LK,
 • aneurysma aorty,
 • závažné arytmie
ichdk
ICHDK
 • Manifestace systémové ATS
 • Klaudikace (bolesti a křeče svalů při PA) → klidové bolesti → ischemické ulcerace, gangreny → amputace
 • Limitace v běžném životě i sportovních aktivitách
 • VO2peak = 10-16ml/kg/min
terapie
Terapie:

Cíl: zmírnění symptomů, obnovení funkční zdatnosti

 • Režimová opatření(redukce rizikových faktorů: stop kouření, antisklerotická dieta…)
 • Farmakoterapie
 • Chirurgická léčba (angioplastika, bypass)
pohybov rehabilitace
Pohybová rehabilitace

Vstupní vyšetření:

 • Graded treadmill protocol (rychlost chůze konst., ↑ sklon běhátka)

Sledované parametry:

ICD – initial claudication distance

ACD – absolute claudication distance

 • funkční status – dotazníky (př. WIQ – walking impairment questionnaire)
efekt pohybov rhb
Efekt pohybové rhb:

Za 12-24 týdnů

 • Zlepšení ICD, ACD při treadmill testu
 • ↑ VO2 o 15-30%
 • ↑ rychlost a vzdálenost chůze
 • ↓ klaudikací
 • ↑ tolerance běžných denních činností

Mechanismus Ú: adaptace periferní cirkulace a metabolismu kosterního svalu???

tr nink ch ze
Trénink - chůze
 • Intenzita:

vstupně dána zátěžovým treadmill testem (symptom-limited)

následně - ↑ rychlost či sklon chodítka pokud pacient schopen chůze ≥ 10min bez klaudikací

slide57
Trvání: vstupně 10-15min

postupně přidáváme po 5min až do 50min intermitentní chůze

- Chůze do mírné až střední bolesti (3-4 na stupnici 1-5), poté odpočinek

slide58
Frekvence: 3-5 x týdně
 • celkem 3 měsíce
preventivn opat en b hem tr ninku
Preventivní opatření během tréninku
 • ↑ riziko kardiovaskulárních a muskuloskeletálních komplikací
 • Pacienti s anamnezou ICHS: monitorace TF během tréninku, TK před a po cvičení
plicn onemocn n
Plicní onemocnění

Respirační fyzioterapie:

1. Dechová gymnastika – vyvolává bezprostřední efekt, přechodnou úlevu, odstraňuje nadměrnou sekreci, zvyšuje lokální ventilaci

2. Trénink – vznik adaptace na zátěž – trvale zvyšuje funkční kapacitu a kvalitu života, efekt až po delší době, u středních a lehčích postižení

slide61
trénink formou chůze je nejúčinnější
 • ≥ 50% VO2max., 3-5x týdně 30-60min do zvýšené dušnosti, rychlost 4-5km
 • na ↑ TZ se doporučuje intervalový trenink → stejné výsledky jako kontinuální, pro pacienty méně únavný (pacienti limitováni dušností)
 • trenink inspiračních svalů – omezí dušnost x nemá podstatný vliv na výkonnost
dle acsm
Dle ACSM:

Principy preskribce PA stejné pro obstrukční i restrikční plicní onemocnění.

 • Jakákoli aerobní aktivita se zapojením velkých svalových skupin, optim. chůze – velmi důl. doporučit alternativní indoorovou aktivitu pro případ nevyhov. venkovních podmínek.
 • Technika pursed-lips breathing = ↓ dechové frekvence, ↑ dechového objemu, zlepšení oxygenace.

Cvičení s 02 nutné u jedinců s Pa02 pod 55mm Hg nebo Sa 02 pod 88%. !!!

chopn
CHOPN

Význam PA pro terapii CHOPN:

 • ↓ ventilace při dané zátěži
 • ↓ produkce laktátu – omezení acidozy
 • ↑ utilizace 02
 • ↑ oxidativní enzymatickou kapacitu velkých svalových skupin – dýchacích i končetinových
 • ↑ saturaci 02
 • metabolické zlepšení x obstrukce zůstává
 • zlepšení kvality života, funkční kapacity, zmírnění tíže dušnosti

Rizika PA:

 • dušnost z předčasné únavy DS, které nestačí na zvýšenou dechovou práci
 • obstrukce DC – vzestup ventilace je při zátěži omezen, TF naopak stoupá více než odpovídá zátěži
kontraindikace pa u chopn
Kontraindikace PA u CHOPN:
 • dekompenzované cor pulmonale
 • výrazné přetížení pravého srdce a plicní hypertenze
 • zátěžová hypoxemie
 • výrazné poruchy srdečního rytmu
z v r
Závěr:
 • ↑ PA u nemocných s CHOPN – zlepšení kvality života, u středně postižených (FEV1 > 1,2 l) i přežití až o 7 let x bez rehabilitačních programů
 • zkrácení doby hospitalizace a nákladů na léčbu
 • nemění se klidové spirometrické testy
poz t ov bronchospasmus
Pozátěžový bronchospasmus

Zevní příčiny: Hyperventilace vzduchem -20C → ventilační stres: vyplavení mediátorů

 • při opakování i zánětlivé změny
 • působení alergenů: při dlouhotrvající hyperventilaci je jejich příjem podstatně vyšší než při běžné aktivitě
 • 5-15 minut po ukončení zátěže
 • u astmatiků asi v 60-80% + u jiných osob s projevy alergie
 • u zdravých osob s projevy zvýšené citlivosti sliznice DC, při hyperventilaci a dýchání suchého a studeného vzduchu
slide67
Riziko vzniku u plavců v krytých bazénech: ve vrstvě vzduchu těsně nad hladinou je zvýšená koncentrace sloučenin chloru, při tréninku 4-6h denně vdechuje trénující 4-6g chloru, což překračuje několikrát hygienickou normu.
 • Vznik pozátěžového astmatu podporuje paradoxně i ↑ tonus parasympatiku jako projev vysoké trénovanosti (při diving reflexu riziko).
 • Po odeznění PA bez léčby do 40-60min následuje refrakterní fáze – 1-2h, kdy se PA nemůže objevit – což lze využít k prevenci.
z v r1
Závěr:
 • Intermitentní forma AB nebrání v účasti ve výkonnostním sportu za předpokladu trvalé odborné kontroly.
 • Nemusí znamenat žádný pokles výkonnosti, řada astmatiků získala medaile na OH.
 • Základem prevence je zvýšená hygiena prostředí a důsledná léčba všech infekcí DC.
 • Nejvhodnější prevencí: antagonisté leukotrienů – dlouhodobý Ú, nekonfliktní.
 • ! Znalost antidopingových pravidel.!
osteoporoza
Osteoporoza

↓ normálně mineralizované kostní hmoty, zhoršení kostní architektoniky → zvýšené riziko zlomenin

Fyzicky aktivní jedinci mají ↑ množství kostní hmoty než neaktivní

Unilaterální PA - ↑ BMD v zatěžované straně

efekt pa1
Efekt PA

mechanické zatěžování (gravitační síly, tah a tlak svalstva při pohybu)→ dráždění osteoblastů → přestavba kostních trámečků ve směru nejv. zatížení

 • Aktivity silové a s vysokou zátěží ↑ BMD x vytrvalostní trénink
 • Zapojení svalstva bez působení gravitace (plavání) ↓ BMD
slide71
Cíl:
 • ↑ kostní hmoty během a těsně po ukončení růstu - ↑ peak bone mass
 • Udržet kostní hmotu, ↓ rychlost úbytku během dospělosti
 • ↓ riziko pádů ve stáří
d ti adolescenti acsm
Děti, adolescenti (ACSM)

Typ: aktivity s dopadem - gymnastika, plyometrické cviky, skákání

silový trénink mírné intenzity;

Intenzita: vysoká z pohledu kost modelujících sil, z bezpečnostního hlediska posilování nemá překročit 60% 1-RM

Frekvence: alespoň 3 x týdně

Trvání: 10–20 min (2 a více x denně je efektivnější)

dosp l acsm
Dospělí (ACSM)

Typ: weight-bearing vytrvalostní aktivity (tenis; chůze do schodů; jogging)

aktivity zahrnující poskoky (volejbal, basketbal)

silový trénink (posilování s činkama)

Intenzita: střední až vysoká

Frekvence: vytrvalostní aktivity 3–5 x týdně; posilování 2-3 x týdně

Trvání: 30–60 min/den kombinace všech typů aktivit

principy tr ninku u osteoporozy drinkwater bl 1994
Principy tréninku u osteoporozy(Drinkwater BL, 1994)
 • Specifita: efekt lokální → zatěžovat postiženou kost
 • Přetížení: stimulus musí být větší než je při běžných denních aktivitách
 • Reversibilita: pozitivní efekt vymizí pokud vymizí stimulus
 • Iniciální hodnota: nejv.profit z PA mají jedinci s nízkou iniciální BMD
 • Klesající odezva: po určité periodě tréninku trvají další změny mnohem déle
slide75
Signifikantní změny BMD detekovatelné za 9-12 měsíců
 • Významný je nárůst ≥ 1% (prům. úbytek je 0.5-1%/rok)
slide76
Máme okamžitý, bezpečný a spolehlivý prostředek na jeden z největších rizikových faktorůnezdravého způsobu života. Je zdarma. Funguje u bohatých a chudých, u mužů a žen, u mladých a starých.

Je to fyzická aktivita.

Alespoň 30 minut

každý den.

….zajistí požadavky na prevenci řady civilizačních nemocí, efekt bude veliký.

Dr Gro Harlem Bruntland

Director General

World Health Organization

ad