p sivu
Download
Skip this Video
Download Presentation
PÄÄSIVU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

PÄÄSIVU - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

PÄÄSIVU. Tööstusettevõtte jäätmekäitluse kuluefektiivne juhtimine Marko Kippa 27.04.12. YRITYSINFO. KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA. KONSERNITIEDOT. ENDAST: Haridus EBS – strateegiline juhtimine Tallinna Tehnikaülikool – inseneri kvalifikatsioon Töökogemus AS Kuusakoski – juhatuse liige

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PÄÄSIVU' - montana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p sivu

PÄÄSIVU

Tööstusettevõtte jäätmekäitluse kuluefektiivne juhtimine

Marko Kippa

27.04.12

YRITYSINFO

KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA

KONSERNITIEDOT

slide2

ENDAST:

 • Haridus

EBS – strateegiline juhtimine

Tallinna Tehnikaülikool – inseneri kvalifikatsioon

 • Töökogemus

AS Kuusakoski – juhatuse liige

AS Kuusakoski – Balti regiooni ostujuht

AS ET Eksmet - tegevdirektor

kuusakoski group oy
Kuusakoski Group Oy

Kuusakoski Group Oy hõlmab ringlussevõtuga tegelevaid Kuusakoski Oy tütarettevõtteid ning alumiiniumkomponentide tootjaid Alteams Oy-d koos oma tütarfirmadega.

 • Kuusakoski Oy on Põhja-Euroopa juhtiv tööstuslik ringlussevõtja ning metallide ümbertöötleja ja tarnija. Kogu maailmas ettevõttel on rohkem kui 100 kontorit.

Kuusakoski Group

Kuusakoski Recycling

Alteams Group

 • Alteams Group on üks Euroopa suurimaid valatud alumiinium komponentide tootjad. Alteams töötab kuues riigis ja selle peamised kliendid on telekommunikatsiooni-, auto-, elektri- ja elektroonikatööstus. Kogu maailmas on Alteams Group andmesidetööstuses suurim tõste- ja käitlusseadmete tarnija.
slide4

KUUSAKOSKI on taaskasutuse teerajaja kelle oskuste ja teadmiste kaudu saavad kasutusest kõrvaldatud materjalid toorainena uue elu.

 • 11 riiki, üle 100 harukontori
 • Tegevuspiirkonnad Soome, Rootsi, Taani, Baltikum, Poola, Venemaa, Inglismaa, USA ja Hiina
 • Põhilisemad turud Euroopa ja Aasia
 • Kuusakoski töötajad on pühendatud ringlussevõtu spetsialistid, kes teavad, ettevõtte ajalugu, strateegiat, eesmärke ja tööpõhimõtteid.
 • 2010.a olid Kuusakoski Group Oy kogukäive 814 milj EUR ja töötajaid enam kui 3300. Kuusakoski asutati 1914.
eesti kuusakoski as

1992 - tegevuse algusaasta

 • 1999 - AS Eesti Metalliekspordi enamusaktsiad müüakse Soome vanametalli firmale Kuusakoski OY (KKOY)
 • 2004 - ainuaktsionäri otsusega muudeti AS Eesti Metallieksport põhikirjas ettevõtte ärinimi, milleks sai AS Kuusakoski
 • Võtmenäitajad aastal 2010:
  • Käive 900 milj EEK
  • Töötajate arv keskmiselt 99

Eesti Kuusakoski AS

metallide taaskasutus

Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. Kui metalli valmistatakse taaskasutatavast toorainest, hoitakse sõltuvalt tootest kokku 60–90% energiat.

 • Võtame vastu:
 • Sõidukeid
 • Akusid
 • Tööstustootmises tekkivaid metallijäätmeid
 • Väärismetalle sisaldavaid jäätmeid
 • Trükkplaate ja ilmutijääke

Metallide taaskasutus

 • Materjalide kogumine, töötlemine ja transport on korraldatud üleriigilise võrgustikuna, mis tagab meie klientidele võimalikult lihtsad ja majanduslikult tasuvad taaskasutusteenused.

Kuusakoskile väljastatud keskkonnasertifikaat ISO nr 14001:2004 tõendab jäätmekäitluse vastavust ohutusstandarditele.

kliendikeskne kompleksteenus ettev tetele

Paralleelselt vanametalli käitlusega on 2011.aastaks arendanud välja kompleksteenus, mis hõlmab järgmiste jäätmete vastuvõttu:

 • Elektri- ja elektroonikajäätmed
 • Ohtlikud jäätmed
 • Plastijäätmed
 • Kilejäätmed
 • Papi ja kartongi jäätmed
 • Puit ja puidujäätmed
 • Lammutus- ja ehitusjäätmed

Kliendikeskne kompleksteenus ettevõtetele

Kuusakoskile väljastatud keskkonnasertifikaat ISO nr 14001:2004 tõendab jäätmekäitluse vastavust ohutusstandarditele.

lisateenused

Lammutustöödega tegeleva ettevõttena pakub Kuusakoski tööstus- ja avalikule sektorile kompleksseid lammutus- ja renoveerimisteenuseid ning nendega seonduvaid taaskasutusteenuseid:

 • Hooned
 • Konstruktsioonid
 • Tehased ja seadmed materjalist sõltumata
 • Renoveerimisega seotud demonteerimisteenused
 • Biokütuse tootmine

Lisateenused

kuusakoski kompleks ja lisateenused j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel

Läbi laiema tootevaliku tõsta Kuusakoski AS klienditeenindustaset.

  • Pakkuda klientidele erinevat liiki jäätmete käitlemisel efektiivseimat lahendust.
 • Lisaväärtuse loomine keskkkonnale: väheneb ohtlike jäätmete sattumise tõenäosus olmeprügisse, misläbi soodustame inimkonna vajaduste rahuldamist ilma tulevastele põlvkondadele kahju tekitamata.
 • Lisaväärtuse loomine sotsiaalses plaanis: eesmärgipärane panus ühiskonna huvide täideviimiseks.

Kuusakoski kompleks- ja lisateenused jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel

v tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 1
Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (1)
 • Jäätmete liigiti kogumine
 • Jäätmekäitlus on enamasti mahuäri – mahuefekt annab märkimisväärset kulude kokkuhoidu ning samas tähendab ka tulude suurenemist
 • Kompleksteenus (pakettlahendus) – üks liik kompenseerib teise kulukust
 • Keskendumine põhitegevusele – tootmisettevõtte kompentents reeglina tootmises , mitte jäätmemajanduse korraldamises (teenuste sisseostmine)
 • Pädevus , kvalifikatsioon
v tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 2
Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (2)
 • Väiksemahuliste jäätmekoguste käitlemine- nn BigBag teenus ( ühekordne väljaostuhind sisaldab nii käitlushinda kui ka transporditeenust)
 • Jäätmearuandluse korraldamine (online teenus)
 • Võimekus pakkuda samu teenuseid erinavtes asukohtades (üleriigiline , riikidevaheline) – globaliseeruv ühiskond
 • Renditöötaja/ jäätmekäitlusala spetsialist – konsulteerimas /korraldamas jäätmemajandust kliendi ettevõttes
v tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 3
Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (3)
 • Reuse – korduvkasutus
 • Erineva oskusteabega jäätmekäitlejate koostöös tekkiv sünergia
 • Materjali tundmine – mida täpsem on sisendinfo, seda täpsem ning sageli ka tulusam on käitlusteenuse lahendus
 • Uute kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtt
 • Logistika
taaskasutus on m istlik
Taaskasutus on mõistlik
 • Taaskasutuse läbi saame aidata vähendada süsinikdioksiidi saastet, reovete teket ja prügilas ladustatavaid jäätmeid.
 • Võrdselt oluline on nii üksikisiku kui ka suurettevõtete tegevus, sest väikestest kogustest saavad lõpuks kokku suured.
 • Kuusakoski taaskasutusprotsesside kaudu töödeldakse tarbetu materjal uueks vajalikuks tooraineks. Lõpptulemuseks on tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud erinevad metallid, kiud ja energia.

Tooge mittevajalikud materjalid meile ning suuname need uuesti kaustusse!

ohud j tmek itluse korraldamisel 1
Ohud jäätmekäitluse korraldamisel (1)
 • Teenusepakkuja , kellel puuduvad vajalikud litsentsid
 • Mahtude , koguste ebatäpne esitamine käitleja poolt
 • Selgus hinnastamisel ( NB! näiteks automaatne vähendus prahiprotsendina postiivse väärtusega materjalidel)
 • Ettevõtte jätkusuutlikkus ning keskkonnahoid ( ettekirjutuse ilmnemisel registreeritakse sarnase ärinimega uus juriidiline keha , mille alt tegevus jätkub; ettevõtted , kes reklaamivad teenus aga kunagi ei too välja oma firma ärinime)
ohud j tmek itluse korraldamisel 2
Ohud jäätmekäitluse korraldamisel (2)
 • Käibemaks /pöörkäibemaksustamine
 • Nõutavate protseduuride teadlik eiramine
trendid j tmek itluses
Trendid jäätmekäitluses
 • Tooraine nõudlus siirdub üha enam arengumaadesse
 • Suurenevad nõudmised seadusandluses ning keskonnateadlikkuse tõus
 • Tarbimisühiskond tekitab enam tarvidust sekundaarse tooraine järele , kuid toorme töötlemine nõuab uusi produktiivsemaid ning keerukamaid jäätmekäitlus meetodite kasutuselevõttu
 • URBAN MINING - sekundaare toore
urban mining 1
Urban mining (1)
 • 60% roostevaba terasest, 40% vasest, 33% alumiiniumist , 35% pliist, 30% tsingist on juba käesolevaks hetkeks toodetud sekundaarsest toorainest
 • Sõiduautodes kasutatakse 25% ning kodumajapidamisseadmetes 75% ulatuses sekundaarset päritolu rauda
 • Haruldaste metallide ( plaatina, indium , tantalum) ressurss hakkab ammenduma prognooside järgi 5-20 aasta jooksul , juhul kui materjali ringlussevõttu ei parandata hoomatavalt ( WEEE)
 • Rehvide kütteväärtus on võrdeline õliga ning 25% võrra suurem kivisöest
slide19

Esimene tonn rauda valmistati maailmas rauamaagist, viimane tonn rauda valmistatakse kunagi tulevikus vanametallist!

p sivu1

PÄÄSIVU

Muudame üheskoos maailma rohelisemaks!

YRITYSINFO

KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA

KONSERNITIEDOT

ad