PÄÄSIVU - PowerPoint PPT Presentation

P sivu
Download
1 / 20

 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PÄÄSIVU. Tööstusettevõtte jäätmekäitluse kuluefektiivne juhtimine Marko Kippa 27.04.12. YRITYSINFO. KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA. KONSERNITIEDOT. ENDAST: Haridus EBS – strateegiline juhtimine Tallinna Tehnikaülikool – inseneri kvalifikatsioon Töökogemus AS Kuusakoski – juhatuse liige

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PÄÄSIVU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P sivu

PÄÄSIVU

Tööstusettevõtte jäätmekäitluse kuluefektiivne juhtimine

Marko Kippa

27.04.12

YRITYSINFO

KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA

KONSERNITIEDOT


P sivu

ENDAST:

 • Haridus

  EBS – strateegiline juhtimine

  Tallinna Tehnikaülikool – inseneri kvalifikatsioon

 • Töökogemus

  AS Kuusakoski – juhatuse liige

  AS Kuusakoski – Balti regiooni ostujuht

  AS ET Eksmet - tegevdirektor


Kuusakoski group oy

Kuusakoski Group Oy

Kuusakoski Group Oy hõlmab ringlussevõtuga tegelevaid Kuusakoski Oy tütarettevõtteid ning alumiiniumkomponentide tootjaid Alteams Oy-d koos oma tütarfirmadega.

 • Kuusakoski Oy on Põhja-Euroopa juhtiv tööstuslik ringlussevõtja ning metallide ümbertöötleja ja tarnija. Kogu maailmas ettevõttel on rohkem kui 100 kontorit.

Kuusakoski Group

Kuusakoski Recycling

Alteams Group

 • Alteams Group on üks Euroopa suurimaid valatud alumiinium komponentide tootjad. Alteams töötab kuues riigis ja selle peamised kliendid on telekommunikatsiooni-, auto-, elektri- ja elektroonikatööstus. Kogu maailmas on Alteams Group andmesidetööstuses suurim tõste- ja käitlusseadmete tarnija.


P sivu

KUUSAKOSKI on taaskasutuse teerajaja kelle oskuste ja teadmiste kaudu saavad kasutusest kõrvaldatud materjalid toorainena uue elu.

 • 11 riiki, üle 100 harukontori

 • Tegevuspiirkonnad Soome, Rootsi, Taani, Baltikum, Poola, Venemaa, Inglismaa, USA ja Hiina

 • Põhilisemad turud Euroopa ja Aasia

 • Kuusakoski töötajad on pühendatud ringlussevõtu spetsialistid, kes teavad, ettevõtte ajalugu, strateegiat, eesmärke ja tööpõhimõtteid.

 • 2010.a olid Kuusakoski Group Oy kogukäive 814 milj EUR ja töötajaid enam kui 3300. Kuusakoski asutati 1914.


Kontserni struktuur

Kontserni struktuur


Eesti kuusakoski as

 • 1992 - tegevuse algusaasta

 • 1999 - AS Eesti Metalliekspordi enamusaktsiad müüakse Soome vanametalli firmale Kuusakoski OY (KKOY)

 • 2004 - ainuaktsionäri otsusega muudeti AS Eesti Metallieksport põhikirjas ettevõtte ärinimi, milleks sai AS Kuusakoski

 • Võtmenäitajad aastal 2010:

  • Käive 900 milj EEK

  • Töötajate arv keskmiselt 99

Eesti Kuusakoski AS


Metallide taaskasutus

 • Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. Kui metalli valmistatakse taaskasutatavast toorainest, hoitakse sõltuvalt tootest kokku 60–90% energiat.

 • Võtame vastu:

 • Sõidukeid

 • Akusid

 • Tööstustootmises tekkivaid metallijäätmeid

 • Väärismetalle sisaldavaid jäätmeid

 • Trükkplaate ja ilmutijääke

Metallide taaskasutus

 • Materjalide kogumine, töötlemine ja transport on korraldatud üleriigilise võrgustikuna, mis tagab meie klientidele võimalikult lihtsad ja majanduslikult tasuvad taaskasutusteenused.

Kuusakoskile väljastatud keskkonnasertifikaat ISO nr 14001:2004 tõendab jäätmekäitluse vastavust ohutusstandarditele.


Kliendikeskne kompleksteenus ettev tetele

 • Paralleelselt vanametalli käitlusega on 2011.aastaks arendanud välja kompleksteenus, mis hõlmab järgmiste jäätmete vastuvõttu:

 • Elektri- ja elektroonikajäätmed

 • Ohtlikud jäätmed

 • Plastijäätmed

 • Kilejäätmed

 • Papi ja kartongi jäätmed

 • Puit ja puidujäätmed

 • Lammutus- ja ehitusjäätmed

Kliendikeskne kompleksteenus ettevõtetele

Kuusakoskile väljastatud keskkonnasertifikaat ISO nr 14001:2004 tõendab jäätmekäitluse vastavust ohutusstandarditele.


Lisateenused

Lammutustöödega tegeleva ettevõttena pakub Kuusakoski tööstus- ja avalikule sektorile kompleksseid lammutus- ja renoveerimisteenuseid ning nendega seonduvaid taaskasutusteenuseid:

 • Hooned

 • Konstruktsioonid

 • Tehased ja seadmed materjalist sõltumata

 • Renoveerimisega seotud demonteerimisteenused

 • Biokütuse tootmine

Lisateenused


Kuusakoski kompleks ja lisateenused j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel

 • Läbi laiema tootevaliku tõsta Kuusakoski AS klienditeenindustaset.

 • Pakkuda klientidele erinevat liiki jäätmete käitlemisel efektiivseimat lahendust.

 • Lisaväärtuse loomine keskkkonnale: väheneb ohtlike jäätmete sattumise tõenäosus olmeprügisse, misläbi soodustame inimkonna vajaduste rahuldamist ilma tulevastele põlvkondadele kahju tekitamata.

 • Lisaväärtuse loomine sotsiaalses plaanis: eesmärgipärane panus ühiskonna huvide täideviimiseks.

 • Kuusakoski kompleks- ja lisateenused jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel


  V tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 1

  Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (1)

  • Jäätmete liigiti kogumine

  • Jäätmekäitlus on enamasti mahuäri – mahuefekt annab märkimisväärset kulude kokkuhoidu ning samas tähendab ka tulude suurenemist

  • Kompleksteenus (pakettlahendus) – üks liik kompenseerib teise kulukust

  • Keskendumine põhitegevusele – tootmisettevõtte kompentents reeglina tootmises , mitte jäätmemajanduse korraldamises (teenuste sisseostmine)

  • Pädevus , kvalifikatsioon


  V tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 2

  Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (2)

  • Väiksemahuliste jäätmekoguste käitlemine- nn BigBag teenus ( ühekordne väljaostuhind sisaldab nii käitlushinda kui ka transporditeenust)

  • Jäätmearuandluse korraldamine (online teenus)

  • Võimekus pakkuda samu teenuseid erinavtes asukohtades (üleriigiline , riikidevaheline) – globaliseeruv ühiskond

  • Renditöötaja/ jäätmekäitlusala spetsialist – konsulteerimas /korraldamas jäätmemajandust kliendi ettevõttes


  V tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 3

  Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (3)

  • Reuse – korduvkasutus

  • Erineva oskusteabega jäätmekäitlejate koostöös tekkiv sünergia

  • Materjali tundmine – mida täpsem on sisendinfo, seda täpsem ning sageli ka tulusam on käitlusteenuse lahendus

  • Uute kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtt

  • Logistika


  Taaskasutus on m istlik

  Taaskasutus on mõistlik

  • Taaskasutuse läbi saame aidata vähendada süsinikdioksiidi saastet, reovete teket ja prügilas ladustatavaid jäätmeid.

  • Võrdselt oluline on nii üksikisiku kui ka suurettevõtete tegevus, sest väikestest kogustest saavad lõpuks kokku suured.

  • Kuusakoski taaskasutusprotsesside kaudu töödeldakse tarbetu materjal uueks vajalikuks tooraineks. Lõpptulemuseks on tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud erinevad metallid, kiud ja energia.

  Tooge mittevajalikud materjalid meile ning suuname need uuesti kaustusse!


  Ohud j tmek itluse korraldamisel 1

  Ohud jäätmekäitluse korraldamisel (1)

  • Teenusepakkuja , kellel puuduvad vajalikud litsentsid

  • Mahtude , koguste ebatäpne esitamine käitleja poolt

  • Selgus hinnastamisel ( NB! näiteks automaatne vähendus prahiprotsendina postiivse väärtusega materjalidel)

  • Ettevõtte jätkusuutlikkus ning keskkonnahoid ( ettekirjutuse ilmnemisel registreeritakse sarnase ärinimega uus juriidiline keha , mille alt tegevus jätkub; ettevõtted , kes reklaamivad teenus aga kunagi ei too välja oma firma ärinime)


  Ohud j tmek itluse korraldamisel 2

  Ohud jäätmekäitluse korraldamisel (2)

  • Käibemaks /pöörkäibemaksustamine

  • Nõutavate protseduuride teadlik eiramine


  Trendid j tmek itluses

  Trendid jäätmekäitluses

  • Tooraine nõudlus siirdub üha enam arengumaadesse

  • Suurenevad nõudmised seadusandluses ning keskonnateadlikkuse tõus

  • Tarbimisühiskond tekitab enam tarvidust sekundaarse tooraine järele , kuid toorme töötlemine nõuab uusi produktiivsemaid ning keerukamaid jäätmekäitlus meetodite kasutuselevõttu

  • URBAN MINING - sekundaare toore


  Urban mining 1

  Urban mining (1)

  • 60% roostevaba terasest, 40% vasest, 33% alumiiniumist , 35% pliist, 30% tsingist on juba käesolevaks hetkeks toodetud sekundaarsest toorainest

  • Sõiduautodes kasutatakse 25% ning kodumajapidamisseadmetes 75% ulatuses sekundaarset päritolu rauda

  • Haruldaste metallide ( plaatina, indium , tantalum) ressurss hakkab ammenduma prognooside järgi 5-20 aasta jooksul , juhul kui materjali ringlussevõttu ei parandata hoomatavalt ( WEEE)

  • Rehvide kütteväärtus on võrdeline õliga ning 25% võrra suurem kivisöest


  P sivu

  Esimene tonn rauda valmistati maailmas rauamaagist, viimane tonn rauda valmistatakse kunagi tulevikus vanametallist!


  P sivu1

  PÄÄSIVU

  Muudame üheskoosmaailma rohelisemaks!

  YRITYSINFO

  KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA

  KONSERNITIEDOT


 • Login