Forelesning nr 11 inf 1411 elektroniske systemer
Download
1 / 32

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer. Operasjonsforsterkere. Dagens temaer. Ideel operasjonsforsterker Operasjonsforsterker-karakteristikker Differensiell forsterker Opamp-kretser Dagens temaer er hentet fra kapittel 18.1-18.6. Historikk .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer' - montana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forelesning nr 11 inf 1411 elektroniske systemer

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer

Operasjonsforsterkere

INF 1411


Dagens temaer
Dagens temaer

 • Ideel operasjonsforsterker

 • Operasjonsforsterker-karakteristikker

 • Differensiell forsterker

 • Opamp-kretser

 • Dagens temaer er hentet fra kapittel 18.1-18.6

INF 1411


Historikk
Historikk

 • Operasjonsforsterkeren ble oppfunnet på 1940-tallet og implementert med radiorør

 • Virkemåten er stort sett uendret

 • Som for øvrig for elektronikk har

  • Mindre størrelse

  • Lavere effektforbruk

  • Lavere pris

  • Bedre pålitelighet

 • De første opamp’er var bygget med diskrete komponenter, dagens ofte integrert med annen elektronikk

INF 1411


Enkel opamp modell
Enkel opamp-modell

 • Skjematisk tegnes en opamp slik vist i figur b)

 • Siden opamp er en aktiv enhet, trengs ekstern strømforsyning og kalibreringssignaler

 • En opamp kan ses på som en enkel forsterker med følgende sammenheng mellom input og output (A er gain eller forsterkning):

INF 1411


Karakteristikker til en ideel opamp
Karakteristikker til en ideel opamp

 • En ideell operasjonsforsterker har følgende egenskaper:

  • Input-motstanden Ri=∞

  • Output-motstanden Ro=0

  • Spenningsforsterkningen Av= ∞

  • Båndbredden= ∞

  • V0=0 når V1=V2, uavhengig av størrelsesordenen til V1

INF 1411


Oppbygging av opamp
Oppbygging av opamp

 • De fleste opamp’er har et differensielt steg først, etterfulgt av en spenningsforsterker (klasse A) og tilslutt en push-pull forsterker (klasse B)

INF 1411


Differensiell forsterker
Differensiell forsterker

 • De fleste opamp’er har et differensielt steg først, etterfulgt av en spenningsforsterker (klasse A) og tilslutt en push-pull forsterker (klasse B)

 • Differensielle forsterkere («Diffamp») har fordeler sammelignet med andre forsterker, bla, undertrykker de «commom-mode» støy (støy som er tilstede i begge input-signalene

 • Diffamps kan designes både med BJT og FET; sistnevnte brukes hvis veldig høy inngangsmotstand er påkrevet

INF 1411


Differensiell forsterker forts
Differensiell forsterker (forts)

 • Virkemåte når det ene input-signalet er koblet til jord («single-ended mode»)

+VCC

SignaletvedkollektorentilQ2erikke-invertert.

SignaletvedkollektorentilQ1erinvertert.

RC1

RC2

Q1

Q2

RE

Input er i single-ended modus

Vedemitterneersignalethalvpartenav input.

-VEE

INF 1411


Differensiell forsterker forts1
Differensiell forsterker (forts)

 • Når begge input er koblet til signaler, og de er ute av fase kalles det for differensiell modus

+VCC

 • Hver av output-signalene er større enn input-signalene

RC1

RC2

Q1

Q2

RE

Input uteavfase

Inputs out of phase

-VEE

INF 1411


Differensiell forsterker forts2
Differensiell forsterker (forts)

 • Når begge input er koblet sammen, eller de er i fase, opererer diffampen i common-mode

+VCC

RC1

RC2

Når input-signaleneer i fase, kansellerer de hverandreog output ligger rundt 0 volt

Q1

Q2

RE

Input er i fase

-VEE

 • Hver av output-signalene er større enn input-signalene

INF 1411


Implementasjon 741 type
Implementasjon (741-type)

Strømspeil

Differensiell forsterker

Spenningsnivå-

skifter

Utgangssteg

Strømspeil

Klasse A gain steg

INF 1411


Negativ tilbakekobling
Negativ tilbakekobling

 • Tilbakekobling er en utbredt teknikk i bla kontrollsystemer og forsterkere for å bedre linearitet

 • Brukt på en diffamp fører negativ tilbakekobling til at de to input-signalene alltid er i fase, men forskjellen i amplitude mellom dem forsterkes opp

 • Hvis et input-signal hadde blitt koblet til jord og det andre til en ekstern kilde, ville små variasjoner ført til et stort output-signal (metning)

INF 1411


Sp rsm l
Spørsmål

 • Nevn to regler som gjelder for en ideel opamp?

 • Hvilke tre deler består en opamp av?

 • Hva er fordelen med en differensiell forsterker (diffamp)?

 • Nevn grunner til at båndbredden ikke er uendelig

 • Nevn grunner til at forsterkningen A ikke kan være uendelig

 • Hvor stor input-motstand har en ideel opamp

 • Hvor stor output-motstand har en ideell opamp

INF 1411


Opamp med negativ feedback
Opamp med negativ feedback

 • For å forstå virkemåten til en krets med negativ tilbakekobling brukes en inverterende forsterker::

INF 1411


Inverterende forsterker forts
Inverterende forsterker (forts.)

 • Ønsker å finne utgangssignalet vout som funksjon av vin

 • Setter opp KVL for kretsen:

INF 1411


Inverterende forsterker forts1
Inverterende forsterker (forts.)

 • Ved å anta at begge terminalene har samme spenning (virtuell jord) får vi at

 • Har nå to ligninger med to ukjente og dette gir:

INF 1411


Inverterende forsterker forts2
Inverterende forsterker (forts.)

 • A er gitt av forholdet mellom Rf og R1:

 • Ser på oppførselen med vin=5sin(3t)mV, R1=4.7kΩ, Rf=47k Ω

 • Dette gir vout=-50sin(3t)mV

INF 1411


Ikke inverterende forsterker
Ikke-inverterende forsterker

 • Hvis man ikke ønsker invertert output, kan man benytte en ikke-inverterende forsterker

 • Bruker KCL for å finne vout som funksjon av vin:

INF 1411


Ikke inverterende forsterker forts
Ikke-inverterende forsterker (forts)

 • Ser på oppførselen med vin=5sin(3t)mV, R1=4.7kΩ, Rf=47k Ω

 • Dette gir vout=-55sin(3t)mV

 • Merk forskjellen i A mellom inverterende og ikke-inverterende forsterker.

 • En inverterende forsterker har A>0, mens en ikke-inverterende har A≥1

INF 1411


Spenningsf lger
Spenningsfølger

 • En annen mye brukt konfigurasjon er spenningsfølgeren (buffer)

 • Spenningsfølgeren brukes blant annet for å elektrisk isolere input fra output

INF 1411


Praktiske opamp er
Praktiske opamp’er

 • Ved å ta utgangspunkt i den enkle opamp-modellen kan man sette opp hvordan en fysisk opamp avviker fra en ideel

INF 1411


Praktiske opamp er forts
Praktiske opamp’er (forts)

 • Denne modellene har tre parametre som klassifiserer opampen:

  • Inngangsresistansen Ri

  • Utgangsresistansen Ro

  • Forsterkningen A

 • For en fysisk opamp er Ri typisk MΩ eller større

 • Utgangsmotstanden Ro er noen få Ohm

 • Forsterkningen (open-loop, dvs opamp’en alene) er vanligvis fra 105 og større

 • Spesialiserte opamp’er kan ha helt andre verdier

INF 1411


Praktiske opamp’er (forts)

 • Fra den enkle modellen kan man utlede de to ideelle opampreglene (repetisjon):

  • Det er ingen spenningsforskjell mellom inngangsterminalene

  • Det går ingen strøm inn i inngangsterminalene

 • Utgangsspeninngen er gitt av

 • Hvis A er svært stor, vil derfor vd bli svært liten, siden voutikke kan være høyere enn spenningsforsyningen

INF 1411


Praktiske opamp’er (forts)

 • Hvis utgangsmotstanden Ro er større enn 0, vil output-spenningen voutsynke når utgangsstrømmen iout øker

 • En ideell opamp bør derfor ha Ro =0

 • I praktiske kretser er det viktig at utgangsmotstanden i forhold til lastmotstanden er så liten som mulig slik at det ikke blir spenningsfall som i sin tur er for mye avhengig av utgangsstrømmen

INF 1411


Common mode rejection
Common-mode rejection

 • Utgangsspenningen er proporsjonalt avhengig av spenningsforskjellen mellom inngangsterminalene

 • I en ideell opamp’en vil en felles spenningskomponent ikke påvirke utgangssignalet:

 • I en fysisk opamp vil en felles spenningskomponent påvirke utgangssignalet

 • Common-mode forsterkning (gain) er definert som

  der voCM er utgangsspenningen når inngangen er v1=v2=vCM

INF 1411


Common mode rejection1
Common-mode rejection

 • Common-mode rejection ratio CMRR er definert som forholdet mellom gain i differensiell og common modi

 • CMRR oppgis ofte på decibelskala (logaritmisk)

 • I decibel vil en dobling av CMRR innebære en økning på 6

INF 1411


Metning saturation
Metning (saturation)

 • Metning er et ikke-lineært fenomen som opptrer når økning av inngangsspenningen ikke lenger gir økning i utgangsspenningen

 • Utgangsspenningen fra en opamp kan aldri overstige forsynings-spenningen (forsterkningen er derfor i praksis begrenset)

 • Transistorene som driver utgangen i opamp’en har konstant spenningsfall som gjør at maks utgangsspenning ligger under maks forsyningsspenning

INF 1411


Metning forts
Metning (forts.)

 • Når opamp’en er i metning, opererer den utenfor det lineære området.

 • Overgangen fra lineært område til metning er ikke nødvendigvis symmetrisk, dvs

 • Den positive og negative metningsspenningen er heller ikke alltid like, dvs

INF 1411


Input offset spenning
Input offset-spenning

 • Hvis inngangsterminalene er koblet sammen vil vd=0, og dermed vout=0, hvis opamp’en er ideell

 • I praksis vil imidlertid vout ≠ 0 når vd=0

 • Denne effekten kalles for input offset spenning

 • Opamp’er er utstyrt med to ekstra terminaler slik at offset spenningen kan justeres til 0

INF 1411


Slew rate
Slew rate

 • Slew rate er et mål på hvor raskt utgangssignalet klarer å endre seg når inngangssignalet endrer seg

 • Slew rate måles i volt per sekund på utgangen

 • Ulike opamp’er har ulike slew rates

 • Opamp’er som har høy maksimal output-spenning vil typisk ha lav slew-rate

 • Slew rate vil bestemme hva som er opamp’ens båndbredde, dvs anvendelige frekvensområde

INF 1411Sp rsm l1
Spørsmål

 • Hva menes med common mode?

 • Hva menes med differensiell mode?

 • Hva menes med CMRR?

 • Hva menes med slew rate?

 • Hva menes med metning?

 • Hva er mulige årsaker til slew rate?

 • Hvis opamp’en ikke er i metning, hvilket område opererer den i da?

INF 1411


ad