Allm n introduction principerna
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Allmän Introduction Principerna PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Allmän Introduction Principerna. Hur uppstår lycka? När längtan uppfylls!. rättfärdighet (ursprungligt sinne). godhet. sann glädje och lycka. Längtan. orättfärdighet (ont sinne). ondska. Falsk glädje och lycka. samvetet svider lidande. 1.Lycka. individuell.

Download Presentation

Allmän Introduction Principerna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Allmän IntroductionPrinciperna


Hur uppstår lycka?När längtan uppfylls!

rättfärdighet (ursprungligt sinne)

godhet

sann glädje och lycka

Längtan

orättfärdighet (ont sinne)

ondska

Falsk glädje och lycka

samvetet svider

lidande

1.Lycka


individuell

Ursprungligt ont

sinnesinne

godhet

ondska

2. Människans konflikt

Rom 3:10,11…“Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud.

Rom 7:22-24…i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar.…


Individen

Ursprungl. ont

sinne sinne

ondska

godhet

farnilj

samhälle

nation

värld

historia


alla människor inre konflikt förstörelse

Syndafallet

alla varelser konflikt förstörelse


För sentatt baraångrasig!andligt

fallettillstånd

Räddning från land krävs!Någonabsolut syndfri


human beings

kropp

sinne

inre okunskap

yttre okunskap

inre sanning

(religion)

inre kunskap

yttre sanning

(vetenskap)

yttre kunskap

evig lycka

3. Mänsklig okunskap

okunskapkunskap


fundamentala frågor om livet förblir olösta.

nödvändigt att lyfta blicken från den yttre och resulterande världen av fenomen, till den inre och orsakande världen, världen av essens.

4. Vägar till lösningar av grundläggande frågorna om mänskligt liv

a.Sökning inom den resulterande, materiella världen (vetenskap)


Grundläggande frågor om livet förblir fortfarande olösta

Dagens kristna

1) Materialism kommunism

b. Sökning inom den osynliga världen (religion, filosofi)

2) Rasism

3) Sexuell omoral


Det är nödvändigt att förklara på ett vetenskapligt sätt dvs., logiskt och med bevis.

Orsaker till passivitet och svagheter i dagens religioner

1)Försenar livet i sökandet efter evigt liv; förnekar kroppsliga nöjen för andliga välsignelser

2) De traditionella doktrinerna saknar för det mesta vetenskapliga förklaringar


Människor

Sinne

Kropp

inre okunskap

yttre okunskap

inre sanning

(religion)

yttre sanning

(vetenskap)

Ny sanning

5. Nödvändighet av Ny Sanning


6. Nya sanningens uppgift

  • Att förena kunskap genom att förena den inre

  • sanningen (religion) och den yttre sanningen (vetenskap)

2) Att uppenbara Gud och hans hjärta

3) Att avsluta historien av konflikt and kamp

4) Att förverkliga en enda stor familj av hela mänskligheten

5) Att lösa livets grundläggande frågor

6) Att förklara historiens mål

7) Att förklara oklarheter i kristen lära


Joh 16:25“Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern.”

Joh 16:12,13“Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen...”

Upp 10:11“Du måste profetera på nytt om många länder och folk och språk och kungar.”

Denna nya sanning måste komma som en uppenbarelse från Gud


7. The Divine Principle - Principerna Dr. Sun Myung Moon


  • Login