การใช้โปรแกรมระบบส่งต่อผู้ป่วยเขต 11 - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 22

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การใช้โปรแกรมระบบส่งต่อผู้ป่วยเขต 11. โดย พูลสมัย อ่อนคำหล้า. ช่องทางในการลงข้อมูล. คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ internet ได้ โดยลงผ่าน web site ของโรงพยาบาลสกลนคร โปรแกรม internet ที่นิยมใช้ได้แก่. การปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อการลงข้อมูล.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การใช้โปรแกรมระบบส่งต่อผู้ป่วยเขต 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


11

11


11

 • internet web site

 • internet


11

 • web site


11

 • internet explorer

 • > tools > internetoption >

 • general > home page > address http://www.sknhospital.go.th

 • apply OK


11

1.

2.


11

3.

4.

5.


11

 • Mozilla firefox

 • > tools > option >

 • Main > startup > show my home page > home page http://www.sknhospital.go.th

 • OK


Http www sknhospital go th

http://www.sknhospital.go.th


11


11


11

 • 042-715450( + FAX) , 042-711615 , 042-711236 , 042-716566 1038

 • refersakol@hotmail.com


11


 • Login