Rahastonhoitaja - PowerPoint PPT Presentation

Rahastonhoitaja
Download
1 / 52

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rahastonhoitaja. Roolit, vastuut ja tehtävät. Mitä aiheita käsittelemme tällä kurssilla?. Tämän kurssin jälkeen…. Tunnet klubisihteerin velvollisuudet, jotka on määritelty Lions Clubs Internationalin säännöissä. Tunnistat tehtävän sisältämät vastuut

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rahastonhoitaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja

Roolit, vastuut ja tehtävät


Mit aiheita k sittelemme t ll kurssilla

Mitä aiheita käsittelemme tällä kurssilla?


T m n kurssin j lkeen

Tämän kurssin jälkeen…

 • Tunnet klubisihteerin velvollisuudet, jotka on määritelty Lions Clubs Internationalin säännöissä

 • Tunnistat tehtävän sisältämät vastuut

 • Olet valmis suorittamaan klubin rahastonhoitajan tehtäviä

 • Tiedät mitä resursseja klubin rahastonhoitajan käytössä on

 • Tiedät mitä klubin rahastonhoitajalta odotetaan tehtävässään

 • Tiedät mitä ilmoituksia tulee tehdä


Aiheet

Aiheet

Alla ovat kunkin osion aiheet. Voit aloittaa alusta ja edetä aihe kerrallaan, tai voit hypätä suoraan haluamaasi aiheeseen.

Rahastonhoitajan rooli

Hallitus

Kokoukset

Kirjanpito varoista

Suoritettavat maksut

Arkiston ylläpitäminen ja raportointi

Toimivuoden loppuessa

Johtaminen

Resurssit

*Koko kurssin suorittaminen kestää noin yhden tunnin.


Mik on klubin rahastonhoitajan rooli

Mikä on klubin rahastonhoitajan rooli?


Klubin rahastonhoitajan rooli

Klubin rahastonhoitajan rooli

Klubin rahastonhoitaja on vastuussa klubin taloushallinnon ja varallisuuden hoidosta

 • Pitää tarkasti kirjaa klubin varoista ja tileistä

 • On klubin hallituksen jäsen


Keit hallitukseen kuuluu

Keitä hallitukseen kuuluu?

 • Hallitus koostuu seuraavista henkilöistä:


Kokoukset

Kokoukset

Rahastonhoitajan tulisi osallistua kaikkiin klubin hallituksen kokouksiin sekä klubikokouksiin


Rahastonhoitajan rooli kokoukset

Rahastonhoitajan rooli(Kokoukset)

 • Hallituksen kokouksissa:

  • Varmistaa, että kaikki maksut on hyväksytty hallituksen toimesta ja kirjattu kokouspöytäkirjaan

  • Raportoi hallitukselle tilitiedot sekä klubit tulot ja menot


Rahastonhoitajan rooli kokoukset1

Rahastonhoitajan rooli(Kokoukset)

 • Klubikokouksissa:

  • Pitää jäsenet ajantasalla

  • On valmiina kertomaan klubin talouteen

   liittyvistä asioista

   • Suullisten raporttien tulee olla lyhyitä ja asiassa pysyviä

  • On valmis keräämään rahaa/maksuja ja kirjoittamaan kuitteja


Tietovisa kokouksista

Tietovisa kokouksista

Klubikokouksessa rahastonhoitajan tulee olla varautunut:

Esittämään tietoja klubin taloudesta

Keräämään ja käsittelemään rahaa

Ottamaan muistiinpanoja pöytäkirjaa varten

Kirjoittamaan kuitteja

Hoitamaan esim. ateriamaksuja


Tietovisa kokouksista1

Tietovisa kokouksista

Rahastonhoitaja on pääasiallisesti vastuussa klubin:

hyvinvoinnista

presidentistä

esitelmistä kokouksissa

taloushallinnosta


Kirjanpito varoista

Kirjanpito varoista

Rahastonhoitajan vastuulla on klubin kirjanpito

 • Ottaa vastaan kaikki klubiin tulevat varat (usein sihteerin välityksellä)

 • Koordinoi yhdessä klubisihteerin kanssa jäsenlaskujen lähettämisen, joka tulisi tapahtua noin 10 päivää ennen laskutusperiodin alkua.

 • Päättää yhdessä klubin hallituksen kanssa varojen järjestelyistä


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

Rahastonhoitaja ja klubin hallitus yhdessä:

 • Valmistelevat budjetit

  • Hallintobudjetti

   • Päätetään jäsenlaskutuksen jaksollisuudesta (vuosittain, puolivuosittain)

   • Määritetään maksun suuruus - Klubin jäsenmaksun tulee sisältää:

    • Piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset jäsenmaksut

    • Muut mahdolliset hallintokulut

[Hallinto ja aktiviteetit]


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan1

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Rahastonhoitaja ja klubin hallitus yhdessä:

  • Valmistelevat budjetit

   • Hallintobudjetti

   • Aktiviteettibudjetti

    • Ennakoidaan kunkin suunnitellun projektin tulot ja menot

 • *Budjettien tulee olla valmiit toukokuuhun mennessä - ennen toimikautesi alkua


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan2

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Rahastonhoitaja ja klubin hallitus yhdessä:

 • Tarkastavat klubin käyttämät pankkipalvelut

  • Hallinto- ja aktiviteettivarat on pidettävä erillään joko erillisen tilin tai kirjanpidon avulla.

  • Hallinto – varat jäsenmaksuista, sakoista ja sisäiset varat

   • Varat voidaan siirtää tältä tililtä aktiviteettitilille

  • Aktiviteetit – ihmisiltä kerätyt varat

   • Aktiviteettivaroja ei voi käyttää hallintotarkoituksiin.

   • Kaikki ihmisiltä kerätyt varat tulee käyttää ihmisten hyväksi


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan3

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Rahastonhoitaja ja klubin hallitus yhdessä:

 • Tarkastavat klubin käyttämät pankkipalvelut

  • Varmistavat, että klubilla on kaksi erillistä tiliä

  • Ehdottavat ja valitsevat virkailijat shekkien allekirjoittajiksi

   • Päivittävät (tai laativat) valtakirjat


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan4

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Rahastonhoitaja ja klubin hallitus yhdessä:

 • Tarkastavat klubin käyttämät pankkipalvelut

 • Päättävät käteiskassaan talletettavien summien suuruudesta

  • Kaikki tätä suuremmat rahat tulee tallettaa välittömästi klubin tilille


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan5

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Rahastonhoitaja ja klubin hallitus yhdessä:

 • Tarkastavat klubin käyttämät pankkipalvelut

 • Päättävät käteiskassaan talletettavien summien suuruudesta

 • Perustavat kulukorvausjärjestelmän


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan6

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Kaikista klubiin tulevista varoista tulee antaa kuitti

  • Kirjoita kuititeja valmiiksi jouduttaaksesi maksujen käsittelyä kokouksen aikana

 • Käyttäkää shekkejä/verkkomaksuja aina kun mahdollista

  • Käteisen käsittelemisessä tapahtuu helposti sekaannuksia jotka voivat johtaa kirjanpitovirheisiin


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan7

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Tilillepanot tulee tehdä ennalta määrätyille tileille

  • Rahat tulee tallettaa seuraavana pankkipäivänä tai 48 tunnin kuluttua niiden vastaanottamisesta

  • Välitön toiminta tietojen ja rahojen kanssa vähentää virheiden mahdollisuutta


Rahastonhoitajan rooli liittyen varojen hallintaan8

Rahastonhoitajan rooli(Liittyen varojen hallintaan)

 • Klubin hallinto- ja aktiviteettibudjettien laatiminen ja valvominen

 • Valvonta - ilmoita klubivirkailijoille heti, mikäli kulut ylittävät budjetoidut summat

 • Laadi - jäsenlaskutus

  • Aseta klubin jäsenmaksujen suuruus yhdessä klubin taloustoimikunnan kanssa ja saatuasi klubin hallituksen hyväksynnän


Tietovisa klubivirkailijoista

Rahastonhoitaja avaa kaksi tiliä, toinen hallintovaroille ja toinen aktiviteettivaroille

Klubivirkailija auttaa presidenttiä avaamaan klubille kaksi erillistä tiliä

Tietovisa klubivirkailijoista

VÄÄRIN

OIKEIN


Tietovisa varojen hallinnasta

Tietovisa varojen hallinnasta

Klubin varainkeruu

Hallinto

Aktiviteetit

Pohdi kummalle tilille seuraavat tulisi ohjata, hallinto- vai aktiviteettitilille.

Jäsenmaksut

Sakot

Yhteisöaktiviteetit

Lahjoitukset


Tietovisa varojen hallinnasta1

Tietovisa varojen hallinnasta

Klubin rahastonhoitaja työskentelee yhdessä

presidentin kanssa päättääkseen

käteiskassatalletusten suuruudesta, ja sen

ylittävät summat

tulee tallettaa klubin tilille välittömästi.

Rahastonhoitaja voi pitää koska vaan ja kuinka suuren summan rahaa tahansa käteisenä

OIKEIN

VÄÄRIN


Suoritettavat maksut

Suoritettavat maksut

Rahastonhoitaja varmistaa, että kaikki klubin maksut on hoidettu ja kirjattu asianmukaisesti


Rahastonhoitajan rooli koskien maksuja

Rahastonhoitajan rooli(Koskien maksuja)

 • Hallituksen tulee hyväksyä kaikki maksut

  • Jatkuvat maksut sallitaan ilman erillistä hyväksyntää

   • Esimerkki:

    • Jos klubinne vuokraa säännöllisesti samaa tilaa kokousten pitämiseen, voi hallitus hyväksyä vuokranmaksun jatkuvana maksuna

 • * Varmista, että hyväksynnät on tarkoin kirjattu hallituksen pöytäkirjaan


Rahastonhoitajan rooli koskien maksuja1

Rahastonhoitajan rooli(Koskien maksuja)

 • Maksaa lionsklubin maksut ajallaan

  • Mahdolliset shekit tulee aina olla rahastonhoitajan allekirjoittamat ja toisen valtuutetun klubivirkailijan allekirjoituksella vahvistamat

  • Rahastonhoitaja suorittaa maksut klubin tekemistä ostoksista, sekä piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset jäsenmaksut


Tietovisa maksuista

Tietovisa maksuista

Ratkaise tehtävä:

Maksa kaikki

klubille tulleet laskut

Suosittaessasi maksuja, muista nämä kaksi asiaa.

Hallituksen

tulee hyväksyä

maksut

Hallituksen

tulee hyväksyä

maksut

Laskut tulee

Maksaa heti

Kuitit eivät ole

tarpeellisia

Laskut tulee

Maksaa heti


Arkiston yll pit minen ja raportointi

Arkiston ylläpitäminen ja raportointi

Järjestelmällinen ja tarkka arkistointi ja raportointi ovat klubin rahastonhoitajan prioriteetteja.


Rahastonhoitajan rooli koskien arkistointia

Rahastonhoitajan rooli(Koskien arkistointia)

 • Ylläpidä yleistä arkistoa klubin kuiteista ja kulukorvauksista

  • Tasaa klubin tilit

  • Kirjaa kuukausittaiset tulot ja menot ilman viiveitä

  • Tarkista kansainvälisen päämajan lähettämän eritellyn tiliotteen oikeellisuus veloitusten ja tilillepanojen osalta ja toimita hallitukselle hyväksyttäväksi.


Rahastonhoitajan rooli koskien arkistointia1

Rahastonhoitajan rooli(Koskien arkistointia)

 • Käytä tilikirjaa tai tietokoneen taulukko-ohjelmaa

 • Kirjaa jäsenmaksut maksetuiksi

 • Paras keino varmistaa merkintöjen oikeellisuus on kirjata saadut varat sekä suoritetut maksut välittömästi.


Rahastonhoitajan rooli koskien raportointia

Rahastonhoitajan rooli(Koskien raportointia)

 • Valmistele ja raportoi kuukausittaiset ja puolivuosittaiset tiliotteet

 • Raporttien tulee olla lyhyitä ja tietojen oikeita

 • Kuukausittaisen raportin tulee sisältää tiivis tiliote tuloista ja menoista - mistä rahat tulivat ja minne menivät

 • Esitä tilit kirjallisena listana liitteeksi kokouspöytäkirjaan. Anna kopio sihteerille.


Tietovisa arkiston yll pit misest ja raportoinnista

Tietovisa arkiston ylläpitämisestä ja raportoinnista

Mitkä seuraavista ovat rahastonhoitajan arkistointitehtäviä.

Tilintasausten tekeminen

Kuittien säilyttäminen

Läsnäolijoiden laskeminen

Veloitus-ten ja panojen tarkasta-minen

Jäsenmaksujen kirjaaminen

Tilintasauksen tekeminen

Jäsenmaksujen kirjaaminen

Klubiaktiviteetit

Kuittien säilyttäminen

Veloitusten ja panojen tarkastaminen


Tietovisa arkiston yll pit misest ja raportoinnista1

Tietojen täsmällinen kirjaaminen auttaa rahastonhoitajaa olemaan valmis suullisen tai kirjallinen talousraportin esittämiseen milloin tahansa.

Rahastonhoitajan tulee toimittaa kuukausittaiset ja puolivuosittaiset talousraportit.

Tietovisa arkiston ylläpitämisestä ja raportoinnista

OIKEIN

VÄÄRIN


Toimivuoden lopun valmistelut

Toimivuoden lopun valmistelut

 • Rahastonhoitajan virkakausi on yksi vuosi.

 • Vuoden lopussa kaikkien tietojen ja asiakirjojen tulee olla valmiina seuraavaa rahastonhoitajaa varten.


Rahastonhoitajan rooli toimivuoden p t ksen valmistelussa

Rahastonhoitajan rooli(Toimivuoden päätöksen valmistelussa)

 • Valmistelut toimivuoden päättyessä:

  • Kaikki tilitapahtumat (panot ja maksut) tulee olla suoritettu ennen toimivuoden loppua

  • Valmistele vuoden lopun tiliotteet ajallaan ja toimita ne seuraajalle heinäkuun puoleen väliin mennessä


Rahastonhoitajan rooli toimivuoden p t ksen valmistelussa1

Rahastonhoitajan rooli(Toimivuoden päätöksen valmistelussa)

 • Raporttien / tietojen auditointi

  • Tietojen turvaamiseksi hallinnollisesti sekä julkisesti on hyvän kirjanpitotavan mukaista suorittaa auditointi jokaisen toimivuoden lopussa

  • Auditoinnin suorittajaksi voidaan nimetä entinen klubivirkailija


Rahastonhoitajan rooli toimivuoden p t ksen valmistelussa2

Rahastonhoitajan rooli(Toimivuoden päätöksen valmistelussa)

 • Siirrä uudelle rahastonhoitajalle:

 • Tilikirjat, shekkivihot sekä vuoden lopussa tasatut tilit.

 • Jäsenkirjat

 • Kopio tuloista ja menoista


Tietovisa toimivuoden lopusta

Valitse tehtävät jotka tulee hoitaa ennen rahastonhoitajan toimivuoden päättymistä.

Tietovisa toimivuoden lopusta

Päivittää / muuttaa valtakirjat

Siirtää tiedot uudelle rahastonhoitajalle

Auditointiraportit ja tiedot

Siirtää kaikki varat aktiviteettitilille

Valmistella vuoden lopun tiliotteet


Johtaminen

Johtaminen

Klubijäsenet pitävät rahastonhoitajaa yhtenä klubin johtajista.


Rahastonhoitajan rooli koskien johtamista

Rahastonhoitajan rooli(Koskien johtamista)

 • Hyödynnä aikaisempia kokemuksia ja käytössä olevia resursseja kasvattaaksesi johtamistaitojasi

  • Verkossa toimiva lionien oppimiskeskuksen Johtamisen kurssi auttaa kehittämään johtamistaitoja.

  • Johda toimimalla itse esimerkkinä muille

   • Noudata Lionien eettisiä periaatteita (löytyy verkosta)


Resurssit

Resurssit


Resurssit1

Resurssit

Klubin rahastonhoitajan resursseja ovat esimerkiksi:

 • Lionsklubin jäsenet

  • entinen rahastonhoitaja ja muiden klubien rahastonhoitajat

  • Klubivirkailijat


Resurssit2

Resurssit

Julkaisut joihin kannattaa tutustua:

 • Kansainvälinen Mallisääntö ja ohjesäännöt (LA-1)

 • Lionsklubin Mallisääntö ja ohjesäännöt (LA-2)

 • Klubivirkailijoiden käsikirja


T m n kurssin j lkeen1

Tämän kurssin jälkeen…

 • Tunnet klubisihteerin velvollisuudet, jotka on määritelty Lions Clubs Internationalin säännöissä

 • Tunnistat tehtävän sisältämät vastuut

 • Olet valmis suorittamaan klubin rahastonhoitajan tehtäviä

 • Tiedät mitä resursseja klubin rahastonhoitajan käytössä on

 • Tiedät mitä klubin rahastonhoitajalta odotetaan tehtävässään

 • Tiedät mitä ilmoituksia tulee tehdä


Sis llysluettelo n p yt hiirell sen osion otsaketta jota haluat tarkastella

SisällysluetteloNäpäytä hiirellä sen osion otsaketta jota haluat tarkastella.

Rahastonhoitajan rooli

Hallitus

Kokoukset

Kirjanpito varoista

Suoritettavat maksut

Arkiston ylläpitäminen ja raportointi

Toimivuoden loppuessa

Johtaminen

Resurssit


 • Login