เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 รูปแบบต่างๆของการจ่ายค่าจ้าง - PowerPoint PPT Presentation

Ec 471
Download
1 / 16

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 รูปแบบต่างๆของการจ่ายค่าจ้าง. รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย สิงหาคม 2552. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทน และ ผลงาน. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยผลิตและคนงาน เป็นแบบที่เรีย กว่า ปัญหาระหว่าง ผู้ว่าจ้าง กับ ผู้กระทำ ‘ principal-agent problem ’

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 รูปแบบต่างๆของการจ่ายค่าจ้าง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ec 471

EC 471

.

2552


Ec 471

 • principal-agent problem

 • ... ()

  • (opportunistic)

  • shirking


Ec 471

 • Piece rates vs. time rates

 • (piece rates)


Ec 471

 • (Commission and royalties)

  • =

  • :

   • ..?


Ec 471

 • =

  • ??

 • Tournament pay


 • Piece rates vs time rates

  Piece rates vs. time rates

  • ...

  • Piece rate =

    • / time rates

    • / piece rates


  Ec 471

    • MR marginal revenue of effort = MC marginal cost of effort

  • ( - )

   • =


  Work incentives d elayed compensation

  Work incentives Delayed compensation

   • VMP

   • /

   • (<VMP)

  • VMP

   • < VMP> VMP


  Ec 471

  • piece rate

   • (ability)

   • Delayed compensation contract

  • DBA = BCE

   • ...


  Ec 471

  • = VMP ()

  • Mandatory

   • N

    • overpaid


  Efficiency wages

  (efficiency wages)

  • market-clearing level

  • wage cost per effective unit of labour service


  Ec 471

   • (wage cost per effective unit of labourservice)


 • Login