Ejendomsmæssig forundersøgelse
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Ejendomsmæssig forundersøgelse Termestrup Enge PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ejendomsmæssig forundersøgelse Termestrup Enge. Hvad er formålet?. At indsamle oplysninger om arealerne og ejernes holdning til projektet. At kunne vurdere, om det er muligt at føre projektet ud i livet. Hvordan undersøger vi det?. Uforpligtende interviewrunde med lodsejerne i området

Download Presentation

Ejendomsmæssig forundersøgelse Termestrup Enge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ejendomsm ssig forunders gelse termestrup enge

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Termestrup Enge

Ejendomsmæssigforundersøgelse – TermestrupEnge


Hvad er form let

Hvad er formålet?

At indsamle oplysninger om arealerne og ejernes holdning til projektet.

At kunne vurdere, om det er muligt at føre projektet ud i livet.

Ejendomsmæssigforundersøgelse – TermestrupEnge


Hvordan unders ger vi det

Hvordan undersøger vi det?

 • Uforpligtende interviewrunde med lodsejerne i området

 • Indsamling af oplysninger om den landbrugsmæssige og rekreative anvendelse af projektområdet

 • Indsamling af oplysninger om aktuelle jordpriser i området

 • Undersøge servitutter og andre aftaler i området

 • Spørger om ejernes holdning til at indgå frivillig aftale

Ejendomsmæssigforundersøgelse – TermestrupEnge


Kompensationsmuligheder

Kompensationsmuligheder

1) Sælge projektjorden til staten

Den aktuelle handelspris på salgsdagen

Få erstatningsjord ved jordfordeling i området

Projektjorden sælges i udbud, når vådområdet er udført

Ejendomsmæssigforundersøgelse – TermestrupEnge


Kompensationsmuligheder fortsat

Kompensationsmuligheder , fortsat

2) Beholde projektjorden

20-årig MVJ aftale om tilskud til fastholdelse af vådområde. Enkeltbetalingen kan beholdes (særordning)

Årligt tilskud:3.500 kr/ha (agerjord)1.800 kr/ha (varig græs) 300 kr/ha (natur, ikke skov)

Ejendomsmæssigforundersøgelse – TermestrupEnge


Tinglysning af servitut

Tinglysning af servitut

 • Permanent udtagning af arealet fra landbrugsdriften.

 • Ingen mulighed for gødskning eller anden forbedring af jorden.

 • Fortsat mulighed for afgræsning og høslet.

 • Arealet kan fortsat anvendes til jagt, fiskeri og lignende.

Ejendomsmæssigforundersøgelse – TermestrupEnge


Gennemf relse af interview

Gennemførelse af interview

 • Personligt møde på hjemadressen – evt. med besigtigelse af projektområdet

 • Telefoninterview

 • Udfylde papir spørgeskema / brev

 • Udfylde spørgeskema på internettet

  Der udsendes snart brev til de berørte lodsejere, hvor der vil være mulighed for individuelt valg af fremgangsmåde

Ejendomsmæssigforundersøgelse – TermestrupEnge


Hvad sp rger vi om

Hvad spørger vi om?

Hvordan anvendes arealet?Dyrkningsjord, græs, have/park, skov, brak, mose m.m.

Er der særlige rettigheder knyttet til arealet?Forpagtning, dyrkningsaftaler, jagt og fiskeri, vej- og færdselsret m.m.

Er der særlige terræn- og afvandingsforhold? Udløb af afløb fra bygninger, vandløb, lavtliggende områder ved bygninger eller lignende.

Holdning til projektet og ønske til erstatning:Er du interesseret i at lade arealer indgå i vådområdet? Sælge eller beholde arealet? Særlige betingelser?

Der skal ikke svares bindende, der vil blive en forhandling om vilkår, jordpriser og lignende senere.

Vådområdeprojekter


 • Login