Slik lager vi virkningsfulle kampanjer
Download
1 / 29

Slik lager vi virkningsfulle kampanjer - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slik lager vi virkningsfulle kampanjer. Gase Handeland, kampanjekoordinator. Kort om Helsedirektoratet Kampanjer og effekt Praktisk arbeid med kampanjer. Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Har også oppgaver fra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

Gase Handeland, kampanjekoordinator

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

 • Kort om Helsedirektoratet

 • Kampanjer og effekt

 • Praktisk arbeid med kampanjer

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Om helsedirektoratet

Om Helsedirektoratet

Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt

 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

  Har også oppgaver fra

 • Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 • Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Helsedirektoratets samfunnsoppdrag

Helsedirektoratets samfunnsoppdrag

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Overordnede m l for helsedirektoratet

Overordnede mål for Helsedirektoratet

 • Bedre kvaliteten i helsetjenesten

 • Redusere forskjellene i helse og levekår

 • Fremme faktorer som gir god helse i befolkningen

 • Bedre grunnlaget for sosial inkludering for alle

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Utviklingstrekk og utfordringer

Utviklingstrekk og utfordringer

 • Økende levealder og levestandard

 • Vesentlig høyere utdanning i befolkningen

 • Stadig bedre helse og sunnere livsstil

 • For mange blir utsatt for feil og mangler i helsetjenestene

 • Stort potensial for kvalitetsforbedringer i tjenestene

  Dette betyr blant annet at:

 • Primærhelsetjenesten må styrkes

 • Folkehelse arbeidet må prioriteres

 • Vi må styrke evnen til å prioritere i helsetjenesten

 • Den demografiske utviklingen må tas på alvor og forberede oss på store endringer i befolkningen

  (Kilde: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren, SHdir 2006, 2007 og ”Skapes helse, skapes velferd – helsesystemets rolle i det norske samfunnet”, Helsedirektoratet, 2008)

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Helsedirektoratet har mange kampanjer

Helsedirektoratet har mange kampanjer

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Hva er en kampanje

Hva er en kampanje?

”Intensjonale forsøk på å påvirke en relativt avgrenset målgruppe til å endre forestillinger, oppfatninger, holdninger eller atferd, ved hjelp av ulike budskap presentert gjennom ulike kommunikasjonskanaler”

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Kampanjer som virkemiddel

Kampanjer som virkemiddel

 • Omfattende og intensive

  • Gir høy oppmerksomhet over et lengre tidsrom

 • Setter agendaen

  • bidrar til debatt

 • Emosjonelt sterke

  • involverer mottakerne emosjonelt og rasjonelt

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Kampanjer som virkemiddel forts

kampanjer som virkemiddel, forts.

 • Kampanjer kan i liten grad dokumentere direkte effekt på adferd

 • Kampanjer kan øke kunnskap og kanskje påvirke holdninger

 • Effektive virkemidler er under press fra opinion og internasjonalt

 • Komplisert – og upopulært? – budskap

 • Nødvendig å forenkle

 • Kampanjer virker ikke alene, men kun sammen med andre tiltak

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Slik planlegger gjennomf rer og evaluerer vi kampanjene

Slik planlegger, gjennomfører og evaluerer vi kampanjene

 • Hva er problemet?

 • Kan problemet løses ved hjelp av kommunikasjonskampanje?

 • Når er kampanje et riktig hjelpemiddel for å nå sine mål?

 • Hva er kunnskapsgrunnlaget?

 • Hva er målet?

 • Hvem er målgruppene?

 • Hva er budskapet?

 • Hva skal være etterlatt inntrykk?

 • Hvilke kanaler?

 • Hvilke tiltak?

 • Hva må evalueres?

 • Spørre den det gjelder!

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Prinsippene for statlig informasjonspolitikk legger f ringer for oss

Prinsippene for statlig informasjonspolitikk legger føringer for oss

 • Kommunikasjonsprinsippet

 • Prinsippet om aktiv informasjon

 • Helhetsprinsippet

 • Linjeprinsippet

 • Prinsippet om kommunikasjon som lederansvar

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Premisser for kampanjeorganisering

Premisser for kampanjeorganisering

 • Ansvaret for kampanjene ligger i fagavdelingen

 • Fagavdelingen setter av en person som koordinerer kampanjen fra deres side og som holder i kampanjen sammen med en person fra Kommunikasjonsavdelingen

 • Arbeidskrevende å lage gode kampanjer

 • Viktig med god linjeforståelse og kvalitetssikring fra fag og info

 • Anskaffelsesteamet hjelper til med anbud og kontrakter

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Kommunikasjonstiltak

Kommunikasjonstiltak

En rekke ulike tiltak og virkemidler tilgjengelig

Betalt kommunikasjon, PR, Web, påvirkningsarbeid, nettverks/relasjonsbygging, en-til-en kommunikasjon, trykksaker, events og konferanser

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Integrert kommunikasjon

Integrert kommunikasjon

 • PR/mediestrategiske virkemidler

  • Godt forarbeid gir uttelling

  • ”Nye undersøkelser viser”

  • Ekte mennesker med ekte historier får redaksjonell plass

 • Betalt annonseplass – ”Reklame”

  • Mindre troverdig

  • Forutsigbar/upåvirket av ytre hendelser

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Alkoholkampanjene m lsetninger

Alkoholkampanjene - målsetninger

1) økt kunnskap om effektive virkemidler for å redusere alkoholskader

2) økt bevissthet om alkoholrelatere skader

3) økt bevissthet om foreldres betydning som rollemodeller og grensesettere

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Virkemidler 2004

Virkemidler (2004)

 • TV-film

 • Medieomtale

 • Web side rettet mot foreldre

 • Webannonser rettet mot foreldre

 • Printannonser rettet mot foreldre

 • Allianser med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer, profesjonsgrupper

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Foreldre 2005 08

Foreldre (2005-08)

 • TV-reklame

 • Diskusjonsopplegg for foreldre

 • Nettside: settegrenser.no

 • Webannonsering

 • Radiospot

 • Medieomtale

 • Allianser med frivillige, politi

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Kommunal forvaltning 2006 08

Kommunal forvaltning (2006-08)

 • Informasjon rettet mot kommunal forvaltning (veileder, magasin, nettside)

 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan som viktig koordineringsverktøy i lokal forebygging

 • Andre tiltak mot kommunene gjennom de Regionale kompetansesentrene på rusfeltet

 • Medieomtale rundt kontroll- og bevillingspraksis

 • Foreldreopplegg videreført

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

Hva vil skje mht skadevirkninger av alkohol hvis stat og kommune øker antallet skjenkesteder og forlenger åpningstiden

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Aldersgrensene for kj pe alkohol er for h ye

Aldersgrensene for å kjøpe alkohol er for høye

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Vi har brukt eller bruker mange byr er

Vi har brukt eller bruker mange byråer

| Oslo kommunes informasjonsseminar


En mellomstor norsk bedrift inntil 30 formelt involverte og like mange allierte samarbeidspartnere

En mellomstor norsk bedrift – inntil 30 formelt involverte – og like mange allierte/ samarbeidspartnere

Organisasjoner/

Allierte

 • Helsedirektoratet

 • koordinator

 • kampanjeteam (3-5 personer)

 • ledelse

 • tot. inntil 10

Ekstern faggruppe/

referansegruppe

5-15

PR-byrå

- 2-6 rådgivere

 • Reklamebyrå

 • prosjektleder

 • kjerneteam

 • utvidet team

 • tot inntil 15

Mediebyrå

2-3

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Noen l rdommer

Noen lærdommer

 • Hva har vi mest behov for?

  • Flere hoder?

  • Flere hender?

 • Hvor mange byråer klarer vi som oppdragsgiver å forholde oss til?

 • Vi som oppdragsgiver har innflytelse på teamsammensetting, m.m, men det er likevel byrået vi forholder oss til og ikke enkeltpersoner

| Oslo kommunes informasjonsseminar


S litt om byr ene

Så litt om byråene….

 • Det er forskjell på dem

 • Det er forskjell på prosjektlederne deres

 • Alle er gode på noe, men nesten ingen er gode på alt

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Noen ting som er verdt huske

Noen ting som er verdt å huske

 • Den som bestiller pr-tjenester og reklametjenester må sitte i førersete – ikke overlat regien til byråene

 • Er prisen inkl eller eksl mva?

 • Byråene er kommersielle aktører og vil dermed gjerne tjene mer penger, men det er vi som må vite hva vi vil bestille

 • Hvis du skal ha en langsiktig rammeavtale – tenk litt stort når du bestiller – det kan være at dine egne rammevilkår endrer seg ila 4-5 år

 • Ikke la pr-byrå og reklamebyrå diskutere seg i mellom på ditt bord, men la en av dem være koordinator for alle underleverandører

 • Godkjennelsesrutiner m.m. kan ta lengre tid i det offentlige – legg derfor inn mer tid enn du tror du trenger

 • Dere vil bli uenige med byråene – men husk likevel å være høflig, det er de som skal hjelpe deg med dine kommunikasjonsoppgaver

 • Husk å dokumentere det som gjøres

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Balansen mellom paranoia og naivitet

Balansen mellom paranoia og naivitet

 • Vår agenda: å nå en gitt målsetning

 • Byråenes agenda:

  • å tjene penger (men det utelukker ikke at de er interessert i å gjøre en god jobb)

| Oslo kommunes informasjonsseminar


Suksesskriterier

Suksesskriterier

 • Kampanjer virker ikke alene og større endringer krever flere sett av virkemidler

 • Må ha målbare mål for arbeidet – hvis ikke vet vi jo ikke om vi lykkes. Grundige evalueringer må foretas for å øke kunnskapen og forbedre senere kampanjer

 • Spørre den det gjelder - teste

 • Sterk integrasjon mellom PR og betalt kommunikasjon fordi kompleksiteten ved temaer krever redaksjonell dekning og utdyping

 • Viktig med god koordinering og prioritering

 • Kjøpe og følge opp gode kommunikasjonstjenester

 • Gode allianser - referansegrupper

 • Kampanjer skal være kunnskapsbaserte

| Oslo kommunes informasjonsseminar


ad
 • Login