slik lager vi virkningsfulle kampanjer
Download
Skip this Video
Download Presentation
Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Slik lager vi virkningsfulle kampanjer - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Slik lager vi virkningsfulle kampanjer. Gase Handeland, kampanjekoordinator. Kort om Helsedirektoratet Kampanjer og effekt Praktisk arbeid med kampanjer. Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Har også oppgaver fra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slik lager vi virkningsfulle kampanjer' - moke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slik lager vi virkningsfulle kampanjer

Slik lager vi virkningsfulle kampanjer

Gase Handeland, kampanjekoordinator

| Oslo kommunes informasjonsseminar

slide2
Kort om Helsedirektoratet
 • Kampanjer og effekt
 • Praktisk arbeid med kampanjer

| Oslo kommunes informasjonsseminar

om helsedirektoratet
Om Helsedirektoratet

Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt

 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Har også oppgaver fra

 • Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
 • Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

| Oslo kommunes informasjonsseminar

helsedirektoratets samfunnsoppdrag
Helsedirektoratets samfunnsoppdrag

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå

| Oslo kommunes informasjonsseminar

overordnede m l for helsedirektoratet
Overordnede mål for Helsedirektoratet
 • Bedre kvaliteten i helsetjenesten
 • Redusere forskjellene i helse og levekår
 • Fremme faktorer som gir god helse i befolkningen
 • Bedre grunnlaget for sosial inkludering for alle

| Oslo kommunes informasjonsseminar

utviklingstrekk og utfordringer
Utviklingstrekk og utfordringer
 • Økende levealder og levestandard
 • Vesentlig høyere utdanning i befolkningen
 • Stadig bedre helse og sunnere livsstil
 • For mange blir utsatt for feil og mangler i helsetjenestene
 • Stort potensial for kvalitetsforbedringer i tjenestene

Dette betyr blant annet at:

 • Primærhelsetjenesten må styrkes
 • Folkehelse arbeidet må prioriteres
 • Vi må styrke evnen til å prioritere i helsetjenesten
 • Den demografiske utviklingen må tas på alvor og forberede oss på store endringer i befolkningen

(Kilde: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren, SHdir 2006, 2007 og ”Skapes helse, skapes velferd – helsesystemets rolle i det norske samfunnet”, Helsedirektoratet, 2008)

| Oslo kommunes informasjonsseminar

helsedirektoratet har mange kampanjer
Helsedirektoratet har mange kampanjer

| Oslo kommunes informasjonsseminar

hva er en kampanje
Hva er en kampanje?

”Intensjonale forsøk på å påvirke en relativt avgrenset målgruppe til å endre forestillinger, oppfatninger, holdninger eller atferd, ved hjelp av ulike budskap presentert gjennom ulike kommunikasjonskanaler”

| Oslo kommunes informasjonsseminar

kampanjer som virkemiddel
Kampanjer som virkemiddel
 • Omfattende og intensive
  • Gir høy oppmerksomhet over et lengre tidsrom
 • Setter agendaen
  • bidrar til debatt
 • Emosjonelt sterke
  • involverer mottakerne emosjonelt og rasjonelt

| Oslo kommunes informasjonsseminar

kampanjer som virkemiddel forts
kampanjer som virkemiddel, forts.
 • Kampanjer kan i liten grad dokumentere direkte effekt på adferd
 • Kampanjer kan øke kunnskap og kanskje påvirke holdninger
 • Effektive virkemidler er under press fra opinion og internasjonalt
 • Komplisert – og upopulært? – budskap
 • Nødvendig å forenkle
 • Kampanjer virker ikke alene, men kun sammen med andre tiltak

| Oslo kommunes informasjonsseminar

slik planlegger gjennomf rer og evaluerer vi kampanjene
Slik planlegger, gjennomfører og evaluerer vi kampanjene
 • Hva er problemet?
 • Kan problemet løses ved hjelp av kommunikasjonskampanje?
 • Når er kampanje et riktig hjelpemiddel for å nå sine mål?
 • Hva er kunnskapsgrunnlaget?
 • Hva er målet?
 • Hvem er målgruppene?
 • Hva er budskapet?
 • Hva skal være etterlatt inntrykk?
 • Hvilke kanaler?
 • Hvilke tiltak?
 • Hva må evalueres?
 • Spørre den det gjelder!

| Oslo kommunes informasjonsseminar

prinsippene for statlig informasjonspolitikk legger f ringer for oss
Prinsippene for statlig informasjonspolitikk legger føringer for oss
 • Kommunikasjonsprinsippet
 • Prinsippet om aktiv informasjon
 • Helhetsprinsippet
 • Linjeprinsippet
 • Prinsippet om kommunikasjon som lederansvar

| Oslo kommunes informasjonsseminar

premisser for kampanjeorganisering
Premisser for kampanjeorganisering
 • Ansvaret for kampanjene ligger i fagavdelingen
 • Fagavdelingen setter av en person som koordinerer kampanjen fra deres side og som holder i kampanjen sammen med en person fra Kommunikasjonsavdelingen
 • Arbeidskrevende å lage gode kampanjer
 • Viktig med god linjeforståelse og kvalitetssikring fra fag og info
 • Anskaffelsesteamet hjelper til med anbud og kontrakter

| Oslo kommunes informasjonsseminar

kommunikasjonstiltak
Kommunikasjonstiltak

En rekke ulike tiltak og virkemidler tilgjengelig

Betalt kommunikasjon, PR, Web, påvirkningsarbeid, nettverks/relasjonsbygging, en-til-en kommunikasjon, trykksaker, events og konferanser

| Oslo kommunes informasjonsseminar

integrert kommunikasjon
Integrert kommunikasjon
 • PR/mediestrategiske virkemidler
  • Godt forarbeid gir uttelling
  • ”Nye undersøkelser viser”
  • Ekte mennesker med ekte historier får redaksjonell plass
 • Betalt annonseplass – ”Reklame”
  • Mindre troverdig
  • Forutsigbar/upåvirket av ytre hendelser

| Oslo kommunes informasjonsseminar

alkoholkampanjene m lsetninger
Alkoholkampanjene - målsetninger

1) økt kunnskap om effektive virkemidler for å redusere alkoholskader

2) økt bevissthet om alkoholrelatere skader

3) økt bevissthet om foreldres betydning som rollemodeller og grensesettere

| Oslo kommunes informasjonsseminar

virkemidler 2004
Virkemidler (2004)
 • TV-film
 • Medieomtale
 • Web side rettet mot foreldre
 • Webannonser rettet mot foreldre
 • Printannonser rettet mot foreldre
 • Allianser med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer, profesjonsgrupper

| Oslo kommunes informasjonsseminar

foreldre 2005 08
Foreldre (2005-08)
 • TV-reklame
 • Diskusjonsopplegg for foreldre
 • Nettside: settegrenser.no
 • Webannonsering
 • Radiospot
 • Medieomtale
 • Allianser med frivillige, politi

| Oslo kommunes informasjonsseminar

kommunal forvaltning 2006 08
Kommunal forvaltning (2006-08)
 • Informasjon rettet mot kommunal forvaltning (veileder, magasin, nettside)
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan som viktig koordineringsverktøy i lokal forebygging
 • Andre tiltak mot kommunene gjennom de Regionale kompetansesentrene på rusfeltet
 • Medieomtale rundt kontroll- og bevillingspraksis
 • Foreldreopplegg videreført

| Oslo kommunes informasjonsseminar

slide21
Hva vil skje mht skadevirkninger av alkohol hvis stat og kommune øker antallet skjenkesteder og forlenger åpningstiden

| Oslo kommunes informasjonsseminar

aldersgrensene for kj pe alkohol er for h ye
Aldersgrensene for å kjøpe alkohol er for høye

| Oslo kommunes informasjonsseminar

vi har brukt eller bruker mange byr er
Vi har brukt eller bruker mange byråer

| Oslo kommunes informasjonsseminar

en mellomstor norsk bedrift inntil 30 formelt involverte og like mange allierte samarbeidspartnere
En mellomstor norsk bedrift – inntil 30 formelt involverte – og like mange allierte/ samarbeidspartnere

Organisasjoner/

Allierte

 • Helsedirektoratet
 • koordinator
 • kampanjeteam (3-5 personer)
 • ledelse
 • tot. inntil 10

Ekstern faggruppe/

referansegruppe

5-15

PR-byrå

- 2-6 rådgivere

 • Reklamebyrå
 • prosjektleder
 • kjerneteam
 • utvidet team
 • tot inntil 15

Mediebyrå

2-3

| Oslo kommunes informasjonsseminar

noen l rdommer
Noen lærdommer
 • Hva har vi mest behov for?
  • Flere hoder?
  • Flere hender?
 • Hvor mange byråer klarer vi som oppdragsgiver å forholde oss til?
 • Vi som oppdragsgiver har innflytelse på teamsammensetting, m.m, men det er likevel byrået vi forholder oss til og ikke enkeltpersoner

| Oslo kommunes informasjonsseminar

s litt om byr ene
Så litt om byråene….
 • Det er forskjell på dem
 • Det er forskjell på prosjektlederne deres
 • Alle er gode på noe, men nesten ingen er gode på alt

| Oslo kommunes informasjonsseminar

noen ting som er verdt huske
Noen ting som er verdt å huske
 • Den som bestiller pr-tjenester og reklametjenester må sitte i førersete – ikke overlat regien til byråene
 • Er prisen inkl eller eksl mva?
 • Byråene er kommersielle aktører og vil dermed gjerne tjene mer penger, men det er vi som må vite hva vi vil bestille
 • Hvis du skal ha en langsiktig rammeavtale – tenk litt stort når du bestiller – det kan være at dine egne rammevilkår endrer seg ila 4-5 år
 • Ikke la pr-byrå og reklamebyrå diskutere seg i mellom på ditt bord, men la en av dem være koordinator for alle underleverandører
 • Godkjennelsesrutiner m.m. kan ta lengre tid i det offentlige – legg derfor inn mer tid enn du tror du trenger
 • Dere vil bli uenige med byråene – men husk likevel å være høflig, det er de som skal hjelpe deg med dine kommunikasjonsoppgaver
 • Husk å dokumentere det som gjøres

| Oslo kommunes informasjonsseminar

balansen mellom paranoia og naivitet
Balansen mellom paranoia og naivitet
 • Vår agenda: å nå en gitt målsetning
 • Byråenes agenda:
  • å tjene penger (men det utelukker ikke at de er interessert i å gjøre en god jobb)

| Oslo kommunes informasjonsseminar

suksesskriterier
Suksesskriterier
 • Kampanjer virker ikke alene og større endringer krever flere sett av virkemidler
 • Må ha målbare mål for arbeidet – hvis ikke vet vi jo ikke om vi lykkes. Grundige evalueringer må foretas for å øke kunnskapen og forbedre senere kampanjer
 • Spørre den det gjelder - teste
 • Sterk integrasjon mellom PR og betalt kommunikasjon fordi kompleksiteten ved temaer krever redaksjonell dekning og utdyping
 • Viktig med god koordinering og prioritering
 • Kjøpe og følge opp gode kommunikasjonstjenester
 • Gode allianser - referansegrupper
 • Kampanjer skal være kunnskapsbaserte

| Oslo kommunes informasjonsseminar

ad