E learning v celo ivotn m a distan n m vzd l v n
Download
1 / 21

E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání. Bc. Jana Habustová UČO 102582. Co Vás čeká:. Uved u Vás do problematiky elektronického vzdělávání a seznámím Vás s postavením e-learningu v celoživotním  a distančním vzdělávání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání' - moke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E learning v celo ivotn m a distan n m vzd l v n

E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání

Bc. Jana Habustová

UČO 102582

VIK42A02 E-learning


Co v s ek
Co Vás čeká:

 • UveduVás do problematiky elektronickéhovzdělávání a seznámím Vás s postavením e-learningu v celoživotním  a distančním vzdělávání.

 • Seznámím Vás s využitím e-learningu v celoživotním a distančním vzdělávání ve světě na příkladech z Velké Británie, USA a Francie.


Celo ivotn vzd l v n
Celoživotní vzdělávání

 • The knowledge society – a society where lifelong learning plays a central role.

 • CŽV školní (akademické)

 • CŽV profesní

 • CŽV zájmové


Strategie c v podle memoranda eu
Strategie CŽV podle memoranda EU

 • Zaručení všeobecného a stálého přístupu k učení

 • Růst úrovně investic do lidských zdrojů

 • Rozvoj efektivních vyučovacích metod

 • Zlepšení způsobů hodnocení učení, zejména pak tzv. učení neformálního

 • Zajištění přístupu k informacím a poradenství o příležitostem k učení pro každého v celé Evropě a v průběhu celého života

 • Přiblížit celoživotní učení lidem prostřednictvím informační a komunikační techniky


C v a eu
CŽV a EU

 • Evropa založená na znalostech

 • Rozvoj lidského kapitálu

 • Předčasné opouštění školy a nespokojenost mládeže

 • Evropská spolupráce ve vzdělávání a profesní přípravě

 • Lingvistická rozmanitost Evropy a učení se jazykům

 • Projekt „m-learning“

 • CŽV v globální znalostní ekonomice – Úkoly pro rozvojové země – Světová Banka

 • http://elearningeuropa.info


Vzd l vac proces a sou asnost
Vzdělávací proces a současnost

 • nový aspekt  celoživotní vzdělávání

  • jako hlavní fenomen současnosti (budoucnosti) v CŽV se jeví distanční forma vzdělávání (DiV)

   • reakce na měnící se potřeby a požadavky studujících v návaznosti na potřeby a požadavky společnosti

  • vzrůstající důležitost a možnosti využití ICTa Internetu

   • nové období CŽV a DiV

   • nová forma vzdělávání  e-learning


Vztah jednotliv ch rovn elektronick ho vzd l v n
Vztah jednotlivých úrovní elektronického vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Distanční vzdělávání

E - learning


Vod do elektronick ho vzd l v n definice pojmu e learning
Úvod do elektronického vzděláváníDefinice pojmu e-learning

e-learning

electronic (z angl. = elektronické) learning (z angl. = učení se)

Definice:

E-learning lze chápat jako multimediální podporu vzdělávacího procesu

spojenou s moderními informačními a komunikačními technologiemi

pro zkvalitnění vzdělávání.


Mo nosti e learningu
Možnosti e-learningu

 • Zvětšit kapacitu pro vzdělávání velkého počtu zájemců

 • Odstranit nebo zmenšit časové, geografické a psychologické bariery

 • Poskytnout studentům podle jejich časových dispozic jak synchronní tak asynchronní formu studia s možností interaktivních postupů při studiu.


E learning industry
E-learning industry

 • Obrat na e-l. trhu v USA na konci 2003 = 14 miliard dolarů

 • Očekávání roku 2004 = 20 miliard dolarů

 • Evropský trh 2003 – 4 miliardy dolarů

 • Očekávaný nárůst v r. 2004 Evropě = 98 %

 • Budoucnost E-l.= bude o 50% levnější, o 50 % rychlejší, o 50 % kvalitnější než klasické vzdělávání


Vznik a v voj elektronick ho vzd l v n 1 2
Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 1/2

1837 – vznik distančního vzdělávání (Isaac Pitman, výuka těsnopisu formou korespondenčních kurzů rozesílaných poštou, Velká Británie)

1895 – Barchese Guglielmo Marconi, bezdrátový telegraf (rádio)  rychlé šíření informací (auditivních)

1923 – Vladimír Zworykin, elektronka  „otec televizoru“  rychlé šíření informací (audiovizuálních)

1971 – Intel, mikroprocesor, PC  obrovské multimediální možnosti studijních materiálů

1971 – odeslání prvního e-mailu  nové možnosti komunikace (rychlé)


Vznik a v voj elektronick ho vzd l v n 2 2
Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 2/2

80. léta – začátek rozvoje vzdělávání prostřednictvím počítačů (CBT)

1991 – Tim Berners-Lee, World Wide Web (www)  rozvoj Internetu  nový způsob elektronic. vzdělávání (WBT)

1999 – e-learning, vznik vzdělávacích portálů (LMS)

Podrobné informace:

http://www.pbs.org/asl/dlweek/history/index.html


V voj distribuce obsahu c v
Vývoj distribuce obsahu CŽV

On-line

Internet

Off-line

CD ROM

4. počítač

3. televize

2. rozhlas

1. pošta


Nev hody e learningu
Nevýhody e-learningu

 • Náročná tvorba kurzů

 • Závislost na funkčnosti ICT

 • Praktické zkušenosti studujícího s ICT

 • Nerovný přístup k ICT

 • Nekompatibilita

 • Nevhodnost pro určité typy kurzů

 • Nevhodnost pro určité typy studentů


V hody e learningu
Výhody e-learningu

 • Vyšší efektivnost výuky

 • Zapamatovatelnější forma informací

 • Vyšší míra interaktivity

 • Aktuálnost informací

 • Přístup k materiálům kdykoliv

 • Přístup k materiálům odkudkoliv

 • Větší možnosti testování znalostí

 • Překonání případných zdravotních bariér

 • Nižší náklady na vzdělávání


obrázky, animace, videosekvence

 • zapamatovatelnější forma informací

Smyslové vnímání člověka

získávání informací

Zapojení smyslů ve škole

získávání informací


Formy e learningu
Formy e-learningu

Elektronické vzdělávání

Off-line výuka

On-line výuka

asynchronní

synchronní

on-line komunikace:

e-mail, diskusní fórum, chat, netmeeting (videokonference)


Z kladn rovn elektronick ho vzd l v n ev
Základní úrovně elektronického vzdělávání (EV)

 • CBT (Computer-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory počítačů“

  • multimedialita

 • WBT (Web-Based Training) neboli

  „vzdělávání za podpory webových technologií“

  • on-line distribuce, on-line komunikace

 • EV přes LMS (Learning Management System) neboli „systém pro řízení výuky“- komplexní systém pro podporu výuky


Generace distan n ho vzd l v n ko 2003
Generace distančního vzdělávání (Košč, 2003)

I. generace: korespondenční kurzy

II. generace: audio, video a počítačové technologie

III. generace: distanční vzdělávání na Internetu


P ij m n e learningu v div
Přijímání e-learningu v div

 • Rozvoj distančního vzdělávání je jednou z priorit univerzit v USA a Západní Evropě.

 • Americké a západoevropské univerzity vkládají do přípravy distančního vzdělávání velké finanční, intelektuální i organizační prostředky.


P ij m n e learningu v div1
Přijímání e-learningu v div

 • Nekritické kopírování amerického modelu, který označujestudium distanční za hlavní formu vzdělávání, ostatní formy považuje za překonané a neperspektivní.

 • Ignorování distančního vzděláváníjako módního výstřelku.

 • Distanční vzdělávání se považuje za jiný název pro dřívější dálkové studium.


ad