ACL SERVSLERDE ALIAN
Download
1 / 59

ACİL SERVİSLERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ACİL SERVİSLERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI. Prof. Dr. Birol Demirel - Doç. Dr. Taner Akar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı. Hastanın acil servise kabulü, Aydınlatılmış onam alınması, Adli olgular ve adli olguların bildirimi,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ACİL SERVİSLERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

ACL SERVSLERDE ALIAN

SALIK PERSONELNN

HUKUK SORUMLULUKLARI

Prof. Dr. Birol Demirel - Do. Dr. Taner Akar

Gazi niversitesi Tp Fakltesi

Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Hastann acil servise kabul,

 • Aydnlatlm onam alnmas,

 • Adli olgular ve adli olgularn bildirimi,

 • Acil servise l getirilenler ve acil servisteki lmler,

 • lmn bildirimi,

 • Hasta zerindeki delil niteliindeki maddelerin korunmas ve saklanmas,

 • Genital muayene,

 • Hastadan rnek alnmas ve gnderilmesi,

 • Tbbi belgelerin dzenlenmesi,

 • Acil serviste ocuk istismar olgularna yaklam,

 • Acil serviste kadna ynelik iddete yaklam,

 • Acil serviste yal istismar olgularna yaklam

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Hastan n acil servise kabul
Hastann acil servise kabul

 • Koullar ne olursa olsun (sevk katsz, parasz vb.) gerekeli bir mazeret olmadka hekimlerin acil hastalara mdahalesi zorunlu klnmtr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Hastann acil servise kabul

 • Trk Ceza Yasasnn 83.maddesine gre; zellikle acil durumdaki hastann hekim tarafndan kabul edilmemesi, ihmali davranla kasten adam ldrme kapsamnda deerlendirilmektedir.

 • Bu gibi durumlarda kanunun ngrd hapis cezas 10 ile 25 yl arasnda deimektedir.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Hastann acil servise kabul

 • Grevin, hastann acil servis kapsna bavurmasyla balad dnlerek, acil olarak bavuran her olgunun muhakkak hekim tarafndan muayenesi gerekir.

 • Hekim muayene sonucunda olgunun aciliyeti olmadna karar verirse hastay poliklinie ynlendirebilir.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Hastann acil servise kabul

 • Hastann ekonomik durumunun yaplacak harcamalar karlayamayacak durumda olmas, gerekli ilk yardm ve bakm alma hakkn yok etmez.

 • zellikle travmalarda veya hayat tehdit edici hastalklarda, hangi hastane veya kurulu olursa olsun hastann vital bulgular dzelip, nakli mmkn oluncaya kadar gerekli bakm salamak zere hastaneye kabule mecburdur.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Hastann acil servise kabul

 • Hastann nakli srasnda, hastaya ait tm tetkik bulgular, muayene ve gzlem notlar yada bu bilgileri ieren bir epikriz hastayla birlikte gnderilmelidir.

 • Sevk edilen merkezin bilgilendirilmesi ve kabul edeceine dair onaynn alnmas, gerektiinde hekimin sevk srasnda elik etmesi beklenilen zenli davrantr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Aydnlatlm onam alnmas

 • Kiiler tbbi yardm isteme yada hastaln kanlmaz sonucuna katlanma konusunda seme hakkna sahiptir. Hastann, yaam yada salk hakkn kullanmas iin hekime izin-onay-vekalet vermesi gerekir.

 • Yaplacak tbbi bir giriimin hukuka uygunluunu salayan hasta onamnn alnmasnda ilk adm, hastann ayrtm (temyiz) yeteneine sahip olup olmadnn saptanmasdr.

 • Trk Medeni Kanununun ayrtm yeteneini kaldran koullar olarak kabul ettii; ya kkl, akl zayfl ve hastal durumlarnda ise veli veya vasinin onam geerli olmaktadr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Aydnlatlm onam alnmas

 • yiyi ktden, doruyu yanltan ayrt etmesinde herhangi bir gl bulunmayan bir hastadan onam alnrken bunun aydnlatlm onam biiminde olmas gerekir.

 • Bu aydnlatma hastann kltrel, toplumsal ve psikolojik durumuna uygun olmaldr.

 • Burada ama; hastann o anki salk durumu, konulan tan, nerilen tedavi ynteminin tr, bu yntemin baar ans ve sresi, tedavinin uygulanmas srasnda meydana gelebilecek yan etkiler ve sonular, dier tedavi seenekleri ve bunlarn baar anslar, bu giriimlerin yaplmamas halinde geliebilecek durumlar hakknda anlayabilecei ekilde hastaya bilgi verilmesidir.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Aydnlatlm onam alnmas

 • Kendisine yaplan bu aydnlatma ile salk durumu hakknda etrafl bilgi sahibi olan hastann verecei onam ile hekim yetkili klnm olur.

 • Bu yetki hibir zaman snrsz ve sresiz deildir.

 • Ayrca hasta, vermi olduu onam istedii zaman geri alma hakkna da sahiptir.

 • Ancak, hasta tedaviyi reddediyor ve bunu serbest iradesiyle yapabiliyorsa durumu belgeleyen bir tutanak tutulmas, ilerde ortaya kabilecek iddialardan hekimin korunmas asndan nemlidir.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Aydnlatlm onam alnmas

 • Onam alnmadan giriimde bulunan hekimin eylemi, hukuka aykr olarak deerlendirilir.

 • Ancak, yaplacak tbbi giriimde bir zorunluluk hali mevcut olup hastann bu zorunluluu anlayamayaca veya deerlendiremeyecei durumlarda (bilin bozukluu, koma vb.), kiilik hakkna verilen deer gerei onamn var olduu kabul edilmelidir.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Aydnlatlm onam alnmas

 • Acil servislerde ocuklarn veya velayet altnda bulunanlarn zerinde yaplacak giriimler iin bulunabildikleri takdirde veli veya vasisinden onam alnmaldr.

 • Bilin bozukluu, koma vb. halinde getirilen hastalarla, yaam veya sal kurtarmann tbbi mdahaleyi zorunlu kld olgularda, onamn var kabul edilerek hareket edilmesi doru olacaktr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Adli olgular ve adli olgularn bildirimi

 • Hekimin, tm adli olgular gerekli tbbi yardm yaptktan sonra adli makamlara haber verme zorunluluu yannda, olgu ile ilgili adli rapor dzenleme grevi de vardr.

 • Dzenlenecek bu rapor, eylemi yapan kiinin yarglanmasnda ana unsurdur ve rapor ieriine gre adli makamlarca dava alacaktr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • ACL SERVSLERE

 • MRACAAT EDEN OLGULARDAN

 • Her trl ateli silah ve patlayc madde ile olan yaralanmalar,

 • Her trl kesici, kesici delici, delici, kesici- ezici ve ezici alet

  yaralanmalar,

 • Trafik kazalar, dmeler, darp olgular ve i kazalar,

 • Entoksikasyonlar (ila, ensektisit, boucu gazlar),

 • Yanklar (alev, kzgn cisim, yakc- andrc madde)

 • Elektrik arpmalar,

 • Sindirim kanalna oral veya anal yoldan yabanc madde girmesi,

 • Mekanik asfiksi olgular (As,elle veya iple boulma, suda boulma vb.)

 • Her trl intihar giriimleri,

 • Cinsel saldrlar,

 • kence iddialar,

 • Tm cinayet, intihar, kaza orijinli olduundan kukulanlan

 • lmler (pheli lmler) ADL OLGUolarak deerlendirilmelidir.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Adli olgular ve adli olgularn bildirimi

TRK CEZA KANUNU MADDE 280:

SALIK MESLE MENSUPLARININ

SUU BLDRMEMES

 • Grevini yapt srada bir suun ilendii ynnde bir belirti ile karlamasna ramen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gsteren salk meslei mensubu, bir yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

 • Salk meslei mensubu deyiminden tabip, di tabibi, eczac, ebe, hemire ve salk hizmeti veren dier kiiler anlalr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Adli olgular ve adli olgularn bildirimi

TRK CEZA KANUNU MADDE 279:

KAMU GREVLSNN SUU BLDRMEMES

 • Kamu adna soruturma ve kovuturmay gerektiren bir suun ilendiini greviyle balantl olarak renip de yetkili makamlara bildirimde bulunmay ihmal eden veya bu hususta gecikme gsteren kamu grevlisi, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

 • Suun, adli kolluk grevini yapan kii tarafndan ilenmesi halinde, yukardaki fkraya gre verilecek ceza yar orannda artrlr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Bir hekim, bir suun ilendii ynnde bir belirti ile nasl karlar ?


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Sulu veya madur, kendisi hekime bavurmutur.

 • Sulu veya maduru, gvenlik gleri (jandarma-polis), savc veya

 • hakim hekime gndermitir.

 • Sulu veya madur, baka bir nedenle hekime bavurmutur.

 • Tm bu durumlar hekim iin ADL OLGUnitelii tamaktadr.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Adli Rapor: bavurmutur.Adli olgularda hekimce dzenlenen, kiinin tbbi durumunun tanmlanp gr ve kanaat bildirilen rapordur.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

ADL RAPOR : bavurmutur.

 • Geici rapor

 • Kesin rapor


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Geici Rapor Dzenlenmesi Gereken Durumlar: bavurmutur.

 • Henz tan konmamtr.

 • Radyolojik, biyokimyasal, vb. laboratuvar inceleme yntemlerine gerek duyulmutur.

 • Travma belirtileri tamamen ortaya kmamtr, olgunun gzlemlenmesi ve takibi gereklidir. (lk muayenede haricen herhangi bir travmatik bulgu saptanmayan olgular birka gn sonra muayeneye arldnda lezyonlarn belirginlemesi sz konusu olabilir. rnein, derin ve yer deitiren ekimozlar balangta grlmedii halde sonraki gn yada saatlerde belirginleebilir.)

 • Baka bir uzmanlk alan tarafndan deerlendirilmesine yada konsltasyona gerek duyulmutur.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Yaam tehlikeye sokacak derecede yaralanma: bavurmutur.

 • Travma annda veya travmadan sonra kiinin hayatnn mutlak suretle tehlikede oluu ve lm riskinin varldr.

 • Yaam tehlikeye sokan bir durum kendiliinden, tbbi veya cerrahi tedavi ile ortadan kalkabilir.

 • Yaam tehlikeye sokan bir durumun ne kadar sre devam ettiinin nemi yoktur.

 • Travma ile yaam tehlikeye sokan durum arasnda nedensellik bann bulunmas gerekir.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Yaam tehlikeye sokan bir durumun varlndan sz edebilmek iin hekimin klinik bulgular yannda her trl tan yntemine bavurmas gerekir.

 • Bu karar hibir ekilde etiyolojiye gre verilmemelidir.

 • Karar gerekeli olmal, yaam tehlikeye sokan bir durumun kriterlerini saptamadan karar verilmemelidir. Bunun iin yaam tehlikeye sokan bir durumun kriterlerinin ilk muayenede belirlenemedii durumlarda hasta bir sre gzlem altnda tutulmal, gerekeli konsltasyonlar yaptrlmal ve tan iin btn ileri tetkik yntemlerine bavurulmaldr. Bu kriterlerin birinin tespiti halinde yaamn tehlikeye sokan bir durum geirmitir veya geirmemitir eklinde rapor dzenlenmelidir.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Yaam Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Aan Yaralanmalar: edebilmek iin hekimin klinik bulgular yannda her trl tan yntemine bavurmas gerekir.

 • - Kafatas krklar

 • - Kafa ii kanama, kontzyon, laserasyon

 • - Klinik bulgu veren beyin demi ve balang Glasgow Koma Skorunun 8 ve altnda olduu bilin kapall

 • - lk servikal vertebra kr

 • - Vertebral kolonda hangi seviyede olursa olsun medulla spinalis hasar (kontzyon/laserasyon) ile medulla spinalis hasarnn elik ettii krk-kk-disk yaralanmas ve herniler

 • - organ yaralanmalar

 • - Byk damar yaralanmalar

 • - Byk damar veya i organ yaralanmas olmasa bile % 20den fazla kan kaybna iaret eden klinik tabloya yol aan yaygn ekimoz, hematom ve laserasyonlar

 • - organ lezyonu olmasa dahi gs ve batn boluuna penetre yaralanmalar

 • - 2. derece yank (% 20ten fazla)

 • - 3. derece yanklar (% 10dan fazla)

 • - Kuduz hayvan sr

 • - Elektrik arpmas (Giri ve/veya k lezyonu bulunmas veya vcuttan elektrik akmnn getiini gsteren klinik bulgularn varl)

 • - Ar klinik tabloya yol aan zehirlenmeler


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Yaamsal Tehlike edebilmek iin hekimin klinik bulgular yannda her trl tan yntemine bavurmas gerekir.

(+)

(-)


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Kesin Rapor edebilmek iin hekimin klinik bulgular yannda her trl tan yntemine bavurmas gerekir.

 • Yaamn tehlikeye sokan bir duruma,

 • Kii zerindeki etkisinin basit bir tbbi mdahaleyle giderilebilecek lde hafif olup olmadna,

 • Vcudunda kemik krlmasna neden olmas halinde krn hayat fonksiyonlarndaki etkisine,

 • Vcuduna ac veren veya salnn ya da alglama yeteneinin bozulmasna neden olan bir durum olup olmad,

 • Duyularndan veya organlarndan birinin ilevinin srekli zayflamasna veya yitimine,

 • Konumasnda srekli zorlua veya kayba,

 • Yznde sabit ize veya yzn srekli deiikliine,

 • Gebe bir kadna kar ilenip de ocuunun vaktinden nce domasna veya dmesine,

 • ocuk yapma yeteneinin kaybolmasna,

 • yileme olana bulunmayan bir hastala veya bitkisel hayata girmesine,


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Adli olgular ve adli olgularn bildirimi edebilmek iin hekimin klinik bulgular yannda her trl tan yntemine bavurmas gerekir.

Demircan A, Kele A, Grbz N, Bildik F, AygencelG,

Dogan N, et al. Forensic emergency medicine- six- year

experience of 13823 Cases in a University Emergency Department.

Turk J Med Sci 2008;38(6):567-575.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Adli olgular ve adli olgularn bildirimi edebilmek iin hekimin klinik bulgular yannda her trl tan yntemine bavurmas gerekir.

Adli Acil Tp-Bir niversite Acil Servisindeki 6 Yllk 13823 Olgunun Tecrbesi (2000-2005)

Tm hastalarn %3.66s adli olgu,

Adli olgularn ya ortalamas: 28.03 (20-29 ya en sk ya grubu)

cinsiyet: % 58.23 erkek

En sk grlen adli olgular: trafik kazalar (% 43.84)

darp (% 19.04)

intihar giriimleri (% 17.10)

karbonmonoksit zehirlenmesi (% 6.62)

Olgularn % 46.47si 16:00 ile 23:59 saatleri arasnda geldi.

Olgularn ou Mays aynda rapor edildi.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Acil servise l getirilenler ve acil servisteki lmler

Acil servise bir lnn getirildii durumlarda acil servis hekiminin grevi, lm halini saptamak ve cesedin varsa zerindeki elbiseleriyle birlikte muayenesini yapmaktr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Acil servise l getirilenler ve acil servisteki lmler

 • Acil servise getirilen bir hastaya, acil tbbi mdahalede bulunmak phesiz hekimin ncelikli grevidir.

 • Ancak, yaplan tm tbbi mdahalelere ramen hasta kaybedildiinde, lm belgesini doldurmadan nce hekimin grevi;

 • 1. Varsa hastann zerindeki elbiseleri incelemek,

 • 2. Hastay tamamen soyarak tm vcudun muayenesini yapmaktr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Acil servise l getirilenler ve acil servisteki lmler

CEZA MUHAKEMES KANUNU MADDE 159.

PHEL LMN HBARI

 • Bir lmn doal nedenlerden meydana gelmedii kukusunu douracak bir durumun varl veya lnn kimliinin belirlenememesi halinde; kolluk grevlisi, ky muhtar yada salk veya cenaze ileriyle grevli kiiler, durumu derhl Cumhuriyet Basavclna bildirmekle ykmldrler.

 • Birinci fkra kapsamna giren hallerde lnn gmlmesi ancak Cumhuriyet Savcs tarafndan verilecek yazl izne baldr.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Yatakli tedav kurumlari letme y netmel

Hasta zerindeki delil niteliindeki maddelerin korunmas ve saklanmas

YATAKLI TEDAV KURUMLARI LETME YNETMEL

 • 86. Madde:Yaral ve cesetten karlan delil niteliini haiz eyann adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi gerekir.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

GTF Adli Tp Anabilim Dal maddelerin korunmas ve saklanmas


N jeryali okey n kanli g mle kayip
NJERYALI OKEY'N KANLI GMLE KAYIP maddelerin korunmas ve saklanmas


N jeryali okey n kanli g mle kayip1
NJERYALI OKEY'N KANLI GMLE KAYIP maddelerin korunmas ve saklanmas

Beyolu Asayi ube Mdrl'nde gzaltndayken len Nijeryal snmac Festus Okey olayn aydnlatacak en nemli delil olan kanl gmlein kaybolduu ortaya kt.

Beyolu Cumhuriyet Savcl, silahn hangi mesafeden atelendiini ortaya karacak, hatta alan davann seyrini deitirebilecek tek delilin kaybolmasyla ilgili olarak soruturma at.

Uzmanlar, kanl gmlein bulunmas halinde olayn yksek oranda zleceini syledi. st aramasn yapan polis memuru Cengiz Yldrm'n beylik tabancasn almaya alrken aralarnda kan didime srasnda ld iddia edilen Okey'in, lmeden nce zerinde giydii ve mermi at izinin bulunduu gmlein hastanede kaybolduu iddia ediliyor.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Meydana gelen bir suun aydnlatlmas ve su sanklarnn

tespitine yarayan her trl ispat vastas delil

(biyolojik, fiziksel, kimyasal, izler) olarak nitelendirilir.

Hastane ortamnda hastann zerinde bulunan

ve/veya kan her trl materyal (eyalar, yara

yerine bastrlan tampon.v.b) delil olarak korunmal

ve saklanmaldr.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Giysiler, baz adli aratrmalarda sulu ve/veya madurun tespiti asndan ok nemli olabilmektedir.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Giysiler kartlrken hibir zaman giysi zerindeki deliklerden tutup giysiyi yrtmak doru deildir. nk giysi zerindeki delikler, mermi ekirdei veya sama tanesinin giri ve k deliklerinin, at mesafesinin ve at ynnn tespiti iin nemlidir.

 • Giysilerin kartlamad durumlarda giysinin, yara/deliin olduu blgenin olabildiince uzandan kesilerek kartlmas uygundur.

 • Giysilerin kartlmas esnasnda mutlaka eldiven kullanlmaldr ve karan salk personeli giysileri kendi zerine dedirmekten veya derisi ile temastan kanmaldr.

 • Kyafetler olabildiince az katlanmal ve sallanmamal ve yer deitirilmemelidir. nk kyafetlerin zerinde bulunan sa, deri gibi DNA ieren delillerin deimesine veya kaybolmasna neden olabilecektir.

 • Islak ve nemli giysiler kurutulduktan sonra kat torbalara konmaldr. Nem ve plastik torba DNA izolasyonunu gletirebilmektedir.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Eller, kat torbalar iine konmaldr. deliklerden tutup giysiyi yrtmak doru deildir. nk giysi zerindeki delikler, mermi ekirdei veya sama tanesinin giri ve k deliklerinin, at mesafesinin ve at ynnn tespiti iin nemlidir.

 • Plastik torbalara konmas, ellerin terlemesine ve delillerin bozulmasna neden olmaktadr.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

 • Hastann elleri ve vcudu, ilgili uzman kii gelene kadar silinmemelidir.

  nk, ellerin ve vcudun slak bezlerle silinmesi delillerin kaybolmasna

  neden olacaktr.

 • Ateli silah yaralanmalarnda, hastann yaras zerine bastrlan tamponlar yanmam barut gibi at artklarnn tespiti amac ile saklanmaldr.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Adli olgularda, delil toplama ile ilgili olmas gereken uygulama; giysilerin nazik bir ekilde kartlmas, yaralanma blgelerine zarar verilmemesi ve yrtlmamas, kat torbaya konulmas, hasta bilgilerinin yazl olduu etiketleme yaplmas ve bir tutanakla beraber emniyet grevlisine ulatrlmasdr.


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Sonu olarak, adli olgu olarak dnlen bir olayda hastann eyalar ve zerinden kan her trl materyal zarar vermeden zenle karlmal, uygun ekilde

korunmal ve emniyet grevlilerine/adli hekime veya ilgili uzman kiiye ulatrlmaldr. Hastann bakm esnasnda da emniyet grevlileri/adli hekim gelene kadar ellerin ve vcudunun silinmemesi ve uygun ekilde korunmas gereklidir.


T rk ceza kanunu 287 madde gen tal muayene
TRK CEZA KANUNU hastann eyalar ve zerinden kan her trl materyal zarar vermeden zenle karlmal, uygun ekilde287.MaddeGENTAL MUAYENE

 • Yetkili hakim ve savc karar olmakszn, kiiyi genital muayeneye gnderen veya bu muayeneyi yapan fail hakknda aydan bir yla kadar hapis cezasna hkmolunur.

 • Bulac hastalklar dolaysyla kamu saln korumak amacyla kanun ve tzklerde ngrlen hkmlere uygun olarak yaplan muayeneler asndan yukardaki fkra hkm uygulanmaz.

 • Madde metninde hukuka aykr biimde genital muayene yaplmas, bamsz bir su olarak tanmlanmtr.

  (TBMM Adalet Komisyonunca kabul edilen madde gerekesi).


Ger e e aykiri belge d zenleme t rk ceza kanunu madde 210

Tbbi belgelerin dzenlenmesi hastann eyalar ve zerinden kan her trl materyal zarar vermeden zenle karlmal, uygun ekilde

GEREE AYKIRI BELGE DZENLEMETRK CEZA KANUNU MADDE 210 :

 • (2) Geree aykr belge dzenleyen tabip, di tabibi, eczac, ebe, hemire veya dier salk meslei mensubu, aydan bir yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

 • Dzenlenen belgenin kiiye haksz bir menfaat salamas yada kamunun veya kiilerin zararna bir sonu dourucu nitelik tamas halinde, resmi belgede sahtecilik hkmlerine gre cezaya hkmolunur. (2-8 yl aras)

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Tbbi belgelerin dzenlenmesi hastann eyalar ve zerinden kan her trl materyal zarar vermeden zenle karlmal, uygun ekilde

BELGE ?

 • Adli rapor

 • stirahat raporu

 • Salk kurulu raporu

 • Reete

 • Epikriz

 • Hasta dosyas

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

Tbbi belgelerin dzenlenmesi hastann eyalar ve zerinden kan her trl materyal zarar vermeden zenle karlmal, uygun ekilde

 • Tbbi belgeler adli ilemlerde kant olarak kullanlabilen belgelerdir.

 • Bu belgelerin doru ve eksiksiz tutulmas hastaya kar yklenilen bir bor olduu gibi hekimi-hastaneyi ileride doabilecek anlamazlklardan yada ihmal iddialarndan korumak yada ihmalin kime ait olduunu saptayabilmek iin gereklidir.

 • Belgelerin okunakl, dzeltmelerin az ve aklamal olmas adli ilemlerde bu belgelere duyulan gveni artrc zelliklerdir.

 • Kaytlara geree aykr bilgiler yazlmas yada sonradan tahrifat cezai sorumluluk getirir.

GTF Adli Tp Anabilim Dal


Ac l serv slerde ali an sa lik personel n n hukuk sorumluluklari

TEEKKR EDERM hastann eyalar ve zerinden kan her trl materyal zarar vermeden zenle karlmal, uygun ekilde...

GTF Adli Tp Anabilim Dal


ad
 • Login