Pedro facon
Download
1 / 20

Pedro Facon - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en oriënteren van de interne strategie Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Pedro Facon. Trigger – Doel. 2002/2003: invoering Bestuursovereenkomst en Strategisch Plan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pedro Facon' - mohammad-rojas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pedro facon

De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en oriënteren van de interne strategieRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Pedro Facon


Trigger doel
Trigger – Doel oriënteren van de interne strategie

 • 2002/2003: invoering Bestuursovereenkomst en Strategisch Plan

 • Ontwikkeling van het beleids- en beheersinstrumentarium

 • Nood aan evaluatie van de organisatiebeheersing

  • Bestuursovereenkomst 2006-2008 (artikel 40): uitvoeren van een CAF-zelfevaluatie en opmaken van een verbeterplan


Methodologie aanpak 1
Methodologie – Aanpak (1) oriënteren van de interne strategie

 • Fase 1: Voorbereiding (11/2005 – 06/2007)

 • Analyse van goede praktijken (o.m. RVA, RSZ, RKW)

 • Interne discussies

  • Op niveau Directiecomité en Directieraad

  • Met de syndicale organisaties

  • Met de P&O-actoren

  • Met de Communicatiecel


Methodologie aanpak 2
Methodologie – Aanpak (2) oriënteren van de interne strategie

 • Methodologische keuzes

  • RIZIV-brede oefening

  • Twee zelfevaluatiegroepen

   • Niveau A – 25-tal deelnemers

   • Representatief voor de 5 diensten

   • Selectie op basis van profielschets

    • Samenspraak met leidend ambtenaren

    • Instemming van de geselecteerde deelnemer

   • Betrokkenheid van de 3 syndicale organisaties

  • Ondersteuning door het CAF Resource Center (EIPA)


Methodologie aanpak 3
Methodologie – Aanpak (3) oriënteren van de interne strategie

 • Fase 2: Uitvoering (09/2007 – 01/2008)

 • 7 zelfevaluatiesessies van halve dag

  • Deelnemers

   • Voorbereiding (deels via e-tool)

  • Moderniseringscel

   • Verwerking voorbereiding

   • Voorzitterschap sessies: faciliteren, documenteren, synthetiseren, consensusvorming

   • Rapportering

  • CAF Resource Center

   • Methodologische begeleiding en kwaliteitsbewaking


Methodologie aanpak 4
Methodologie – Aanpak (4) oriënteren van de interne strategie

 • Gemeenschappelijke sessie van beide zelfevaluatiegroepen

  • Validatie ontwerp eindrapport

  • Gezamenlijke scorebepaling

   • Eerst categorie: bv. P-D-C-A voor wat factoren betreft

   • Daarna verfijning met numerieke score

  • Evaluatie van de CAF-oefening


Methodologie aanpak 5
Methodologie – Aanpak (5) oriënteren van de interne strategie


Methodologie aanpak 6
Methodologie – Aanpak (6) oriënteren van de interne strategie

 • Fase 3: Communicatie en quick-wins (2008)

 • Bespreking resultaten

  • Directieraad + P&O-actoren

  • Per dienst

 • Uitgebreide communicatie

  • Personeel

  • Deelnemers

 • 10 quick-wins voor 2008


Methodologie aanpak 7
Methodologie – Aanpak (7) oriënteren van de interne strategie

 • Fase 4: Integratie (2009)

 • Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (interne strategie)

 • Basis voor geïntegreerde visie op en communicatie over moderniseringsinitiatieven


Resultaat 1 basis voor nieuw strategisch en operationeel plan 1
Resultaat 1: Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (1)

 • Rijke bron aan informatie over de interne werking

  • Analyse: sterke punten en verbeterdomeinen

  • Voorstellen tot verbeteracties: 124 in totaal

 • Clustering tot een 12-tal verbeterdomeinenResultaat 1 basis voor nieuw strategisch en operationeel plan 3
Resultaat 1: Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (3)

 • Verdieping van de analyse

  • 4 domeinen

   • HR

   • Beleid en beheer

   • Communicatie

   • ICT

  • Vertaling van CAF-resultaten naar risicoanalyses

   • Risicodomeinen en risico’s

   • Voorstellen van acties

 • Basis voor workshops SP/OP met de betrokken directies


Resultaat 2 basis voor ge ntegreerde visie op n communicatie over moderniseringsinitiatieven
Resultaat 2: Basis voor geïntegreerde visie op én communicatie over moderniseringsinitiatieven


Lessen sterke punten 1
Lessen: sterke punten (1) communicatie over moderniseringsinitiatieven

 • Methodologie

  • Verankering in de strategische en operationele planningscyclus (interne strategie)

  • RIZIV-brede ‘interdiensten’ aanpak

   • Integratie tussen diensten

   • Uitwisseling van ervaringen en wederzijds leren.

  • Ondersteuning CAF Resource Center


Lessen sterke punten 2
Lessen: sterke punten (2) communicatie over moderniseringsinitiatieven

 • Gedragenheid

  • Ruim overleg met interne ‘partners’ bij de voorbereiding van de oefening

  • Actieve en enthousiaste inzet van de deelnemers aan de zelfevaluatieoefening

   • Tevredenheidsenquête: positieve evaluatie van de CAF-oefening, zowel wat model, toepassing, discussieniveau, als resultaat betreft.

  • Sterke betrokkenheid van de top bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging


Lessen sterke punten 3
Lessen: sterke punten (3) communicatie over moderniseringsinitiatieven

 • Resultaat

  • Referentiedocument bij discussies over de interne werking

  • Verduidelijking van de geïntegreerde visie op beleid en beheer

  • Sterke doorwerking in nieuw Strategisch en Operationeel Plan

  • Verantwoordt de belangrijke investering

 • Toekomst

  • Opvolging van de geselecteerde verbeteracties in het kader van de reguliere opvolgingscyclus van het Strategisch en Operationeel Plan

  • Verankering in strategische en operationele planningscyclus: CAF-oefening om de 6 jaar


Lessen valkuilen en verbeterpunten 1
Lessen: valkuilen en verbeterpunten (1) communicatie over moderniseringsinitiatieven

 • Methodologie

  • Eerder lange ‘overbruggingsperiode’ tussen zelfevaluatieoefening, opname in nieuw Strategisch en Operationeel Plan, en daadwerkelijke uitvoering

  • Quick-wins: veronderstellen ‘quick’ te zijn.

  • Geïnformatiseerde ondersteuning van de oefening

  • Interdienstenbenadering nivelleert enigszins de scores gezien de verschillende klemtonen en ritmes inzake modernisering.

  • Nut van ‘kwantitatief’ scoren van criteria?


Lessen valkuilen en verbeterpunten 2
Lessen: valkuilen en verbeterpunten (2) communicatie over moderniseringsinitiatieven

 • Gedragenheid

  • Hoe de oefening nog sterker laten leven bij het voltallige personeel: breedte en diepte?


Conclusie veranker caf in de organisatie
Conclusie: veranker CAF in de organisatie communicatie over moderniseringsinitiatieven

 • CAF als instrument voor de voorbereiding van de interne strategische en operationele planningscyclus

 • CAF als hefboom bij het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op en communicatie over moderniseringsinitiatieven inzake beleid en beheer


Contactpersoon
Contactpersoon communicatie over moderniseringsinitiatieven

Pedro FACON

Projectleider CAF

Moderniseringscel – Algemene Directie – RIZIV

Tervurenlaan 211 1150 Brussel

02-739.70.43

[email protected]


ad