Lipunang Pang-ekonomiya - PowerPoint PPT Presentation

Lipunang pang ekonomiya
Download
1 / 14

 • 8228 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lipunang Pang-ekonomiya. Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa Unang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9. Pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos. Hindi pantay-pantay ang mga tao. May mga taong mananatiling nasa itaas, dinudungaw ang mga tao sa ibaba.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lipunang Pang-ekonomiya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lipunang pang ekonomiya

Lipunang Pang-ekonomiya

Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa Unang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9


Pantay pantay ang lahat dahil likha tayo ng diyos

Pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos


Lipunang pang ekonomiya

Hindi pantay-pantay ang mga tao. May mga taong mananatiling nasa itaas, dinudungaw ang mga tao sa ibaba


Pantay o patas

Pantay o Patas?


Max scheler

Max Scheler

 • Para kay Scheler, bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma ng ating katawan ang kakayahan nating maging isang sino.


Max scheler1

Max Scheler

 • …dahil na rin sa hindi pagkakapantay-pantay na ito, kailangang sikapin ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan.


Prinsipyo ng proportio

Prinsipyo ng Proportio

 • AyonkaySto. Tomas de Aquino, angprinsipyongproportio ay angangkopnapagkakaloobngnaaayonsapangangailanganngtao.


Lipunang pang ekonomiya

MALI ITO!


Lipunang pang ekonomiya

 • Unaanghalagangtaobagoangtinapay. May tinapay man o wala, may halagaangtao.

 • Pangalawa – dahilanngpaggawa at pag-aari (ownership) – gumagawa at nagmamay-ariangtaohindiupangmakipagmayabangansaiba, ibagsak o pahiyainangiba o makipagkompetisyonsaiba. Gumagawasiyadahilnaisniyangipamalasangkaniyangsarilinggaling. Nagtatrabahosiyaupangmagingproduktibosakaniyangsarili.


Trabaho hanap buhay hindi nagtatrabaho para sa pera kundi para sa buhay na hinahanap niya

Trabaho – “hanap-buhay” – hindinagtatrabahoparasaperakundiparasabuhaynahinahanapniya


Lipunang pang ekonomiya

 • Ang buhay ng tao ay pagsisikap na ipakilala ang sarili sa pamamagitan ng paggawa hindi ng yaman.

 • Ang tunay na mayaman ay ang taong nakikilala ang sarili sa bunga ng kanyang paggawa.


Ekonomiya

Ekonomiya

 • Galingsasalitang“oikos” (bahay) “nomos” (pamamahala) – tuladngpamamahalasabahay, may sapatna budget nakailangangpagkasyahinsalahatngbayarinupangmakapagbuhay-taoagkanilangbuhay at upangmagingtahananangbahay.


Lipunang pang ekonomiya1

Lipunang pang-ekonomiya

 • – pagkilosnamasiguronaangbawatbahay ay magigingtahanan. Pinapangunahanitongestadonanangungunasapangangasiwangpatasnapagbabahagingyamanngbayan.


 • Login