Lipunang pang ekonomiya
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Lipunang Pang-ekonomiya PowerPoint PPT Presentation


 • 8120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lipunang Pang-ekonomiya. Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa Unang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9. Pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos. Hindi pantay-pantay ang mga tao. May mga taong mananatiling nasa itaas, dinudungaw ang mga tao sa ibaba.

Download Presentation

Lipunang Pang-ekonomiya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lipunang Pang-ekonomiya

Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa Unang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9


Pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos


Hindi pantay-pantay ang mga tao. May mga taong mananatiling nasa itaas, dinudungaw ang mga tao sa ibaba


Pantay o Patas?


Max Scheler

 • Para kay Scheler, bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma ng ating katawan ang kakayahan nating maging isang sino.


Max Scheler

 • …dahil na rin sa hindi pagkakapantay-pantay na ito, kailangang sikapin ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan.


Prinsipyo ng Proportio

 • AyonkaySto. Tomas de Aquino, angprinsipyongproportio ay angangkopnapagkakaloobngnaaayonsapangangailanganngtao.


MALI ITO!


 • Unaanghalagangtaobagoangtinapay. May tinapay man o wala, may halagaangtao.

 • Pangalawa – dahilanngpaggawa at pag-aari (ownership) – gumagawa at nagmamay-ariangtaohindiupangmakipagmayabangansaiba, ibagsak o pahiyainangiba o makipagkompetisyonsaiba. Gumagawasiyadahilnaisniyangipamalasangkaniyangsarilinggaling. Nagtatrabahosiyaupangmagingproduktibosakaniyangsarili.


Trabaho – “hanap-buhay” – hindinagtatrabahoparasaperakundiparasabuhaynahinahanapniya


 • Ang buhay ng tao ay pagsisikap na ipakilala ang sarili sa pamamagitan ng paggawa hindi ng yaman.

 • Ang tunay na mayaman ay ang taong nakikilala ang sarili sa bunga ng kanyang paggawa.


Ekonomiya

 • Galingsasalitang“oikos” (bahay) “nomos” (pamamahala) – tuladngpamamahalasabahay, may sapatna budget nakailangangpagkasyahinsalahatngbayarinupangmakapagbuhay-taoagkanilangbuhay at upangmagingtahananangbahay.


Lipunang pang-ekonomiya

 • – pagkilosnamasiguronaangbawatbahay ay magigingtahanan. Pinapangunahanitongestadonanangungunasapangangasiwangpatasnapagbabahagingyamanngbayan.


 • Login