Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation

Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 23

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona:III/2

Sada:VY_32_INOVACE_Eko.3.12 Tropický deštný les

Vytvořeno:2.10.2013

Ověřeno: 3.10.2013Třída:AE3


Biomy tropick de tn les

Biomy – Tropický deštný les

Vzdělávací oblast:Environmentální vzdělávání

Předmět:Ekologie

Ročník:3.

Autor:Ing. Hana Antošová

Časový rozsah:3 vyučovací hodiny

Pomůcky:dataprojektor, notebook

Klíčová slova:tropický deštný les, biom

Anotace:

Materiál je určen pro studenty environmentálních předmětů, především ekologie, pro

upevnění znalostí o daném biomu.


Tropick de tn les

Tropický deštný les

 • stálá denní prům. teplota 25oC

 • stálá délka dne (12 hod) během celého roku

 • dvě méně patrná období dešťů

 • od 5o stupně zeměpisné šířky se prohlubují období sucha (TDL přechází v tropický sezónní les)

 • srážky: měsíčně okolo 200 mm, ročně 4000 mm

 • pro rovníkové oblasti char. pravidelné odpolední srážky


Tropick de tn les1

Tropický deštný les

 • dopoledne dochází k silnému přehřívání povrchu vegetace, tj. nejvyšších pater vegetace

 • rozdíl mezi teplotou uvnitř lesa může být i 15oC, teplota na povrchu vegetace může být až 40oC

 • vysoká evapotranspirace

 • rostliny mají silnou kutikulu (fíkovník)


Tropick de tn les2

Tropický deštný les

 • ve stínu korun mají rostliny tenké, široké listy, aby zachytily co nejvíce slunečního záření (ROSTLINY STÍNOMILNÉ – SCIOFILNÍ)

 • vysoká vzdušná vlhkost (až 100%)

 • i malé ochlazení v noci vede intenzivní kondenzaci → listy mají kapací špičky, které pomáhají zbavit se přebytečné vody (kapradiny, plavuně)


Tropick de tn les p dy

Tropický deštný lesPůdy

 • stáří zasahuje až do třetihor

 • díky intenzivním srážkám promytí půdních horizontů

 • tropické půdy často červené (oxidy Fe)

 • půdy mírně toxické (oxidy hliníku)

 • proces vymývání – LATERIZACE

 • půdy kyselé, chudé na živiny

 • vyjímku tvoří půdy na lávových substrátech (nedošlo k promytí)


Tropick de tn les p dy1

Tropický deštný lesPůdy

 • ve vlhkém prostředí se odumřelá biomasa rychle rozkládá

 • uvolněné živiny rychle čerpají rostliny (často mykorhiza)

 • díky ní se živiny nevymývají, jejich koloběh v ekosystému je uzavřený

 • při narušení (vykácení) dojde k rychlému vymytí a degradaci půdy


Tropick de tn les adaptace rostlin

Tropický deštný lesAdaptace rostlin

 • určující růstovou formou jsou stromy (vytváří patra)

 • stromy až 60 m vysoké, stáří 200 – 250 let (stáří těžké odhadnout, stromy nemají letokruhy)

 • mělký kořenový systém (živiny pouze v povrchové vrstvě půdy)

 • ke stabilitě stromům přispívají podpůrné, deskovité, chůdovité kořeny


Tropick de tn les adaptace rostlin1

Tropický deštný lesAdaptace rostlin

 • druhy se opětovně uchycují na místech, kde padl starý strom

 • bylinné patro málo vyvinuto – nedostatek světla, konkurence o živiny s kořeny stromů

 • liány, epifyty

 • v tropech je 90 % všech lián

 • liány využívají různé strategie jak se dostat ke světlu (ovíjivé stonky, příčepivé kořeny, úponky, opěrné trny)


Tropick de tn les adaptace rostlin2

Tropický deštný lesAdaptace rostlin

Epifyt

 • bromélie, orchideje, kapradiny

 • potýkají se s nedostatkem vody, živin,

 • nejčastěji se proto vyskytují v horských, mlžných lesích, kde je v nejvyšších patrech vysoká vzdušná vlhkost

 • vzdušnou vlhkost přijímají vzdušnými kořeny, adsorpčními chlupy

 • bromélie – u nich se vytváří nádržky rozšířením pochev listů


Tropick de tn les adaptace rostlin3

Tropický deštný lesAdaptace rostlin

Hemiepifyty

 • buď klíčí na zemi a později spojení se zemí odumírá (palmy)

 • Rostliny klíčí na stromě a pak spouští kořeny dolů (škrtiče, obalí kmen stromů tak pevně, znemožní ztloustnutí kmene a strom zahyne)


Tropick de tn les adaptace rostlin4

Tropický deštný lesAdaptace rostlin

Reprodukční strategie rostlin

- kauliflorie – květy jsou umístěny na kmeni nebo na neolistěných částech větví, což je adaptace na opylování a šíření semen živočichy (netopýry)


Tropick de tn les adaptace ivo ich

Tropický deštný lesAdaptace živočichů

 • přizpůsobeni šplhavému způsobu života

 • ovíjivé ocasy (ploskonosé opice, stromoví mravenečníci)

 • poletuchy, poletušky, letuchy → plachtivý let

  Žáby

 • žijí převážně v korunách stromů

 • kladou vajíčka na suchozemskou vegetaci

 • pulci buď spadnou do vody, krátce po vylíhnutí, nebo je tam přenesou rodiče

 • někdy stadium pulce z ontogeneze vypadává a líhne se „hotová žába“ (hvízdalka)


Tropick de tn les adaptace ivo ich1

Tropický deštný lesAdaptace živočichů

 • důležití jsou opylovači (včely, kolibříci, strdimilové)

 • významní tzv. nektarivorní (konzumují nektar) a plodožraví netopýři (transportují pyl, semena)

 • např. plodožraví kaloni (jediný způsob šíření pro rostliny v Asii a Oceánii)


Tropick de tn les diverzita

Tropický deštný lesDiverzita

 • biom s nejvyšší druhovou diverzitou na Zemi

 • nejvyšší v JV Asii

 • největší druhové bohatství představují dřeviny (až 400 druhů na 1 ha), liány, epifyty

 • vysoká diverzita živočichů (Amazonská pánev, indonéské pralesy hostí více než polovinu ptačích druhů planety)

 • v korunovém patře se objevují stromové žížaly (v korunách je zadržováno velké množství humusu)

 • pijavice, dravé ploštěnky

 • cibetky, medvídkovité šelmy, hadi


Tropick de tn les diverzita1

Tropický deštný lesDiverzita

 • v podrostu se nachází málo biomasy (málo velkých herbivorů)

 • velké herbivory nalezneme v Koňžském pralese (slon africký, slon pralesní, okapi)

 • důl. roli hraji prasatovití (pekari, prasata pralesní)


Tropick de tn les produktivita

Tropický deštný lesProduktivita

 • velmi produktivní

 • vysoká je hrubá primární produkce


Tropick de tn les jednotliv oblasti

Tropický deštný lesJednotlivé oblasti

Jihoamerická oblast

 • mezi hospodářsky významné dřeviny patří kaučukovník, kakaovník

  Africká oblast

 • kávovník, olejová palma

  Jihovýchodní Asie

 • muškátovník, skořicovník, pepřovník, mangovník


Tropick de tn les historie a vliv lov ka

Tropický deštný lesHistorie a vliv člověka

 • biom s nejdelší existence v čase

 • od třetihor

 • v historii vliv člověka malý (pouze sběr a lov)

 • největší problém je celoplošné kácení

 • ročně mizí 130 tis. km2, zejména v Amazonii a JV Asii

 • redukce rozlohy TDL → klimatické změny → snížilo se množství fotosyntézou poutaného CO2 → ten se pak hromadí v atmosféře


Pou it zdroje

Použité zdroje

Zdroje obrázků:

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tropicke_lesy_sveta.png

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rainforest_Fatu_Hiva.jpg

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DirkvdM_red_flat_epiphyte.jpg

 • PRACH K., ŠTECH M., ŘÍHA P., 2009: Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Nakladatelství Scientia, Praha, 151 str. ISBN 978-80-86960-46-3.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


 • Login