Xml version 1 0 encoding windows 1250
Download
1 / 47

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="cs">. <head>.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>' - moe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Doctype html public w3c dtd xhtml 1 0 strict en http www w3 org tr xhtml1 dtd xhtml1 strict dtd
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><head> lang="cs">

Title podfuck net str nky student vysok koly vut v brn fakulty podnikatelsk title
<title>podfuck.net - stránky studentù vysoké školy VUT v Brnì, Fakulty podnikatelské</title>


<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Style type text css
<style type="text/css"> href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


body { href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Font family roboto slab arial
font-family: 'Roboto Slab', arial; href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Margin 10 20
margin: 10% 20%; href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


} href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Style
</style> href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Script type text javascript
<script type="text/javascript"> href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Var gaq gaq
var _gaq = _gaq || []; href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Gaq push setaccount ua 18313098 4
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-18313098-4']); href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Gaq push trackpageview
_gaq.push(['_trackPageview']); href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Function
(function() { href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


Var ga document createelement script ga type text javascript ga async true
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


Ga src https document location protocol https ssl http www google analytics com ga js
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';


Var s document getelementsbytagname script 0 s parentnode insertbefore ga s
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);


})(); s.parentNode.insertBefore(ga, s);


Script
</script> s.parentNode.insertBefore(ga, s);


</head> s.parentNode.insertBefore(ga, s);


<body> s.parentNode.insertBefore(ga, s);


H1 provoz webu ukon en h1
<h1>Provoz webu ukonèen</h1> s.parentNode.insertBefore(ga, s);


P v en spolu ci br
<p>Vážení spolužáci,<br /> s.parentNode.insertBefore(ga, s);


S t k m srdcem ale chladnou hlavou jsme se rozhodli provoz tohoto webu ukon it p
s tìžkým srdcem, ale chladnou hlavou, jsme se rozhodli provoz tohoto webu ukonèit.</p>Stal se pojmem a dal nám mnohé. Nìkteøí díky nìmu vystudovali, jiní se stali dobrými pøáteli, nìkteøí i milenci ;-)


Dnes u jsme v ak v ichni mimo akademickou p du a to je hlavn d vod pro tak in me
Dnes už jsme však všichni mimo akademickou pùdu a to je hlavní dùvod, proè tak èiníme.


</p> to je hlavní dùvod, proè tak èiníme.


<p>Všechny dokumenty jsme zabalili, opatøili heslem <em>podnikatelka</em> a <a href="http://www.uloz.to/xjFYekkr/docs-zip" target="_blank">nahráli</a> na veøejné úložištì dat.


K diskuzi v m doporu ujeme a href https www facebook com groups 115807988452166 target blank tuto a
K diskuzi vám doporuèujeme <a href="https://www.facebook.com/groups/115807988452166/" target="_blank">tuto</a>,A href https www facebook com groups 261905590586955 target blank tuto a facebookovou skupinu
<a href="https://www.facebook.com/groups/261905590586955/" target="_blank">tuto</a> facebookovou skupinu


A se slzou v oku se s v mi lou me p
a se slzou v oku se s vámi louèíme.</p> href="https://www.facebook.com/groups/261905590586955/" target="_blank">tuto</a> facebookovou skupinu


P style font size 90
<p style="font-size:90%;"> href="https://www.facebook.com/groups/261905590586955/" target="_blank">tuto</a> facebookovou skupinu


2004 ndash 2014 nbsp nbsp
* 2004 &ndash; † 2014, &nbsp; &nbsp; href="https://www.facebook.com/groups/261905590586955/" target="_blank">tuto</a> facebookovou skupinu


Info@podfuck net
[email protected] href="https://www.facebook.com/groups/261905590586955/" target="_blank">tuto</a> facebookovou skupinu


Br br br
<br /><br /><br /> href="https://www.facebook.com/groups/261905590586955/" target="_blank">tuto</a> facebookovou skupinu


<a href="http://www.toplist.cz/stat/878410"><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=btn" border="0" alt="TOPlist" width="80" height="15" style="vertical-align:middle;" /></a>


</p> src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=btn" border="0" alt="T


</body> src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=btn" border="0" alt="T


</html> src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=btn" border="0" alt="T


ad