- by moe" /> " /> "> . . . .">
Xml version 1 0 encoding windows 1250
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

PowerPoint PPT Presentation


  • 58 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="cs">. <head>.

Download Presentation


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="cs">


<head>


<meta http-equiv="Content-type" content="text/xhtml; charset=windows-1250" />


<meta http-equiv="Content-language" content="cs" />


<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />


<title>podfuck.net - stránky studentù vysoké školy VUT v Brnì, Fakulty podnikatelské</title>


<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,700&subset=latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>


<style type="text/css">


body {


font-family: 'Roboto Slab', arial;


margin: 10% 20%;


}


</style>


<script type="text/javascript">


var _gaq = _gaq || [];


_gaq.push(['_setAccount', 'UA-18313098-4']);


_gaq.push(['_trackPageview']);


(function() {


var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';


var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);


})();


</script>


</head>


<body>


<h1>Provoz webu ukonèen</h1>


<p>Vážení spolužáci,<br />


s tìžkým srdcem, ale chladnou hlavou, jsme se rozhodli provoz tohoto webu ukonèit.</p>


<p>Podfuck vznikl v dobì, kdy ještì neexistoval Facebook.


Stal se pojmem a dal nám mnohé. Nìkteøí díky nìmu vystudovali, jiní se stali dobrými pøáteli, nìkteøí i milenci ;-)


Dnes už jsme však všichni mimo akademickou pùdu a to je hlavní dùvod, proè tak èiníme.


</p>


<p>Všechny dokumenty jsme zabalili, opatøili heslem <em>podnikatelka</em> a <a href="http://www.uloz.to/xjFYekkr/docs-zip" target="_blank">nahráli</a> na veøejné úložištì dat.


K diskuzi vám doporuèujeme <a href="https://www.facebook.com/groups/115807988452166/" target="_blank">tuto</a>,


<a href="https://www.facebook.com/groups/34928898905/" target="_blank">tuto</a> nebo


<a href="https://www.facebook.com/groups/261905590586955/" target="_blank">tuto</a> facebookovou skupinu


a se slzou v oku se s vámi louèíme.</p>


<p style="font-size:90%;">


* 2004 &ndash; † 2014, &nbsp; &nbsp;


info@podfuck.net


<br /><br /><br />


<a href="http://www.toplist.cz/stat/878410"><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=btn" border="0" alt="TOPlist" width="80" height="15" style="vertical-align:middle;" /></a>


</p>


</body>


</html>


  • Login