Kalibro 39
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

KALIBRO 39 PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KALIBRO 39. Výsledky průzkumu mezi žáky Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952. Informace o souboru dotazovaných žáků. Celý soubor434 škol 40.605 žáků Základní školy27.258 žáků Gymnázia 6.151 žáků Gymnázium Nad Alejí 523 žáků Ostatní SŠ 7.109 žáků.

Download Presentation

KALIBRO 39

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KALIBRO 39

Výsledky průzkumu mezi žáky

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952


Informace o souboru dotazovaných žáků

 • Celý soubor434 škol

  40.605 žáků

 • Základní školy27.258 žáků

 • Gymnázia 6.151 žáků

 • Gymnázium Nad Alejí 523 žáků

 • Ostatní SŠ 7.109 žáků


Otázky dotazníku a způsob hodnocení

 • Dvoustupňové hodnocení (ano – ne)

 • Pětistupňové hodnocení (např. nikdy – zřídka – občas – často – pořád)

 • Přiřazení bodů od 1 do 5 je vždy provedeno tak, aby platilo, že čím vyšší číslo, tím příznivější je odpověď pro školu.

 • Čísla 1 až 5 jsou poté převedena na %. 1…20%, 2…40%, 3…60%, 4…80%, 5…100%


1.oblast otázek:Spokojenost

 • Jsi spokojen(a) s prostředím své učebny a školy?

 • Jsi spokojen(a) s výukou?

 • Jsi na svou školu hrdý (hrdá)?


Spokojenost


Spokojenost


Spokojenost

1.desetina (decil) znamená 10 % nejúspěšnějších škol

10.desetina (decil) znamená 10 % nejméně úspěšných škol


Spokojenostporovnání čtyřletého a osmiletého studia


2.oblast otázek:Váha tvého slova

 • Můžeš ve škole svobodně a veřejně vyjádřit svůj názor na všechno, co se tam děje?

 • Zajímají podle tebe názory, pocity a přání vás žáků tvé učitele a vedení školy?

 • Můžeš spolurozhodovat o vzhledu a zařízení své učebny?

 • Můžeš ovlivnit podobu výuky?

 • Zkusil(a) jsi někdy sám (sama) něco v učebně nebo ve škole změnit?


Váha tvého slova


Váha tvého slova


Váha tvého slova


Váha tvého slova porovnání čtyřletého a osmiletého studia


3.oblast otázek:Chuť vzdělávat se

 • Jak často se snažíš dozvědět víc o tom, co se ve škole učíte?

 • Jak často se tví učitelé snaží „oživit“ výuku, aby nešlo jen o zapisování výkladu nebo čtení v učebnici?

 • Představ si, že máte ve třídě nového žáka. Nechce se nic učit a výuka ho nezajímá. Zapadne s tímto postojem mezi ostatní?

 • Jak často tě tví učitelé nechávají ve výuce objevovat něco nového, přicházet věcem na kloub?


3.oblast otázek:Chuť vzdělávat se

 • Kolik tvých učitelů ti dodává sebedůvěru?

 • Dejme tomu, že při počítání na tabuli uděláš chybu. Kolik tvých učitelů ji využije k tomu, abys z ní měl(a) prospěch ty i ostatní?

 • Kolik tvých učitelů vám vysvětluje, proč se určitou látku učíte?

 • Jak často se při vyučování nudíš?


3.oblast otázek:Chuť vzdělávat se

 • Jak často se musíš učit údaje a pojmy, o kterých vůbec nevíš, co znamenají?

 • Jak často se stává, že kvůli úkolům a přípravě na testy nebo zkoušení nemáš čas na nic jiného, případně se ani nestihneš připravit tak, jak bys chtěl(a) nebo potřeboval(a)?


Chuť vzdělávat se


Chuť vzdělávat se


Chuť vzdělávat se


Chuť vzdělávat se porovnání čtyřletého a osmiletého studia


4.oblast otázek:Každý jsme jiný

 • Kolik tvých učitelů se zajímá, jak ti vyhovuje jejich způsob výuky?

 • Kolik tvých učitelů je rádo, že se ptáš, pokud něčemu nerozumíš nebo o něčem pochybuješ?

 • Kolik tvých učitelů ti dalo jasný návod, co máš udělat aby ses v jejich předmětu zlepšil(a)?


4.oblast otázek:Každý jsme jiný

 • Jak často zažíváš ve škole pocit úspěchu?

 • Jak často dostáváš ve škole možnost vybrat si, co přesně budeš dělat a jak?

 • Kolik tvých učitelů by bylo ochotno věnovat se ti po vyučování, kdybys něčemu nerozuměl(a) nebo se naopak zajímal(a) o látku do větší hloubky?


Každý jsme jiný


Každý jsme jiný


Každý jsme jiný


Každý jsme jinýporovnání čtyřletého a osmiletého studia


5.oblast otázek:Vztahy

 • Jsi ve škole ve společnosti svých spolužáků rád(a)?

 • Kolik spolužáků by ti pomohlo, kdybys potřeboval(a) vysvětlit něco z učiva nebo jinak poradit?

 • Kolik spolužáků by se za tebe postavilo, kdyby ti nějaký žák ubližoval?

 • Kolik spolužáků by se tě zastalo, kdyby ti nějaký učitel křivdil?


5.oblast otázek:Vztahy

 • Smáli by se ti ostatní, kdybys na otázku učitele odpověděl(a) špatně?

 • Jak často se cítíš ve třídě osamělý (osamělá)?

 • Seznámil ses na školních akcích nebo při výuce blíže s žáky z jiných ročníků?

 • Kolik tvých učitelů se zajímá o to, jak se vy žáci k sobě chováte?

 • Kolik tvých učitelů by tě s porozuměním vyslechlo, kdybys potřeboval(a) v něčem osobním poradit nebo pomoci?


Vztahy


Vztahy


Vztahy


Vztahy porovnání čtyřletého a osmiletého studia


6.oblast otázek:Příklad dospělých

 • Kolik tvých učitelů se k tobě chová zdvořile?

 • Kolik tvých učitelů tě ponižuje?

 • Kolik tvých učitelů je spravedlivých?

 • Vyžadují tví učitelé, abyste vy žáci dodržovali něco, co oni sami nedodržují, ale měli by (mohli by)?


6.oblast otázek:Příklad dospělých

 • Kolik tvých učitelů se podle tebe připravuje na výuku pravidelně?

 • Kolik tvých učitelů by poznalo, kdybys svou práci odbyl(a)?

 • Kolik tvých učitelů tě pro něco získalo (nějak inspirovalo)?


Příklad dospělých


Příklad dospělých


Příklad dospělých


Příklad dospělých porovnání čtyřletého a osmiletého studia


7.oblast otázekPocit bezpečí

 • Znáš školní řád?

 • Stalo se během posledních dvou měsíců, že o tobě nějaký žák ve škole lhal nebo na tebe žaloval učiteli?

 • Stalo se během posledních dvou měsíců, že ti ve škole nějaký žák vyhrožoval nebo tě ponižoval?

 • Stalo se během posledních dvou měsíců, že tě ve škole někdo uhodil nebo zmlátil?


7.oblast otázekPocit bezpečí

 • Stalo se během posledních dvou měsíců, že ti ve škole něco ukradli?

 • Víš, co bys udělal(a), kdyby ti nějaký žák ve škole ublížil nebo ubližoval?

 • Věříš, že kdybys dospělým (např. rodičům, učitelům, řediteli …) ohlásil(a), že ti někdo ve škole ublížil nebo ubližuje, uměli by zařídit, aby se to neopakovalo?


Pocit bezpečí


Pocit bezpečí


Pocit bezpečí


Pocit bezpečí porovnání čtyřletého a osmiletého studia


8.oblast otázek:Tvůj vzkaz autorům

 • Ptali jsme se na to, co je pro tvou spokojenost se školou důležité?


Tvůj vzkaz autorům


Tvůj vzkaz autorům


Tvůj vzkaz autorům


Tvůj vzkaz autorůmporovnání čtyřletého a osmiletého studia


 • Login