Arbeidsrecht
Download
1 / 68

ARBEIDSRECHT - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

ARBEIDSRECHT. Welkom!. wetgeving online. Hoofdstuk 1. Inleiding. 4. Sociale wetgeving. Arbeidsrecht Arbeidsvoorziening Sociale zekerheid Minimumvoorzieningen Geschillen van sociaal recht. Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding. 5. Individueel collectief. arbeidsrecht.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ARBEIDSRECHT' - moanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeidsrecht
ARBEIDSRECHT

Welkom!

hoofdstuk 1 inleidinghoofdstuk 1 inleiding


Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Inleiding

hoofdstuk 1 inleiding

4


Sociale wetgeving
Sociale wetgeving

Arbeidsrecht

Arbeidsvoorziening

Sociale zekerheid

Minimumvoorzieningen

Geschillen van sociaal recht

hoofdstuk 1 inleiding

Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding

5


Arbeidsrecht1

Individueel

collectief

arbeidsrecht

hoofdstuk 1 inleiding


Sociale zekerheid

Arbeidsongevallen

Pensioenen

Ziekte en invaliditeitsverzekering

Werkloosheid

kinderbijslag

Sociale zekerheid

hoofdstuk 1 inleiding


Arbeidsvoorziening

Arbeidsbemiddeling

Beroepsopleiding

tewerkstellingsmaatregelen

arbeidsvoorziening

hoofdstuk 1 inleiding


Minimumvoorzieningen

Tegemoetkomingen voor mindervaliden

Gewaarborgde minimumregelingen

Leefloon

Ocmw-dienstverlening

minimumvoorzieningen

hoofdstuk 1 inleiding


Geschillen sociaal recht

Procesrecht

Bijzondere procedures voor beschermde werknemers

Geschillen sociaal recht

hoofdstuk 1 inleiding


Wat is arbeidsrecht
Wat is arbeidsrecht?

Geheel van rechtsregels dat de verhoudingen regelt tussen werkgevers en werknemers:

Individueel

collectief

Arbeidsrecht

BIJZONDER DOEL:

Bescherming van belangen van de werknemers

Bevorderen van hun welzijn

hoofdstuk 1 inleiding

11


Geschiedenis

Geschiedenis:

5-20

hoofdstuk 1 inleiding

Suppletieve bepalingen

Zijn aanvullende bepalingen die enkel van toepassing zijn als de partijen niets anders hebben overeengekomen

Suppletieve bepalingen

hoofdstuk 1 inleiding


1886 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Arbeidsduurvermindering

  • Eis tot 13u/dag

 • Protest tegen loonsverminderingen

  Onderzoekscommissie:

  Eerste sociale wetgeving

hoofdstuk 1 inleiding


Eerste sociale wetgeving p13
Eerste sociale wetgeving: p13 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Nog zeer behoedzaam

 • Beperken vrijheid van overeenkomst

  • Uitbetalen in geld

  • Vrouwen en kinderarbeid

  • Werkplaatsreglementeringen

   • Verplicht maar inhoud vrij

  • Zondagsrust

  • Nachtarbeid vrouwen

hoofdstuk 1 inleiding


Arbeidsovereenkomstenwet
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET als de partijen niets anders hebben overeengekomen


hoofdstuk 1 inleiding als de partijen niets anders hebben overeengekomen


Suppletief dwingend
Suppletief als de partijen niets anders hebben overeengekomen - dwingend

 • Suppletief

  • Is maar bindend in de mate dat de partijen niets anders hebben voorzien

 • dwingend:

  • afwijking is niet mogelijk in nadeel van de werknemer

hoofdstuk 1 inleiding


Algemene staking 1936
Algemene staking 1936 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • EVOLUTIE naar zeer beschermend recht

 • Arbeidsovereenkomstenwet 1978

hoofdstuk 1 inleiding


Uitbouw beschermend recht
Uitbouw beschermend recht als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Toetredingscontract

 • Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer

hoofdstuk 1 inleiding


Arbeidsovereenkomstenwet1
arbeidsovereenkomstenwet als de partijen niets anders hebben overeengekomen

WET 3 juli 1978:

 • Aangaan

 • Uitvoeren/schorsen

 • Beëindigen

hoofdstuk 1 inleiding


Individueel arbeidsrecht
Individueel arbeidsrecht als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • ARBEIDSWET 16 MAART1971

  • Arbeidsduur, zondagsrust,kinderarbeid,moederschap

 • WET 1987

  • Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid

 • FEESTDAGEN

  • Wet van 4 jan. 1974

  • Feestdagenbesluit van 18 april 1974

 • EDUCATIEF VERLOF

  • Herstelwet 22 januari 1985

 • TIJDSKREDIET

  • CAO 77bis CAO 103

 • LOONBESCHERMINGSWET

  • 12 april 1965

hoofdstuk 1 inleiding


Uitbouw beschermend recht1
Uitbouw beschermend recht als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Toetredingscontract

 • Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer

 • Veelheid aan wetten

 • Complexiteit wetgeving

hoofdstuk 1 inleiding


Uitbouw beschermend recht2
Uitbouw beschermend recht als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Toetredingscontract

 • Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer

 • Complexe wetgeving

  • Weinig ruimte voor afspraken wg-wn

   AFBOUW?

hoofdstuk 1 inleiding


Afbouw
AFBOUW? als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Complexe wetgeving

 • Administratieve rompslomp

 • Te beschermend?

 • Rem op economische groei?

 • Te weinig flexibel?

hoofdstuk 1 inleiding


Deregulering
Deregulering? als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Andere realiteiten

  • Arbeiders-bedienden

  • Zeer verschillende situaties

  • Crisis, werkloosheid

  • Politieke klimaat

  • globalisering

hoofdstuk 1 inleiding


Werkgevers vragen flexibeler wetgeving
Werkgevers vragen flexibeler wetgeving: als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Vlotter ontslagrecht

 • Minder duur ontslagrecht

 • Meer tijdelijke contracten

 • Afschaffing minimumlonen

 • Werken ‘indien noodwendig’

 • Minder SZ

 • enz

hoofdstuk 1 inleiding


Tendensen arbeidsrecht
tendensen arbeidsrecht als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Flexibilisering arbeidsrecht

  • Uitzendarbeid

  • Huisarbeid

  • Opeenvolging bepaalde tijd

 • Individualisering rechten

  • Zelfstandige aannemingsovereenkomst

 • Juridisering collectieve geschillen

  • Eenzijdig verzoekschrift

 • Traagheid wetgevend werk

 • Liberalisering

  • Inperken grondrechten: cameracontrole, internetverkeer enz

hoofdstuk 1 inleiding


hoofdstuk 1 inleiding


BRONNEN ARBEIDSRECHT als de partijen niets anders hebben overeengekomen

hoofdstuk 1 inleiding


Europese unie
EUROPESE UNIE als de partijen niets anders hebben overeengekomen


Hierarchie europese rr
HIERARCHIE Europese RR als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Europese verordeningen:

  • Rechtstreeks verbindend

  • Directe werking in alle lidstaten

 • Europese richtlijnen:

  • Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO…)

 • Europese beschikkingen

  • Directe werking voor welbepaalde bestemmelingen

 • Aanbevelingen

  • Enkel moreel gezag

 • adviezen

hoofdstuk 1 inleiding


Ouderschapsverlof
OUDERSCHAPSVERLOF als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Europese richtlijn 2010/18/EU

 • K.B. (Koninklijk Besluit)

 • Vanaf 1 juni 2012 wordt de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van 3 naar 4 maanden.

hoofdstuk 1 inleiding


Verordeningen richtlijnen
Verordeningen/richtlijnen als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Collectief ontslag

 • Behoud van rechten bij overgang ondernemingen

 • Gelijke behandeling

 • Vrije verkeer van wn binnen de Unie

hoofdstuk 1 inleiding


BRONNEN ARBEIDSRECHT als de partijen niets anders hebben overeengekomen

hoofdstuk 1 inleiding


Europese unie1
EUROPESE UNIE als de partijen niets anders hebben overeengekomen


 • Sociale grondrechten: art. 23 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

  • Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen

  • Recht op sociale zekerheid

   GEEN DIRECTE WERKING

hoofdstuk 1 inleiding


Sociale rechtsbronnen
Sociale rechtsbronnen als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Wetten

 • Decreten en ordonnanties

  • Gemeenschappen en gewesten

  • Ordonnanties van Brusselse gewest

 • K.B

 • M.B.

hoofdstuk 1 inleiding


Juridat www cass be
Juridat als de partijen niets anders hebben overeengekomen:www.cass.be


Rechtspraak
rechtspraak als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Toepassen wetgeving

 • Verduidelijkt wetgeving

 • Vult wetgeving aan

 • Interpreteert wetgeving

  • Voorkomt interpretatieproblemen

hoofdstuk 1 inleiding


Wetgeving rechtspraak
Wetgeving-rechtspraak als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Duidelijke wetgeving:rechter past toe

  • Opzeg lagere bedienden

  • Beëindigen tijdens proef arbeiders

 • Wetgevingis niet duidelijk: rechter verduidelijkt

  • Tewerkstellingsvoorwaarde CAO77bis

 • Wetgeving heeft niets voorzien:rechter vult in

  • Verbreking tijdens loopbaanvermindering CAO77bis

 • Wetgeving legt initiatief bij partijen: rechter beslist

  • Opzegtermijn hogere bediende


Rechtsleer
rechtsleer als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Interpretatie van rechtsregels

 • Bespreken rechtspraak

 • Distilleren tendensen (formule CLAEYS)

hoofdstuk 1 inleiding


Gebruik
gebruik als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Bestendig

  • Voldoende lange tijd

 • Vast

  • Steeds hetzelfde voordeel, dezelfde berekeningsbasis

 • algemeen

hoofdstuk 1 inleiding


Gebruik arbh luik 13 11 2002
Gebruik: Arbh. Luik 13.11.2002 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Gedurende 20 jaar een loontoeslag van 200% voor prestaties op zon- en feestdagen

  • Algemeen

  • Vast

  • Bestendig

hoofdstuk 1 inleiding


Collectieve arbeidsovereenkomst cao wet van 5 december 1968
Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • http://www.internetcodex.be

hoofdstuk 1 inleiding


Collectieve arbeids overeenkomst cao wet van 5 december 1968
Collectieve arbeids als de partijen niets anders hebben overeengekomenovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968

 • Normatieve bepalingen

  • Individuele:

   • Loons- en arbeidsvoorwaarden

  • Collectieve

 • Obligatoire bepalingen

  • Vredesplicht

  • Informatieplicht

  • beïnvloedingsplicht

hoofdstuk 1 inleiding


Niveau s
NIVEAU’s als de partijen niets anders hebben overeengekomen

hoofdstuk 1 inleiding


hoofdstuk 1 inleiding als de partijen niets anders hebben overeengekomen


hoofdstuk 1 inleiding als de partijen niets anders hebben overeengekomen


hoofdstuk 1 inleiding als de partijen niets anders hebben overeengekomen


Binding van een cao
BINDING VAN EEN CAO als de partijen niets anders hebben overeengekomen

hoofdstuk 1 inleiding


Binding van een cao1
BINDING VAN EEN CAO als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Ondernemingscao

 • PC of NAR :

 • Algemeen bindend:

  • VOOR ALLE WERKGEVERS die onder ressort vallen én hun werknemers

 • Niet algemeen bindend

  • VOOR ALLE WERKGEVERS die lid zijn van de patronale organisatie en onder het ressort vallen én hun werknemers

  • WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen

   • Kan schriftelijk én uitdrukkelijk afwijken

hoofdstuk 1 inleiding


Collectieve arbeidsovereenkomst cao wet van 5 december 19681
Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Vormvereisten!

 • Wie kan CAO afsluiten

 • Neerlegging en bekendmaking

 • Niveaus

 • Geldigheidsvereisten

 • bindingskracht

hoofdstuk 1 inleiding


Niveaus
Niveaus als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • NAR

 • PC: bedrijfssector

  • PSC

 • ONDERNEMING

hoofdstuk 1 inleiding


Geldigheidsvereisten
geldigheidsvereisten als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Toestemming

  • Geweld, dwaling,bedrog

 • Bekwaamheid

 • Geoorloofde oorzaak

 • Geoorloofd voorwerp

hoofdstuk 1 inleiding


hoofdstuk 1 inleiding


Voorbeeld p21
Voorbeeld (p21) als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Pc: eindejaarspremie= maandloon

  • Algemeen bindend verklaard

  • Niet algemeen bindend

   • Aangesloten wg

   • Niet-aangesloten wg:

    • =gebonden tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt

     • Bvb door uitdrukkelijk te bedingen dat eindejaarspremie =2 weken=geldig

hoofdstuk 1 inleiding


Algemeen verbindende cao
Algemeen verbindende CAO als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Wordt bindend voor alle werkgevers die behoren tot het ressort

 • Overtreding is een misdrijf

  • Verjaringstermijn wordt 5 jaar

  • strafsancties

hoofdstuk 1 inleiding


Automatische conversie
Automatische conversie als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Bepalingen van de CAO gaan automatisch stilzwijgend over in de individuele arbeidsovereenkomst

 • Strijdige bedingen in de arbeidsovereenkomst worden stilzwijgend gewijzigd

hoofdstuk 1 inleiding


Oneindige binding art 23
oneindige binding: art.23 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • ‘de individuele arbeidsovereenkomst die door een collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, blijft onveranderd wanneer de CAO ophoudt uitwerking te hebben, tenzij het anders wordt bedongen in de overeenkomst zelf’

  • Enkel voor wn in dienst tijdens looptijd van deze CA0!!

hoofdstuk 1 inleiding


Oneindige binding art 231
oneindige binding: art.23 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • CAO 1.1.2011-31.12.2011 ‘voorziet eindejaarspremie’

 • CAO 1.1.2011-31.12.2011 ‘voorziet eindejaarspremie in december 2011’

hoofdstuk 1 inleiding


Bronnen van het arbeidsrecht
Bronnen van het arbeidsrecht als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • inleiding arbeidsrecht

hoofdstuk 1 inleiding


Hierarchie
hierarchie als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • Dwingende bepalingen van wet

 • Algemeen bindende CAO

  • NAR

  • PC

 • Niet-algemeen bindende CAO

  • NAR

  • PC

  • ONDERNEMING

 • Geschreven arbeidsovereenkomst

 • Niet algemeen verbindend verklaarde cao van pc voor werkgever die niet is aangesloten bij patronale organisatie

 • Arbeidsreglement

 • Suppletieve wetsbepalingen

 • Mondelinge arbeidsovereenkomst

 • gebruik

hoofdstuk 1 inleiding


Interpretatie art 51
INTERPRETATIE art. 51 als de partijen niets anders hebben overeengekomen

 • LAGERE NORM mag niet strijdig zijn met HOGERE NORM

 • Sluit de hogere norm door zijn strenge formulering de toepassing van een gunstiger regime uit dat wordt voorzien door een regel van lagere orde ?

hoofdstuk 1 inleiding