Praha, 1.10. 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Městská policie – CALL BACK
Download
1 / 14

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Městská policie – CALL BACK červenec – srpen 2010 Tisková konference 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Rudolfa Blažka ředitele Městské policie hl.m.Prahy Vladimíra Kotrouše. Praha, 1.10. 2010. Call Back. Městská policie – call back červenec – srpen 2010.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Praha, 1.10. 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praha 1 10 2010

Městská policie – CALL BACKčervenec – srpen 2010Tisková konference1. náměstka primátora hl. m. Prahy Rudolfa Blažkaředitele Městské policie hl.m.PrahyVladimíra Kotrouše

Praha, 1.10. 2010


Call back

Call Back

Městská policie – call back červenec – srpen 2010

Zpětné telefonáty oznamovatelům, zjišťování jejich spokojenosti s prací strážníků

Inspirace v zahraničí, například ve Velké Británii

Zkušební provoz v květnu (denně průměrně 55 volání zpět)

Ostrý provoz červenec - září

V červenci a srpnu osloveno 1021 volajících, 994 souhlasilo se zpětným voláním

796 respondentů se zúčastnilo dotazníkového průzkumu


Pr zkum

Průzkum

Typ výzkumu

Období

Metoda průzkumu

Velikost vzorku

Call Back

červenec - srpen 2010

CATI – sběr dat byl realizován pracovníky Městské policie hl. m. Prahy

796 respondentů, kteří volali na tísňovou linku (156) Městské policie Hl. m. Prahy

 • Osloveni byli volající na tísňovou linku MP (156), kterým bylo zpětně voláno s dotazy týkající se spokojenosti s reakcí MP na jejich podnět.

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


S hrnut

Shrnutí

Městská policie – call back červenec – srpen 2010

Relativně vysoká ochota respondentů ke zpětnému volání – odmítla pouze 3% dotázaných. Úspěšně bylo realizováno 8 z 10 hovorů.

Celkově je s prací Městské policie spokojeno 83% dotázaných.

Nejvíce jsou dotázaní spokojeni s ochotou a chováním operátora(ky) na tísňové lince (9 z 10 naprosto spokojeno).

O něco nižší spokojenost je naopak u rychlosti příjezdu hlídky a vyřešení problému.

59% situací bylo vyřešeno během zásahu strážníků, 12% nebylo vyřešeno a ve 28% případů dotázaný neví, zda se situaci podařilo vyřešit.


Sp nost call back

Úspěšnost call back

Pouze 3% dotazovaných si nepřálo být rušeno zpětným voláním. Při vlastní realizaci callback odmítlo rozhovor nebo volaný nebyl zastižen v 19% případů.

(stat. chyba: max. 2,6%)

SC1) Mohl(a) bych Vám položit několik otázek, které se týkají Vaší spokojenosti s reakcí MP hl. m. Prahy na Vaše oznámení? (odpovídají všichni respondenti včetně screeningu N=1021)

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Spokojenost s ochotou a chov n m oper tora ky na t s ov lince

Spokojenost s ochotou a chováním operátora(ky) na tísňové lince

9 z 10 dotázaných bylo naprosto spokojeno s chováním a ochotou operátorky na tísňové lince, celkově pak bylo spokojeno 98% dotázaných.

Průměrná známka 1,1

Škála:

1 - naprosto spokojen(a)

5 - nespokojen(a)

SPOKOJENO 98%

(stat. chyba: max. 2,9%)

Q1) Jak jste byl(a) spokojen(a) s chováním a ochotou operátora(ky) na tísňové lince? (odpovídají všichni respondenti N=796)

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Spokojenost s rychlost p jezdu hl dky m stsk policie

Spokojenost s rychlostí příjezdu hlídkyMěstské policie

S rychlostí příjezdu hlídky MP na místo oznámení bylo naprosto spokojena 1/2 dotázaných, spokojeno bylo 7 z 10. Nespokojenost byla zaznamenána u 6% dotázaných.

Průměrná známka 1,6

Škála:

1 - naprosto spokojen(a)

5 - nespokojen(a)

SPOKOJENO 69%

(stat. chyba: max. 2,9%)

Q2) Jak jste byl(a) spokojen(a) s rychlostí příjezdu hlídky Městské Policie na místo oznámení? (odpovídají všichni respondenti N=796)

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Spokojenost s vy e en m dan situace str n ky m stsk policie

Spokojenost s vyřešením dané situace strážníky Městské policie

58% dotázaných bylo spokojeno s tím jak strážníci MP vyřešili danou situaci, nespokojen byl 1 z 10 dotázaných, 1/3 nedokáže odpovědět.

Průměrná známka 1,8

Škála:

1 - naprosto spokojen(a)

5 - nespokojen(a)

SPOKOJENO 58%

(stat. chyba: max. 2,9%)

Q3) Jak jste byl(a) spokojen(a) s tím jak strážníci Městské Policie vyřešili danou situaci? (odpovídají všichni respondenti N=796)

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Celkov spokojenost s prac m stsk policie hl m prahy

Celková spokojenost s prací Městské policie Hl. m. Prahy

S prací MP je celkově spokojeno 83% dotázaných, nespokojen je 1 z 10.

Průměrná známka 2,0

Škála:

1 - naprosto spokojen(a)

5 - nespokojen(a)

SPOKOJENO 83%

(stat. chyba: max. 2,9%)

Q4) Jak jste byl(a) celkově spokojen(a) s prací Městské Policie Hl.m.Prahy? (odpovídají všichni respondenti N=796)

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Spokojenost s prac m stsk policie hl m prahy

Spokojenost s prací Městské policie Hl. m. Prahy

Nejvíce jsou dotázaní spokojeni s chováním a ochotou a operátora na tísňové lince.

Škála:

1 - naprosto spokojen(a)

5 - nespokojen(a)

(stat. chyba: max. 2,9%)

Q4) Jak jste byl(a) celkově spokojen(a) s prací Městské Policie Hl.m.Prahy? (odpovídají všichni respondenti N=796)

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Vy e en situace b hem z sahu str n k m stsk policie

Vyřešení situace během zásahu strážníků Městské policie

59% situací bylo vyřešeno během zásahu strážníků, 12% nebylo vyřešeno a ve 28% případů dotázaný neví, zda se situaci podařilo vyřešit.

(stat. chyba: max. 2,6%)

Q5) Byla tato situace, kterou jste oznámil(a) na tísňovou linku, vyřešena během zásahu strážníků Městské Policie? (odpovídají všichni respondenti N=796)

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Napaden str n k p i v konu slu by 2006 2009

Napadení strážníků při výkonu služby (2006-2009)

90

83

80

78

70

64

60

59

50

40

30

20

15

13

12

9

10

0

2006

2007

2008

2009

útoky celkem

útoky řidiči

Městská policie – call back červenec – srpen 2010


Napaden str n k p i v konu slu by 2010

Napadení strážníků při výkonu služby 2010

 • Za období od 1.1. do 31.8.2010 bylo zaznamenáno celkem 55 útoků na strážníky městské policie

 • V  porovnání se shodným obdobím roku 2009 to představuje nárůst o 5 případů

 • Z celkového počtu letošních útoků jich bylo 6 vedeno ze strany řidičů motorových vozidel


Trestn innost str n k

Trestná činnost strážníků

 • Ztráta bezúhonnosti:

 • 2009 - 1 strážník

 • 2010 - 0

 • Trestní stíhání:

 • 2009 - 6 strážníků

 • 2010 - 9 strážníků

 • Obžaloby:

 • 2009 - 2 strážníci

 • 2010 - 1 strážník


 • Login