Vilnius 200 9 - PowerPoint PPT Presentation

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTAT
Download
1 / 20

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTAT Ų ADMINISTRAVIMO YPATUMAI: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI. Vilnius 200 9. BENDRAS GYVENAM ŲJŲ PASTATŲ SKAIČIUS LIETUVOJE. GYVENAMŲJŲ NAMŲ VALDYMO FORMOS. Lietuvoje įstatymai numato tris daugiabučių gyvenamųjų namų valdymo formas:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vilnius 200 9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vilnius 200 9

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ADMINISTRAVIMO YPATUMAI: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI

Vilnius 2009


Vilnius 200 9

BENDRAS GYVENAMŲJŲ PASTATŲ SKAIČIUS LIETUVOJE


Vilnius 200 9

GYVENAMŲJŲ NAMŲ VALDYMO FORMOS

 • Lietuvoje įstatymai numato tris daugiabučių gyvenamųjų namų valdymo formas:

 • Bendrija. Daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros tarifus bei atliekamų namo priežiūros darbų sąrašus tvirtina bendrijos narių susirinkimas

 • Jungtinės veiklos sutartis. Daugiabučių gyvenamųjų namųpriežiūros tarifus bei atliekamų namo priežiūros darbų sąrašus tvirtina bendrasavininkiai

 • Savivaldybės paskirtas Administratorius. Daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros maksimalius tarifus bei atliekamų namo priežiūros darbų sąrašus tvirtina savivaldybės taryba


Vilnius 200 9

PREZENTACIJOS TURINYS

 • Prezentacijos metu bus kalbama apie:

 • Senos statybos (pastatytiems iki 1993 m.) daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ypatumus

 • Senamiestyje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ypatumus

 • Naujos statybos daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ypatumus


Vilnius 200 9

Senos statybos(pastatytų iki 1993 m.)daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ypatumai


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ SENOS STATYBOS (iki 1993 m.) NAMŲ YPATUMAI

 • Sunkumai, su kuriais kasdieninėje savo veikloje susiduriasenos statybos daugiabučio namo Administratorius:

 • Gyventojų pasyvumas, abejingumas, siauras supratimas apie bendrąją nuosavybę. Daugelis butų savininkų nesupranta, kad įsigydami (privatizuodami) butą, taip pat tampa ir daugiabučio namo bendrosios nuosavybės bendrasavininkais (t.y. jie privalo skirti lėšas namo priežiūrai);

 • Аdministratoriai neturi įgaliojimų esant reikalui patekti į butus (dalis bendrojo naudojimo vamzdynų yra butuose, todėl reikia gyventojų sutikimo įsileisti techninius darbuotojus);

 • Nėra užtikrintas priėjimas prie inžinerinių sistemų (butuose atlikti apdailos darbai);

 • Savavališki, neprojektiniai remonto (pvz. griovimo, papildomų šilumos prietaisų įsirengimo) darbai;

 • Namo konstrukcijų ir bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo taisyklių nesilaikymas;

 • Morališkai ir techniškai pasenusios namo konstrukcijos bei inžineriniai tinklai, neatitinkantys dabartinių gyventojų poreikių (pvz. elektros instaliacija, kuri neatitinka gyventojų realių poreikių, surūdiję vamzdynai);


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ SENOS STATYBOS (iki 1993 m.) NAMŲ YPATUMAI


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ SENOS STATYBOS (iki 1993 m.) NAMŲ YPATUMAI


Vilnius 200 9

Senamiestyje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ypatumai


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAMŲ,ESANČIŲ SENAMIESTYJE, YPATUMAI

Namai seni ir ilgą laiką neremontuoti:

 • kiauri stogai

 • bloga fasadų ir bendrosios  inžinerinės įrangos  būklė

 • skilinėjančios  sienos

 • skirtingas pajamas gaunantys gyventojai


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAMŲ,ESANČIŲ SENAMIESTYJE, YPATUMAI

Nemažai namų senamiestyje yra nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonoje, (daugelis jų yra laikomi nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis arba net kultūros paminklais).

 • Norint atlikti remonto darbus nekilnojamosiose kultūros vertybėse ir  kultūros paminkluose reikalinga:

 • Gauti Kultūros  paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio leidimus;

 • Darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės;

 • Darbų prižiūrėtojas  turi turėti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą (I , II ar net III kategorijos);

 • Atliekant stogo dangos keitimo ir kitus darbus  nekilnojamosiose kultūros vertybėse ir  kultūros paminkluose - reikalaujama išlaikyti medžiagų autentiškumą, ypatingai  kultūros paminkluose.

Visos paminėtos problemos didina remonto darbų kainą, o tai dar labiau stabdo šių namų remonto ir renovacijos darbus.


Vilnius 200 9

Naujos statybos daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ypatumai


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAUJOS STATYBOSNAMŲ YPATUMAI


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAUJOS STATYBOS NAMŲ YPATUMAIPEREINAMUOJU LAIKOTARPIU IKI NAMO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI

Iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti, pastatų priežiūros bei komunalinių paslaugų teikimo tvarkanėra reglamentuota jokiais teisės aktais;

 • Pastatų priežiūra, komunalinių paslaugų teikimas iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAUJOS STATYBOS NAMŲ YPATUMAIPEREINAMUOJU LAIKOTARPIU IKI NAMO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI

Butus įsigyja ir gyventojai, kurie nori gyventi įsigytuose būstuose, ir nekilnojamo turto perpardavinėtojai;

 • Skirtingi būsto įsigijimo interesai


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAUJOS STATYBOS NAMŲ YPATUMAIPEREINAMUOJU LAIKOTARPIU IKI NAMO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI

sunku užtikrinti valymo kokybę (vyksta butų remontai, dažnai statybinės medžiagos paliekamos tiesiog laiptinėje ir t.t.);

vyksta dažnos vagystės iš bendro naudojimo patalpų (pereinamuoju laikotarpiu namą lanko daug pašalinių žmonių (pvz. statybininkai remontuojantys butus));

Statybininkai remontuojantys butus neišveža statybinių atliekų - jos suverčiamos laiptinėse, kiemuose, todėl gyventojai yra papildomai apmokestinami.

 • Bendrųjų patalpų valymas

 • Saugumo užtikrinimas

 • Statybinių atliekų išvežimas


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAUJOS STATYBOS NAMŲ YPATUMAIPEREINAMUOJU LAIKOTARPIU IKI NAMO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI

 • Požeminių parkingų apsauga

Neretai apvagiami automobiliai, esantys požeminėse stovėjimo aikštelėse. Apsauga papildomai kainuoja, gyventojai ne visada sutinka už ją mokėti;

 • Reikalavimai Administratoriams

Gyventojai nusipirkę naujus butus kelia aukštus reikalavimus administravimui, kita vertus patys nesilaiko elementarios tvarkos, nevykdo susitarimų su statytojais dėl butų remontų terminų.


Vilnius 200 9

ADMINISTRUOJAMŲ NAUJOS STATYBOS NAMŲ YPATUMAI PO NAMO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI


Vilnius 200 9

APIBENDRINIMAS

 • Esminiai daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros ypatumai:

 • Namuose, kuriuose yra savivaldybės paskirtas administratorius daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius tarifus tvirtina savivaldybės taryba. Dažnai šis klausimas yra politizuotas.

 • Bendrijų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, tarifus tvirtina bendrijų pirmininkai. Taupant gyventojų lėšas sudaromi per siauri atliekamų namo priežiūros darbų sąrašai arba patvirtinami per maži namų priežiūros tarifai.Reikalinga griežtesnė bendrijų vykdomos namo priežiūros kontrolė.

 • Seni gyvenamieji daugiabučiai namai yra blogos būklės, jiems reikalinga renovacija.

 • Gyventojai yra abejingi sprendžiant daugiabučių namų priežiūros klausimus, dėl šios priežasties būtina suteikti daugiau teisių administratoriams tam, kad nenukentėtų didžiausias daugumos turtas – būstas.


Vilnius 200 9

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

AB “City Service”

Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 49 00; faks. (8 5) 239 48 48

info@cityservice.lt

www.cityservice.lt


 • Login