SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JEZYKA POLSKIEGO

DownloadSPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JEZYKA POLSKIEGO

Advertisement
Download Presentation
Comments
misu
From:
|  
(445) |   (0) |   (0)
Views: 127 | Added: 27-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Tags
omega
SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JEZYKA POLSKIEGO

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1 SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI JEZYKA POLSKIEGO

2. 2 Zdanie proste: Kocham polonist?w! Rozwiniecie zdania: ?bo jest za co! Andrzej Walig?rski

3. 3 PLAN SPOTKANIA Opis egzaminu maturalnego Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego Informator maturalny w pracy nauczyciela Wykorzystanie dotychczasowych doswiadczen maturalnych

4. 4

5. 5 Egzaminu maturalny z jezyka polskiego w 2005 roku beda zdawac absolwenci szk?l ponadgimnazjalnych obowiazkowy tylko na poziomie podstawowym poziom rozszerzony - nieobowiazkowy

6. 6 Wynik egzaminu z jezyka polskiego wyrazony w procentach aby zdac egzamin, nalezy uzyskac co najmniej 30% mozliwych do uzyskania punkt?w w czesci: ustnej egzaminu pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym poziom rozszerzony nie ma progu zaliczenia

7. 7 Zwolnienia z egzaminu laureaci i finalisci Olimpiady Literatury i Jezyka Polskiego sa zwolnieni z egzaminu osoba zwolniona bedzie miala wpisana na swiadectwie dojrzalosci informacje o uzyskanym na olimpiadzie tytule

8. 8 Ocenianie egzaminu maturalnego Czesc ustna ? oceniana przez szkolny przedmiotowy zesp?l egzaminacyjny Czesc pisemna ? oceniana przez egzaminator?w zewnetrznych okregowej komisji egzaminacyjnej

9. 9 Czas trwania egzaminu egzamin ustny okolo 25 minut egzamin pisemny na poziomie podstawowym ? 170 minut na poziomie rozszerzonym - 300 minut (170 + 130)

10. 10

11. 11

12. 12 MATURA 2005 sesja wiosenna - terminy dla zespolu przedmiotowego do dnia 10 kwietnia 2004 roku przygotowanie w zespole przedmiotowym szkolnej listy temat?w (Rozporzadzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r.); dostarczyc liste temat?w dyrektorowi okregowej komisji, jesli przewodniczacy otrzyma takie zalecenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania zalecen poprawic tematy

13. 13 Matura 2005 sesja wiosenna - terminy Uczen nie p?zniej niz do dnia 30 wrzesnia zglasza w deklaracji temat do egzaminu ustnego, kt?ry wybiera ze szkolnej listy temat?w najp?zniej miesiac przed egzaminem dostarcza nauczycielowi bibliografie do tematu oraz material pomocniczy (o ile taki przygotowal) na tydzien przed egzaminem dostarcza nauczycielowi ramowy plan prezentacji

14. 14 Lista temat?w z jezyka polskiego jedna w calej szkole tematy uporzadkowane w trzech kategoriach: literatura, zwiazki literatury z innymi dziedzinami sztuki i jezyk dyrektor komisji okregowej moze zwr?cic sie do przewodniczacego zespolu egzaminacyjnego o przedstawienie przygotowanych list temat?w jesli w terminie 10 tygodni od dnia zlozenia listy dyrektor nie zglosi do nich zastrzezen, tematy uwaza sie za zaakceptowane

15. 15 Poprawa temat?w z listy szkolnej w terminie tygodnia od dnia otrzymania zalecen przewodniczacy zespolu egzaminacyjnego przedstawia dyrektorowi OKE poprawiona liste temat?w jesli w terminie tygodnia dyrektor komisji okregowej nie zaakceptuje poprawionej listy temat?w, przekazuje przewodniczacemu zespolu egzaminacyjnemu liste temat?w przygotowana przez komisje okregowa

16. 16 Od podstawy programowej do zadania egzaminacyjnego Czesc druga

17. 17

18. 18 Temat do egzaminu ustnego powinien uczniowi: dac mozliwosc realizacji na podstawie materialu omawianego w szkole umozliwic zaprezentowanie swojego stanowiska pozwolic na wykorzystanie materialu spoza programu szkolnego

19. 19 Test sprawdzajacy rozumienie tekstu tekst publicystyczny lub popularnonaukowy dlugosci okolo 1200 sl?w test skladajacy sie z 12 ? 16 zadan otwartych i/lub zamknietych

20. 20 Temat do egzaminu pisemnego Punktem wyjscia pracy zdajacego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest tekst literacki dlugosci okolo 1000 sl?w

21. 21 Formula tematu na poziom podstawowy Fragment tekstu literackiego kluczem do odczytania utworu (fragment otwiera problem). Skomentowanie sposobu ujecia tego samego motywu, tematu w utworach literackich.

22. 22 Formula tematu na poziom rozszerzony teksty nieznane, ale utrzymane w znanej uczniowi poetyce Interpretacja por?wnawcza dw?ch tekst?w, np. przez problem analityczny, spos?b kreowania bohatera, pokazywania natury Analiza i interpretacja tekstu literackiego, np. ukierunkowana przez wskaz?wke interpretacyjna.

23. 23 Waga punktacji za umiejetnosc pisania

24. 24

25. 25 Temat na poziomie podstawowym Spotkanie wrog?w w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Por?wnaj fragmenty ? zwr?c uwage na rodzaj przedstawionych sytuacji, portrety bohater?w i wpisany w teksty obraz czlowieka.

26. 26 Zdajacy potrafi przeanalizowac fragmenty utwor?w na poziomie idei wykazac sie znajomoscia utwor?w wykorzystac stosowny kontekst rozpoznac sytuacje przedstawione w utworach rozpoznac zachowania i uczucia bohater?w

27. 27 nazwac najwazniejsza ceche portretowanego bohatera dostrzec podobienstwa los?w i sytuacji bohater?w wyodrebnic w tekscie komentarz narratora i wypowiedzi bohater?w podsumowac obserwacje analityczne, sformulowac wnioski i nazwac uniwersalne wartosci wpisane w teksty

28. 28 napisac tekst uporzadkowany, sp?jny, nadac mu wlasciwy ksztalt graficzny posluzyc sie stylem komunikatywnym, dostosowanym do formy wypowiedzi pisac jezykiem zgodnym z obowiazujaca norma

29. 29 Temat na poziom rozszerzony Analiza i interpretacja wiersza Czeslawa Milosza Ogrodnik

30. 30 Zdajacy potrafi przeanalizowac utw?r na poziomie idei i struktury rozpoznac temat, odczytac przeslanie wiersza rozpoznac relacje miedzy wierszem i mottem rozpoznac adresata i nadawce wiersza

31. 31 Rozpoznac: zasade kompozycyjna typ liryki funkcje element?w wersyfikacji funkcje srodk?w jezykowych typ stylizacji jezykowej kreacje bohater?w lirycznych funkcje tytulu

32. 32 wykorzystac konteksty w interpretacji wiersza poslugiwac sie terminami teoretycznoliterackimi podsumowac obserwacje analityczne, sformulowac interpretacje wiersza

33. 33 napisac tekst, stosujac wlasciwa dla interpretacji zasade kompozycyjna posluzyc sie stylem o cechach indywidualnych, komunikatywnym, zywym, swobodnym, dostosowanym do formy wypowiedzi pisac jezykiem zgodnym z obowiazujaca norma

34. 34 Czesc trzecia Praca z informatorem maturalnym

35. 35 Praca dydaktyczna polonisty wrzesien ? listopad 2003 r. zapoznaje uczni?w z zawartoscia Informatora maturalnego objasnia uczniom, jak korzystac z Informatora maturalnego w klasie drugiej i trzeciej wykorzystuje Informator maturalny w procesie dydaktycznym uwzglednia w procesie dydaktycznym liste lektur z Wymagan egzaminacyjnych

36. 36 Lista lektur Podstawa programowa wyb?r nowel pozytywistycznych Standardy wymagan egzaminacyjnych E. Orzeszkowa Gloria victis Maria Konopnicka Mendel Gdanski B. Prus Kamizelka

37. 37 Nauczyciel np.: stosuje w praktyce szkolnej kryteria oceniania tekst?w wlasnych uczni?w, takze ich dluzszych wystapien na lekcji zapoznaje uczni?w z kryteriami oceniania poprzez analize wybranej pracy z Informatora maturalnego

38. 38 Praca ucznia z Informatorem por?wnuje swoja wiedze i umiejetnosci ze szczeg?lowym opisem wymagan egzaminacyjnych wykorzystuje modele rozwiniecia tematu do cwiczen redakcyjnych uklada model rozwiniecia do wybranego tematu z Informatora i por?wnuje sw?j model z zamieszczonym w Informatorze maturalnym analizuje zadania z arkuszy egzaminacyjnych

39. 39 Z dotychczasowych doswiadczen egzaminacyjnych Czesc czwarta

40. 40 Poziom podstawowyPoziom podstawowy

41. 41 Przedzialy punktowe za tematy i test na poziomie podstawowym

42. 42 Latwosc kryteri?w do temat?w z poziomu podstawowego

43. 43 Latwosc zadan z testu badajacego rozumienie tekstu

44. 44 Zadanie 14 ? latwosc 0.25 Polecenie: W akapicie 5 znajdz i nazwij trzy r?zne srodki jezykowe sluzace wzmocnieniu perswazji (przekonywaniu) Oczekiwana odpowiedz: 1. os. l. mn. tryb przypuszczajacy konstrukcja: co by bylo, gdyby pytanie retoryczne charakterystyczne slownictwo (wyobrazmy sobie) wyliczenia (np. czasownik?w zaprzeczonych powt?rzenia anaforyczne powt?rzenia skladniowe (paralelizm)

45. 45 Przedzialy punktowe za tematy na poziomie rozszerzonym ? 265 zdajacych

46. 46 Latwosc kryteri?w do temat?w na poziomie rozszerzonym

47. 47 Osiagniecia uczni?w w zakresie rozwijania tematu z poziomu podstawowego Jaka funkcje pelni Mazurek Dabrowskiego w PanuTadeuszu Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomosc utworu J?zefa Wybickiego i podanych fragment?w Pana Tadeusza.

48. 48

49. 49 Wniosek z analizy prac zdajacych w zakresie umiejetnosci rozwijania tematu Malo zadowalajace opanowanie przez zdajacych umiejetnosci analityczno ? interpretacyjnych tekstu literackiego

50. 50 Jak efektywnie uczyc analizy i interpretacji tekstu literackiego? poprzez przyklad modelowej analizy i interpretacji tekstu literackiego Przyklady sa zamieszczone: w Informatorze maturalnym na 2002 i na 2005 w materialach egzaminacyjnych z 2002 i 2003 (trzy sesje egzaminacyjne)

51. 51 Jak efektywnie uczyc analizy i interpretacji tekstu literackiego? 2) poprzez dzialanie ? samodzielna pisemna analiza i interpretacja utworu literackiego redagowanie tekstu interpretacyjnego ? zadania domowe i zadania klasowe w czasie lekcji ? gromadzenie stwierdzen wyprowadzonych z analizy fragmentu lub calego utworu

52. 52

53. 53

54. 54

55. 55 Uczen moze zaznaczac w tekscie istotne fragmenty, notowac na marginesie spostrzezenia Starcze nieszczesny! Twe serce straszliwe ciosy przezylo. Jakze ty miales odwage przyjsc pod okrety Achaj?w, Aby tu stac oko w oko z tym, co tak licznych i dzielnych Syn?w ci zabil. Zaprawde, zelazne jest w tobie serce. Wstanze i siadz tu kolo mnie.[...]? Brankom Achilles rozkazal, aby obmyly Hektora I namascily tajemnie, nim Pryjam zwloki zobaczy. [...] Kiedy juz cialo obmyte i wonnosciami natarte W chiton odzialy sluzebne i tkaninami okryly, Achill sam dzwignal je z ziemi, na mary kladac Hektora. Zaraz je dwaj towarzysze na w?z blyszczacy zlozyli.

56. 56 ? Wykorzystujac z Informatora maturalnego, np. model rozwiniecia tematu Spotkanie wrog?w?, zaznacz na marginesie tekst?w Iliady i Pana Tadeusza numery punkt?w z modelu rozwiniecia, zawierajacych stwierdzenia wyprowadzone z analizy i interpretacji tekstu.

57. 57 Pryjam zas glosem blagalnym tak do Achilla powiedzial: ?Wspomnij na ojca swojego, do bog?w podobny Achillu. W moich on latach jest teraz i stoi na progu starosci. Ale on i gdy o tobie, ze jeszcze zyjesz, uslyszy, Radosc ma w sercu i potem kazdego dnia sie spodziewa Syna milego zobaczyc wracajacego spod Troi. Mnie juz pocieszyc nie zdola nic, bo z mych syn?w walecznych W Troi rozleglej zrodzonych ? zaden mi juz nie pozostal. [...] Jeden, co z wszystkich mi zostal, oslanial miasto i Trojan ? Ty go niedawno zabiles, Hektora, gdy swojej ojczyzny Bronil. Dla niego przybylem dzis pod okrety Achaj?w, Aby wyzwolic go, okup przynoszac ci niezmierzony. Bog?w uszanuj, Achillu, i miejze litosc nade mna, Wspomnij o ojcu swym wlasnym. Jam jest godniejszy litosci ? Nikt ze smiertelnych nie doznal tego, co ja dzis doznaje, Kiedy do ust swych podnosze reke zab?jcy mych dzieci?.

58. 58 Klucznik na to slowo Pobladnal, pochylil sie i, ciala polowa Wygiety naprz?d, stanal, zwisl na jednej nodze, Jak glaz lecacy z g?ry, zatrzymany w drodze. [?] I Klucznik byl podobny rysiowi rannemu, Kt?ry z drzewa ma skoczyc w oczy mysliwemu. 5.1 gniew i nienawisc na dzwiek imienia wroga

59. 59 Koniecznosc doskonalenia umiejetnosci

60. 60

61. 61 ? Napisz wypracowanie na temat Wynalazki i ich wynalazcy... i por?wnaj je z modelem rozwiniecia. Zaznacz te stwierdzenia w modelu, kt?rych nie ujales w wypracowaniu. Zastan?w sie, kt?re fragmenty tekstu pominales w analizie i interpretacji lub kt?re blednie zinterpretowales.

62. 62 Co zawiera polonistyczny material informacyjny? opis egzaminu z jezyka polskiego wskaz?wki dla zdajacego, jak pracowac w trakcie egzaminu propozycje cwiczen z wykorzystaniem Informatora maturalnego zestawienie temat?w egzaminacyjnych do wykorzystanie w procesie lekcyjnym

63. 63 PROPOZYCJA KODEKSU ETYCZNEGO EGZAMINATORA Aleksandry Bartmanskiej MATERIAL

64. 64

65. 65 Maturzysta 2005

66. 66 Panstwo Polonisci! Serdecznie zyczymy satysfakcji i sukces?w w pracy nad przygotowaniem uczni?w do MATURY 2005


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro