Teme platni bilans struktura platnog bilansa
Download
1 / 26

FINANSIJSKO POSLOVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

TEME: PLATNI BILANS STRUKTURA PLATNOG BILANSA. FINANSIJSKO POSLOVANJE. Ekonomsko-trgovinska škola u Paraćinu Prezentaciju napravili: Sara Milošić Jelena Aranđelović Nikola Dulović Profesor: Zorica Anđelić. PLATNI BILANS. Platni bilans.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FINANSIJSKO POSLOVANJE' - missy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teme platni bilans struktura platnog bilansa

TEME:

PLATNI BILANS

STRUKTURA PLATNOG BILANSA

FINANSIJSKO POSLOVANJE


Ekonomsko-trgovinska škola uParaćinu

Prezentaciju napravili:

Sara Milošić

Jelena Aranđelović

Nikola Dulović

Profesor:

Zorica AnđelićPlatni bilans
Platni bilans

 • Sistematski pregled svih ekonomskih transakcija između subjekata (rezidenata) jedne zemlje i (rezidenata) drugih zemalja, za određeni vremenski period.


Svaka zemlja nastoji da više izvozi nego što uvozi, jer je tad njen bilans plaćanja pozitivan odnosno u suficitu. Ukoliko zemlja više uvozi nego što izvozi njen bilans plaćanja je negativan odnosno u deficitu. Ukoliko postoji jednakost između uvoznih i izvoznih transakcija, platni bilans je u ravnoteži.


Platni bilans u užem smislu tad njen bilans plaćanja je izraz samo stvarno izvršenih plaćanja i naplata

u određenom vremenskom periodu.

Platni bilans u širem smislu obuhvata sve ekonomske transakcije obavljene u

određenom vremenskom periodu, bez obzira na trenutak stvarnog plaćanja.


Postoje 3 vrste bilansa
Postoje 3 vrste bilansa: tad njen bilans plaćanja

 • Platni bilans

 • Devizni bilans

 • Obračunski bilans


Platni bilans1
Platni bilans tad njen bilans plaćanja

 • Registruje stvarno izvršene spoljnotrgovinske transakcije.

 • Nije bitan rok plaćanja, odnosno naplate. Bitna je samo ispostavljena faktura i ta faktura je osnov knjiženja u platnom bilansu.


Devizni bilans
Devizni bilans tad njen bilans plaćanja

 • Sadrži sve komponente platnog bilansa ali pri tom uvažava i momenat plaćanja odnosno naplate.

 • U devizni bilans ulaze samo oni tokovi koji predstavljaju devizni priliv i odliv određene zemlje sa drugim zemljama u određenom vremenskom periodu.


Obra unski bilans
Obračunski bilans tad njen bilans plaćanja

 • Pokazuje stanje međunarodnih obaveza i potraživanja zemlje u jednom trenutku.

 • Prikazuju se sve neizmerene obaveze i potraživanja bez obzira na vreme nastanka.

 • Naziva se i bilans zaduženosti jer pokazuje kojim zemljama se duguje a od kojih potražuje, o kojim kreditima je reč, kada oni dospevaju, koliko se plaćanja i naplate očekuju u određenoj godini u budućnosti.


Struktura platnog bilansa
Struktura platnog bilansa tad njen bilans plaćanja

 • Platni bilans u svakoj zemlji sastavlja se po određenoj metodologiji i šemi koju preporučuje MMF.

 • Šema platnog bilansa razvrstana je u sledeće osnovne grupe:

  • Tekući bilans

  • Kapitalni bilans


Teku i bilans
Tekući bilans tad njen bilans plaćanja

 • Izvoz i uvoz roba i usluga.

 • Transferi međunarodnog kretanja faktora proizvodnje

 • Jednostrani transferi


Ema platnog bilansa
Šema platnog bilansa tad njen bilans plaćanja

Obaveze:

Uvoz robe

Uvoz usluga

Rashodi od stranih investicija

Odliv tekućih transfera

Potraživanja:

Izvoz robe

Prihodi od investicija u inostranstvu

Priliv tekućih transfera


Kapitalni bilans
Kapitalni bilans tad njen bilans plaćanja

 • Kapitalni račun

  • kapitalni transferi

 • Finansijski račun

  • Direktne investicije

  • Portfolio investicije

  • Ostale investicije

 • Račun zvaničnih kapitalnih transakcija

  • Rezerve


Ema kapitalnog bilansa
Šema kapitalnog bilansa tad njen bilans plaćanja

Obaveze:

Odliv stranih direktnih investicija

Odliv portfolio investicija

Odliv kapitala po osnovu kredita

Povećanje monetarnih rezervi

Potraživanja:

Priliv stranih direktnih investicija

Priliv portfolio investicija

Priliv kapitala po osnovu kredita

Smanjenje monetarnih rezervi


Teku i bilans1
Tekući bilans tad njen bilans plaćanja

 • Registruje promene vezane za:

  • uvoz i izvoz roba i usluga,

  • kapitala

  • i jednostrane transfere


Uvoz i izvoz roba i usluga
Uvoz i izvoz roba i usluga tad njen bilans plaćanja

 • Sastoji se iz:

  • Robnog bilansa koji obuhvata sva dugovanja i potraživanja po osnovu uvoza i izvoza robe koja u jednom trenutku prelazi carinsku liniju

  • Bilansa nevidljive razmene koji obuhvata međunarodni promet usluga


Transakcije me unarodnog kretanja faktora proizvodnje su izra ene u dve kategorije
Transakcije međunarodnog kretanja faktora proizvodnje su izražene u dve kategorije:

 • Prinosi rada – Doznake rada. Jedan deo zarade radnici u inostranstvu šalju u svoju matičnu zemlju.

 • Kapital – donosi prinos koji zavisi od svrhe usmerenja, može da bude u obliku kamate ili profita.


Jednostrane transakcije
Jednostrane transakcije izražene u dve kategorije:

 • Donacije iz inostranstva

 • Pošiljke iz inostranstva

 • Novčani transferi

 • Inostrane penzije

 • Bespovratni krediti


Kapitalni bilans1
Kapitalni bilans izražene u dve kategorije:

 • Prikazuje kretanja dugoročnog i kratkoročnog kapitala ipromene u monetarnim rezervama.

 • Kapitalni bilans ima ulogu finansiranja tekućeg

  bilansa.


Kapitalni ra un
Kapitalni račun izražene u dve kategorije:

 • Uključuje transfere kapitala u obliku dugoročnih i kratkoročnih kredita


Finansijski ra un
Finansijski račun izražene u dve kategorije:

 • Uključuje direktne i portfolioinvesticije i ostale investicije ulaganja u inostranstvo


Portfolio investicije
Portfolio investicije izražene u dve kategorije:

 • Oblik međunarodnog kretanja kapitala pri kome ulagač

  ne stiče pravo odlučivanja i upravljanja firmom a realizuje se putem kupovine obveznica stranih preduzeća i država ili drugih hartija od vrednosti


Strane direktne investicije
Strane direktne investicije izražene u dve kategorije:

 • Oblik međunarodnog kretanja kapitala pri kome ulagač stiče pravo upravljanja firmom.

 • Kupovina inostranih hartija od vrednosti predstavlja odliv a prodaja hartija od vrednosti inostranim rezidentima prilivkapitala


Ra un zvani nih kapitalnih investicija
Račun zvaničnih kapitalnih investicija izražene u dve kategorije:

 • Registruje promene u potraživanjima i dugovanjima centralne banke jedne zemlje u odnosu na centralne banka drugih zemalja.

 • Obuhvata zlato, rezerve inostranih valuta, rezervnu poziciju i kredite MMF-a.


Nadamo se da ste nešto novo saznali! izražene u dve kategorije:

(mada verovatno niste ni slušali :P )


ad