BERNOULLIOVCI - PowerPoint PPT Presentation

Bernoulliovci
Download
1 / 5

  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BERNOULLIOVCI. Jacob Bernoulli Johann Bernoulli Daniel Bernoulli. JACOB BERNOULLI (1654-1705). Švajčiarsky matematik.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BERNOULLIOVCI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bernoulliovci

BERNOULLIOVCI

Jacob Bernoulli

Johann Bernoulli

Daniel Bernoulli


Jacob bernoulli 1654 1705

JACOB BERNOULLI(1654-1705)

  • Švajčiarsky matematik.

  • Narodil sa v Bazileji. Neskôr študoval teológiu, neskôr sa pod vplyvom G. W. Leibniza rozhodol pre matematiku. Od roku 1687 bol profesorom matematiky. Jeho vedecké výsledky podstatne ovplyvnili predovšetkým počet pravdepodobnosti. Bol prvým matematikom z dynastie Bernoulliovcov, celkove ich bolo osem.


Johann bernoulli 1667 1748

JOHANN BERNOULLI(1667-1748)

  • Švajčiarsky matematik a fyzik.

  • Narodil sa v Bazileji. Chcel sa stať kupcom. Pod vedením brata Jacoba však vyštudoval matematiku a medicínu. Dosiahol pozoruhodné výsledky takmer vo všetkých oblastiach matematiky. Napísal aj práce dôležité pre rozvoj fyziky. Jeho žiakmi boli jeho traja synovia a aj Leonhard Euler. Bol čestným členom Petrohradskej akadémie viet.


Daniel bernoulli 1700 1782

DANIEL BERNOULLI(1700-1782)

  • Bol švajčiarsky matematik, fyzik a medik.

  • Významne prispel v oblastiach teórie diferenciálneho počtu, matematických rád, štatistiky a pravdepodobného počtu a teoretickej mechaniky. Svojim dielom Hydrodynamica sive de viribus et motibus fluidorum commentarii z roku 1738, v ktorom formuloval základné zákony o prúdení tekutín, sa stal zakladateľom hydrodinamiky. Napríklad vyvinul včasnú formu rovnice hydrodynamického tlaku, ktorá dnes nesie jeho meno.


Pr lohy

PRÍLOHY

Daniel Berrnoulli Jacob Bernoulli Johann Bernoulli


  • Login