İNGİLTERE’ DE E-DEVLET - PowerPoint PPT Presentation

Ng ltere de e devlet
Download
1 / 12

 • 290 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İNGİLTERE’ DE E-DEVLET. İngiltere de e-devlet konusundaki ilk adımlardan biri 1998 yılının aralık ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Rekabetçi Geleceğimiz Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurmak” a dlı rapordur.Bu raporda İngiltere’nin 2002

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İNGİLTERE’ DE E-DEVLET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ng ltere de e devlet

İNGİLTERE’ DE E-DEVLET


Ng ltere de e devlet

İngiltere de e-devlet konusundaki ilk adımlardan

biri 1998 yılının aralık ayında Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı tarafından yayınlanan “Rekabetçi

Geleceğimiz Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurmak”

adlı rapordur.Bu raporda İngiltere’nin 2002

yılında dünyadaki en rekabetçi ve yenilikçi

pazara sahip olmanın yolunun,bilgi teknolojileri-

nin özel sektör ve devlet uygulamalarında aktif

olarak kullanılmasından geçtiği vurgulanmıştır.


Ng ltere de e devlet

İngiltere’de “e-devlet” çalışmaları yaklaşık 8 yıl

öncesine dayanmaktadır.Bu çalışmaların ilk

örnekleri diğer ülkelerde olduğu gibi “bilgilenme

amaçlı web sayfaları”dır.Daha sonraları ise bu

web sayfaları “etkileşimli web sitelerine”ne

dönüştürülmüştür.


Ng ltere de e devlet

İngiltere’deki “e-Devlet” çalışmalarını diğer ülke

örneklerinden ayıran en belirgin uygulama,

e-Devlet’in oluşturulmasında demokrasinin

toplumun tüm kesimlerince kullanımının

gözetilmesidir.İngiltere hükümeti,e-Devlet

çalışmalarını yürütürken,elektronik iletişim ve

işlemlerde demokrasinin en iyi nasıl

uygulanabileceğini de toplumun bütün kesimleri ile

tartışmıştır.


Ng ltere de e devlet

Ayrıca 2008 yılına kadar tüm kamu

kuruluşlarının verdiği hizmetlerin çevrimiçi

olarak verilebilmesine yönelik hedef

konulmuş,mevcut olan altyapının iyileştirilip

güvenliğin sağlamlaştırılması ve dijital imtanın

kullanılmasının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.


Ng ltere de e devlet

İngiltere hükümeti microsoft ile beraber “U.K

GovermentGateway” projesini yürütmektedir.

Bu proje ile oluşturulan portal 1000 i aşkın

devlet sitesine bağlantı sağlamaktadır.15 hafta

süren ilk aşamada mimari yapı oluşturulmuş ve

ilk uygulamalar başlamıştır.Bu uygulamalar şu

anda bilgilendirme ağırlıklıdır.


Ng ltere de e devlet

İngiltere’deki e-Devlet çalışmalarının,dünyadaki

diğer çalışmalara benzer yaklaşımlar içerisinde

olduğunu ve şu başlıklar altında ele alındığını

görmekteyiz:

 • “e-Devlet” servis önceliklerinin belirlenmesi,

 • “e-Devlet” servislerinin sunulmasında sivil toplum örgütlerini rolünün daha belirgin olması,

 • Özel sektörün “e-Devlet”teki hizmet rolünün yeniden tanımlaması,

 • Sektörler arası güvenli ara yüzlerin kurulması

 • “e-Devlet” organizasyonu dışında kalan ya da kalmak isteyen bireylerin haklarını korunması


Ng ltere de e devlet

Hedef,60 milyon vatandaş ve 3 milyon işyeri için

200 merkezi ve 482 yerel devlet kuruluşunu

“one-stop shop”(Bir hizmet sürecinin tümünün

tek bir elde toplanmasıdır) yaratmak üzere

birleştirmektir.


Ng ltere de e devlet

İngiltere’de,2003 de devlet hizmetlerinin

%25’inin,2005 de %50’sinin,2008 de %100 ünün

internet üzerinden yürütülmesi hedeflenmiştir.


G7 ve d er lkeler n e devlet ali malari

G7 VE DİĞER ÜLKELERİN E-DEVLET ÇALIŞMALARI

 • ABD:2003 yılında kamu hizmet ve dosyalarına kamu kurumlarının erişimi sağlanmıştır.Formların kamuya elektronik ortamda sunulması mümkün kılınmıştır.

 • Almanya:Çok yüksek seviyede hedefler yok.Bazı birimlere ait tayin edilmiş hedefler mevcuttur.

 • Avustralya:2001 yılı sonunda federal hükümetin uygun tüm servisleri elektronik ortamda kullanıma açılmıştır.

 • Fransa:Yönetim kademesinin kamu hizmet ve dosyalarına ulaşmalarını mümkün kılmak.


Ng ltere de e devlet

 • Finlandiya:Formların ve taleplerin önemli bir

  kısmı 2001 yılı sonuna kadar elektronik ortamda

  gerçekleştirildi.

 • Hollanda:2002 yılı sonuna kadar kamu hizmetlerinin %25 i elektronik ortamda sunuldu

 • İngiltere:2005 yılı sonuna kadar kamu hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi

 • İrlanda:2001 yılı sonuna kadar en karmaşık ve iç içe geçmiş hizmetler elektronik ortamda yürütülmüştür.

 • Japonya:2003 yılı sonunda gerek kamu gerekse vatandaşlar tarafından yapılacak tüm başvuru,tescil ve diğer idari işlemler internet kullanılarak on-line şekilde yapıldı.

 • Kanada:2004 yılı sonunda temel kamu hizmetlerinin tümü on-line olarak sunulmuştur.


Ng ltere de e devlet

 • Tablodan da görüldüğü üzere bir çok ülke 2003 yılı sonrasında bazı ülkeler 2004 ve bazı ülkelerde en geç 2005 yılı sonuna kadar tüm kamu hizmetlerini elektronik ortamda verme hedeflerini gerçekleştirmişlerdir.Bu gerçekleşmeler ile 2005 yılı sonunda dünyanın gelişmiş ülkelerinden birçoğunun e-Devlet’e geçmiş olduğu görülmektedir.


 • Login