Metode kompleksometrije
Download
1 / 9

METODE KOMPLEKSOMETRIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

METODE KOMPLEKSOMETRIJE. Pripremio: Varga Ištvan HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA varga.i @neobee.net. Princip određivanja:. Volumetrijska metoda koja se zasniva na stvaranju stabilnih kompleksnih jedinjenja između titrovane supstance i titranta. Uslovi određivanja:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' METODE KOMPLEKSOMETRIJE' - misae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metode kompleksometrije

METODE KOMPLEKSOMETRIJE

Pripremio: Varga Ištvan

HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA

[email protected]


Princip odre ivanja
Princip određivanja:

 • Volumetrijska metoda koja se zasniva na stvaranju stabilnih kompleksnih jedinjenja između titrovane supstance i titranta.

  Uslovi određivanja:

 • Velika stabilnost kompleksa koja omogućava oštru ekvivalentnu tačku titracije;

 • Reakcija stvaranja kompleksa treba da se odvija ujednom stupnju;

 • Pri stvaranju kompleksa ne sme se istovremeno odvijati ni jedna sporedna reakcija.


 • Navedene uslove ispunjavaju samo reakcije metalnih jona sa posebnim organskim ligandima, pri čemu nastaju ciklični kompleksi ( helati).

 • Za analitičku praksu najznačajniji ligandi su tzv. KOMPLEKSONI, koje je u analitičku praksu uveo Švarcenbah 1945. godine.

 • Kompleksoni su amino-polikarboksilne kiseline i njihove soli.


Nitrilotrisirćetna kiselina

Etilendiamintetrasirćetna kiselina EDTA

Slabo se rastvara u vodi!


Dinatrijumova so etilendiamintetrasirćetne kiseline (EDTA)

Dobro se rastvara u vodi i zbog toga se najviše koristi!


Cikloheksan-1,2-diamintetrasirćetna kiselina


 • Metalni joni reaguju sa EDTA uvek u molskom odnosu 1:1, bez obzira na valencu.

  STVARANJE I STABILNOST EDTA-HELATA

  U vodenom rastvoru Na2H2Y disosuje:

  Na2H2Y H2Y 2- + 2Na+

  Na disocijaciju utiče pH vrednost rastvora!


 • Pri pH = 11 EDTA je potpuno disosovana i u rastvoru se nalaze samo Y 4 – joni.

  Reakcija sa metalnim jonom, na primer sa kalcijumom, može se prikazati:

  Ca 2+ + Y 4 –CaY2-

Ca je vezan za EDTA sa četiri veze jonskog karaktera i sa dve veze koordinativnog tipa, zbog čega nastaje pet petočlanih prstenova, koji daju veliku stabilnost helatu.


Indikatori u kompleksometriji
Indikatori u kompleksometriji

 • Završna tačka titracije određuje se vizuelno pomoću metalnih indikatora.

 • Metalni indikatori su organske boje koje sa katjonima metala grade unutrašnje komplekse, helate određene boje.

 • Slobodan indikator je obojen drugačije od njegovog kompleksa sa jonom metala. Razlika ovih boja je lako uočljiva.

 • Najviše se koriste indikatori: Eriohromno crno T i mureksid.


ad