………. İlköğretim Okulu Bilgi Yarışması - PowerPoint PPT Presentation

Lk retim okulu bilgi yar mas
Download
1 / 30

  • 173 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

………. İlköğretim Okulu Bilgi Yarışması. Lütfen yarışmacıların dikkatini dağıtacak şekilde salonda gürültü yapmayınız Gürültü yapan öğrenciler yarışma salonundan UZAKLAŞTIRILACAKTIR!. Türkçe Soruları. “Giyecek” fiilinin anlam özelliğine göre çeşidini belirtiniz.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

………. İlköğretim Okulu Bilgi Yarışması

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lk retim okulu bilgi yar mas

………. İlköğretim Okulu Bilgi Yarışması


Lk retim okulu bilgi yar mas

Lütfen yarışmacıların dikkatini dağıtacak şekilde salonda gürültü yapmayınız

Gürültü yapan öğrenciler yarışma salonundan UZAKLAŞTIRILACAKTIR!


T rk e sorular

Türkçe Soruları


Giyecek fiilinin anlam zelli ine g re e idini belirtiniz

“Giyecek” fiilinin anlam özelliğine göre çeşidini belirtiniz


K k insanlar n gururu b y k olur c mlesindeki b y k s zc n n yap s i in ne s ylenebilir

“Küçük insanların gururu büyük olur.” Cümlesindeki “büyük” sözcüğünün yapısı için ne söylenebilir?


T rkiye de dil ile ilgili faaliyetlerden sorumlu olan kurumun ad nedir

Türkiye’de dil ile ilgili faaliyetlerden sorumlu olan kurumun adı nedir?


Matematik sorular

Matematik Soruları


Lk retim okulu bilgi yar mas

45 YTL yaşları sırasıyla 1, 3, 5 olan 3 kardeşe yaşları ile doğru orantılı olacak biçimde dağıtılıyor. Buna göre ortanca çocuk kaç YTL almıştır?


Lk retim okulu bilgi yar mas

Ömer elindeki 200YTL parayı A bankasına %30 faiz oranı ile 8 aylığına yatırıyor. 8 ay sonunda bankadaki parası kaç YTL olur?


Bir d a s n n l s 30 olan d zg n okgenin k egen say s ka t r

Bir dış açısının ölçüsü 30˚ olan düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır?


Fen ve teknoloji sorular

Fen ve Teknoloji Soruları


Ekildeki cisim as ld nda yay 8cm uzad na g re di er cisim as ld nda yay ka cm uzar

Şekildeki cisim asıldığında yay 8cm uzadığına göre diğer cisim asıldığında yay kaç cm uzar?

a. 32b. 8c. 12d. 16


B brekten s z len at k maddeler s ras yla hangi organlardan ge erek v cuttan at l r

Böbrekten süzülen atık maddeler sırasıyla hangi organlardan geçerek vücuttan atılır?

a. Böbrek - idrar kesesi – Üretra - üreter

b. Üretra – üreter – böbrek - idrar kesesi

c. Böbrek – üreter – Üretra - idrar kesesi

d. Böbrek – üreter – idrar kesesi – Üretra


Bir element atomunun ekirde inde 20 proton 17 elektron vard r bu elementin y k nedir

Bir element atomunun çekirdeğinde 20 proton,17 elektron vardır.Bu elementin yükü nedir?

A) +37 B) -37 C) + 3 D) - 3


Sosyal bilgiler dersi sorular

Sosyal Bilgiler Dersi Soruları


Osmanl devletine kar ilk isyan eden devleti yaz n z

Osmanlı devletine karşı ilk isyan eden devleti yazınız


Malazgirt ovas hangi ilimiz s n rlar i erisindedir

Malazgirt Ovası hangi ilimiz sınırları içerisindedir?


Osmanl devletinin bat l devletlerle imzalad ilk antla may yaz n z

Osmanlı Devletinin batılı devletlerle imzaladığı ilk antlaşmayı yazınız


Din k lt r ve ahl k bilgisi sorular

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Soruları


Nsan l mle yeni bir hayata ba lar bu hayata ne ad verilir

İnsan ölümle yeni bir hayata başlar. Bu hayata ne ad verilir?


Ramazan bayram nda zerimize vacip olan sadaka nedir

Ramazan Bayramında üzerimize vacip olan sadaka nedir?


Kur an kerim in ba tan sona okunup bitirilmesine ne denir

Kur’an-ı Kerim’in baştan sona okunup bitirilmesine ne denir?


English questions

English Questions


My mother prefers tv

My mother prefers ………… TV

watch b) watches

c) watching d) watched

e) watchs


You are students

You are students, …………….?

a) don’t you b) didn’t you c) are you d) were you e) aren’t you


Why don t you your lesson

Why don’t you ……… your lesson?

study b) studying

c) studied d) studies

e) studys


Genel k lt r sorular

Genel Kültür Soruları


Lk retim okulu bilgi yar mas

Silahlı kuvvetlerimizin geçen ay Kuzey Irak’ta terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun adı nedir?

Kara Şahin B) Güneş

C) Ay ışığı D) Balyoz


Birle mi milletler genel sekreteri kimdir

Birleşmiş milletler genel sekreteri kimdir?

A) Koffi Annan

B) Kondalizza Rice

C) Ban ki Moon

D) Bill Clinton


Lk retim okulu bilgi yar mas

Hazırlayan:

Kadir ALTINBAŞAK


  • Login