KYSLÝ DÁŽĎ
Download
1 / 8

KYSLÝ DÁŽĎ - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

KYSLÝ DÁŽĎ. Ovzdušie (atmosféra) je to plynný obal Zeme jeho zloženie nie je stále, pretože v ňom neustále prebiehajú dynamické zmeny skladá sa z tuhých, kvapalných, ale najmä plynných zložiek obsahuje približne: - 78 % dusíka (N 2 ), - 21 % kyslíka (O 2 ),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KYSLÝ DÁŽĎ' - miron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Ovzdušie (atmosféra)

 • je to plynný obal Zeme

 • jeho zloženie nie je stále, pretože v ňom neustále prebiehajú dynamické zmeny

 • skladá sa z tuhých, kvapalných, ale najmä plynných zložiek

 • obsahuje približne: - 78 % dusíka (N2),

 • - 21 % kyslíka (O2),

 • - oxid uhličitý (CO2),

 • - vzácne plyny: - argón (Ar),

 • - neón (Ne),

 • - hélium (He),

 • - kryptón (Kr),

 • - xenón (Xe) a ďalšie látky


energetika,

stavebníctvo,

hutníctvo,

doprava,

baníctvo a pod.

erózia, sopečná

činnosť, požiare, cyklóny,

tektonická činnosť a pod.

prírodné zdroje

umelé zdroje


 • Látky znečisťujúce ovzdušie

 • oxid uhličitý (CO2)

 • oxid uhoľnatý (CO)

 • oxid siričitý (SO2)

 • oxidy dusíka (NOx)

 • prízemný ozón (O3)

 • skleníkové plyny (CO2, CH4, CFC, H2O, O3,)

 • ťažké kovy (As, Cd, Hg, Pb, Zn)

 • tuhé častice (PM 2,5, PM 10)

skleníkový efekt

rozpad ozónovej vrstvy

kyslé zrážky


 • KYSLÝ DÁŽĎ

 • Acidifikácia je proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostredia.

 • Znečisťujúce látky, predovšetkým oxidy síry (SOx) a dusíka (NOx) vypúšťané do ovzdušia sú v atmosfére transformované na kyselinu sírovú (H2SO4) a dusičnú (HNO3) a spôsobujú kyslosť zrážok.


 • NEGATÍVNE VPLYVY KYSLÝCH ZRÁŽOK

 • poškodzovanie koreňov a listov rastlín, negatívne ovplyvňovanie ich fotosyntézy, rastu a semien

 • narúšanie potravinového reťazca cez úhyn druhov rôznych vodných a suchozemských živočíchov,

 • poškodzovanie stavieb, budov, umeleckých diel,

 • dýchacie problémy najmä u detí, starých a chorých ľudí,


 • SITUÁCIA NA SLOVENSKU

 • produkcia SOx a NOx sa znižuje

 • zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia

 • kvalitu ovzdušia monitoruje SHMÚ (Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia)

 • iné opatrenia (stanovenie limitov pre znečisťujúce látky, nové technologické postupy, bezolovnatý benzín a pod.)

 • podpora medzinárodnej

 • ochrany ovzdušia


 • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 • Ženevský dohovor (1979) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (tzv. dohovor o kyslých zrážkach)

 • Protokol o ďalšom znížení emisií síry (1994 Oslo)

 • protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (1999 Göteborg)

 • Kjótsky protokol (1997) k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy

 • SR

 • 1993

 • 1998

 • 1999

 • 1999