RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA MIRENJEM PO ZAKONA O MIRENJU IZ 2011. I PRAVILIMA CENTRA ZA MIRENJ...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Prof.emeritus dr. sc. Krešimir SAJKO Predsjednik Centra za mirenje Hrvatske gospodarske komore PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA MIRENJEM PO ZAKONA O MIRENJU IZ 2011. I PRAVILIMA CENTRA ZA MIRENJE PRI HGK. Prof.emeritus dr. sc. Krešimir SAJKO Predsjednik Centra za mirenje Hrvatske gospodarske komore. I. UVODNE NAPOMENE 1. Pravni izvori

Download Presentation

Prof.emeritus dr. sc. Krešimir SAJKO Predsjednik Centra za mirenje Hrvatske gospodarske komore

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prof emeritus dr sc kre imir sajko predsjednik centra za mirenje hrvatske gospodarske komore

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA MIRENJEM PO ZAKONA O MIRENJU IZ 2011. I PRAVILIMA CENTRA ZA MIRENJE PRI HGK

Prof.emeritus dr. sc. Krešimir SAJKO

Predsjednik Centra za mirenje Hrvatske gospodarske komore


Prof emeritus dr sc kre imir sajko predsjednik centra za mirenje hrvatske gospodarske komore

 • I. UVODNE NAPOMENE

 • 1. Pravni izvori

 • - Zakon o mirenju iz 2011. - ZM ( NN 18/2011. +

 • - ZPP, izmjene i dopune iz 2008. ( NN 84/08). - Smjernica ( Direktiva ) Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima iz 2008.

 • - Pravilnik o mirenju Centar za mirenje HGK iz 2009.

 • ( NN 140/2009. )

 • - Lista izmiritelja Centra ( NN 34/2010. ) i dopuna s financijskim

 • stručnjacima ( NN 48/2011. )

 • 2. Sporovi u vezi s primjenom zakona o potrošačkom kreditiranju, o platnom prometu i kreditnim institucijama______________

 • * O ZM, vidi npr. SAJKO, Hrvatski zakon o mirenju iz 2011., Informator,br. 5945 od 26.2. 2011, str. 1. i dalje i br. 5951 od 19.3.2011, str. 16-18


Prof emeritus dr sc kre imir sajko predsjednik centra za mirenje hrvatske gospodarske komore

II. SVRHA,DEFINICIJE I POLJE PRIMJENE ZM

Svrha,definicije i polje primjene

1.1. … olakšavanje pristupa mirenju, poticanje mirenja

i osiguranje uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskog postupka…

načela : autonomija stranaka, dobrovoljnost,

svrha : postizanje nagodbe uz pomoć izmiritelja


Prof emeritus dr sc kre imir sajko predsjednik centra za mirenje hrvatske gospodarske komore

 • III O SPORAZUMU ZA MIRENJE, IZBORU I NAČINU DJELOVANJA

 • 1. Ugovaranja mirenja

 • - prije izbijanja spora,

 • - nakon što je spor nastao

 • 2. Ugovaranje rješavanja u postupku mirenja pri Centru HGK ili drugim Centrima ; izbor ad hoc izmiritelja

 • - mirenje počinje prihvatom prijedloga za mirenje, koji se podnosi Centru i pisanom

 • obliku

 • 3. Izbor izmiritelja

 • - sporazumno u okviru npr. Centara ili ad hoc

 • - dvije vrste situacija : stranke sporazumno biraju ili prepuštaju

 • izbor predsjedniku Centra


Prof emeritus dr sc kre imir sajko predsjednik centra za mirenje hrvatske gospodarske komore

 • 4. Način djelovanja izmiritelja

 • - povjerljivost postupka,

 • - nepristranost

 • - u okviru Centra : posebna izjava o tome

 • - Etički kodeks izmiritelja

 • - donesen u okviru Centra HGK i drugih

 • Centara za mirenje


Prof emeritus dr sc kre imir sajko predsjednik centra za mirenje hrvatske gospodarske komore

 • IV Utjecaj pokretanja postupka na zastaru tražbine

 • 1. Općenito

 • po verziji ZM 2003. :

 • .. Ne dolazi do prekida zastare, osim ako se stranke drugačije pismeno utvrde ( čl. 14 (1),

 • ZM 2009. :

 • … pokretanjem postupka nastupa zastoj zastare

 • ( čl. 14. )

 • ZM 2011. :

 • … pokretanjem postupka mirenja zastara se prekida

 • a ako se mirenje okonča bez zaključenja nagodbe,

 • smatra se da prekida nije bilo, osim ako u roku od 15 dana od

 • dovršetka mirenja stranke podnesu tužbu – smatrat će se

 • tada da je zastara prekinuta trenutkom pokretanja postupka m.

 • (čl. 17.)


Prof emeritus dr sc kre imir sajko predsjednik centra za mirenje hrvatske gospodarske komore

 • V. O NAGODBI ZAKLJUČENOJ U HRVATSKOJ PO ZM

 • - Nagodba je ovršna ako sadrži klauzulu ovršnosti ; ta klauzula može biti sadržana i u posebnoj ispravi ( čl. 13 (2) i (3) ZM ),

 • no ne proizvodi pravne učinak, ako je zaključena protivno

 • odredbama ZOO kojima se ne može zaključiti nagodba o

 • statusnim odnosima ( čl. 153 (3), bez obzira da li se u konkretnom

 • slučaju primjenjuje hrvatsko ili neko strano materijalno pravo

 • - navedene doredbe ZOO su pravila neposredne

 • primjene…

 • - Nagodba koja ne sadrži klauzulu ovršnosti

 • - njezini učinci ocjenjuju se kao učinci svakog drugog

 • privatnopravnog ugovora


Vi facit

VI FACIT

 • Potrošački sporovi mogu se rješavati u parničnom, arbitražnom ili miriteljskom postupku.

 • Potrošačke sporove stranke mogu rješavati mirenjem u okviru bilo kojeg Centra za mirenjem, ako se tako sporazume ili povjeriti postupak izmiritelju ad hoc.

  3. Pokretanjem postupka mirenja dolazi do prekida zastare.

  4. Sklopljena nagodba ovršna je isprava, ako ispunjava pretpostavke Zakona o mirenju.


 • Login